Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اذعان سرپرست وزارت مالیه به وجود فساد در گمرک‌ها

سرپرست وزارت مالیه انتقاد برخی از وکیلان را دربارۀ حیف‌ومیل روزانه در حدود هشت میلیون دالر درآمدهای حکومت در گمرک‌ها را رد نمی‌کند.

محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه که امروز چهارشنبه برای پاسخ‌گویی دربارۀ آتش‌سوزی‌های اخیر در گمرک‌ اسلام قلعه، فراه و کابل به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود، فرماندهان پولیس، کارمندان وزارت مالیه و حتا افراد عادی را به حیف و میل درآمدهای حکومت در گمرک‌ها متهم کرد.

او در این باره گفت: «متأسفانه بعضی جاها والی، قومندان امنیه، کمیسار و هر کسی که زورش می‌رسد [درآمدهای حکومت را حیف و میل می‌کند]. این‌طور ولایت را هم من برای تان مثال بدهم که رییس صاحب‌جمهور سفر داشته، بعد از سفر یکی از رییس صاحبان حج و اوقاف برای رییس ما زنگ زده و گفته که رییس صاحب آمد و من از تو شکایت نکردم؛ حق مرا روان کن.»

این سخنان آقای پاینده به پاسخ ادعاهای میرحیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‌‎گان مطرح شد که ادعا کرد روزانه تا هشت میلیون دالر پول گمرگات حیف و میل می‌شود: «روزانه هشت میلیون دالر پول گمرکات متأسفانه حیف ومیل می‌شود. به‌نظر من، این جفا و این خیانت کمتر از آن نیست که مخالفین مسلح دولت در حق مردم افغانستان می‌کند.»

سرپرست وزارت مالیه، در بخش دیگر از سخنانش وجود فساد در وزارت مالیه را نیز پذیرفت. او گفت در یک مورد ارزیابی که از گمرک ننگرهار داشتند، مسؤولان این گمرک از موتری که شش میلیون افغانی تعرفه باید پرداخت می‌کرد، تنها یک صد و پنجاه هزار افغانی تعرفه گرفته بودند.

نثار احمد غوریانی، وزیر تجارت نیز به مجلس فراخوانده شده بود، گفت دلیل آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه، توقف بیش از حد وسایط در این گمرک بود.

آقای غوریانی، در بخش دیگر از سخنانش تأکید کرد که در شاهراه‌ها چپاول جریان دارد و یکی از علت‌‎های کاهش سرمایه گذاری وجود فساد در کشور است: «به‌هر جای پاتک است. به‌هر جای چور است. به‌هر جای چپاول است؛ از کی می‌گیرند؟ از تجار!»

در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در گزارشی می‌گوید که تنخواه یک ماه سرپرست ادارۀ «اترا» برابر است به معاش یک ماه صد آموزگار که از چنین تنخواه‌ها شماری دیگر اعضای حکومت نیز برخوردار استند.

عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «رییس برشنا، شش صد و نزده هزار افغانی معاش دریافت می‌کند. رییس اترا در حدود هشت صد هزار افغانی معاش دریافت می‌کند؛ که این برابر است به یک صد نفر از معلم.»

وزیر ترانسپورت نیز امروز در مجلس فراخوانده شده بود، اما او به مجلس حضور نیافت. نماینده‌گان تصمیم گرفتند که برای استیضاح وزیر ترانسپورت امضا گردآوری کنند.

اذعان سرپرست وزارت مالیه به وجود فساد در گمرک‌ها

سرپرست وزارت مالیه و وزیران ترانسپورت و تجارت امروز به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بودند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت مالیه انتقاد برخی از وکیلان را دربارۀ حیف‌ومیل روزانه در حدود هشت میلیون دالر درآمدهای حکومت در گمرک‌ها را رد نمی‌کند.

محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه که امروز چهارشنبه برای پاسخ‌گویی دربارۀ آتش‌سوزی‌های اخیر در گمرک‌ اسلام قلعه، فراه و کابل به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود، فرماندهان پولیس، کارمندان وزارت مالیه و حتا افراد عادی را به حیف و میل درآمدهای حکومت در گمرک‌ها متهم کرد.

او در این باره گفت: «متأسفانه بعضی جاها والی، قومندان امنیه، کمیسار و هر کسی که زورش می‌رسد [درآمدهای حکومت را حیف و میل می‌کند]. این‌طور ولایت را هم من برای تان مثال بدهم که رییس صاحب‌جمهور سفر داشته، بعد از سفر یکی از رییس صاحبان حج و اوقاف برای رییس ما زنگ زده و گفته که رییس صاحب آمد و من از تو شکایت نکردم؛ حق مرا روان کن.»

این سخنان آقای پاینده به پاسخ ادعاهای میرحیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‌‎گان مطرح شد که ادعا کرد روزانه تا هشت میلیون دالر پول گمرگات حیف و میل می‌شود: «روزانه هشت میلیون دالر پول گمرکات متأسفانه حیف ومیل می‌شود. به‌نظر من، این جفا و این خیانت کمتر از آن نیست که مخالفین مسلح دولت در حق مردم افغانستان می‌کند.»

سرپرست وزارت مالیه، در بخش دیگر از سخنانش وجود فساد در وزارت مالیه را نیز پذیرفت. او گفت در یک مورد ارزیابی که از گمرک ننگرهار داشتند، مسؤولان این گمرک از موتری که شش میلیون افغانی تعرفه باید پرداخت می‌کرد، تنها یک صد و پنجاه هزار افغانی تعرفه گرفته بودند.

نثار احمد غوریانی، وزیر تجارت نیز به مجلس فراخوانده شده بود، گفت دلیل آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه، توقف بیش از حد وسایط در این گمرک بود.

آقای غوریانی، در بخش دیگر از سخنانش تأکید کرد که در شاهراه‌ها چپاول جریان دارد و یکی از علت‌‎های کاهش سرمایه گذاری وجود فساد در کشور است: «به‌هر جای پاتک است. به‌هر جای چور است. به‌هر جای چپاول است؛ از کی می‌گیرند؟ از تجار!»

در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در گزارشی می‌گوید که تنخواه یک ماه سرپرست ادارۀ «اترا» برابر است به معاش یک ماه صد آموزگار که از چنین تنخواه‌ها شماری دیگر اعضای حکومت نیز برخوردار استند.

عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «رییس برشنا، شش صد و نزده هزار افغانی معاش دریافت می‌کند. رییس اترا در حدود هشت صد هزار افغانی معاش دریافت می‌کند؛ که این برابر است به یک صد نفر از معلم.»

وزیر ترانسپورت نیز امروز در مجلس فراخوانده شده بود، اما او به مجلس حضور نیافت. نماینده‌گان تصمیم گرفتند که برای استیضاح وزیر ترانسپورت امضا گردآوری کنند.

هم‌رسانی کنید