Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش ناامنی‌ها؛ تخریب ۲۸ آنتن مخابراتی در بخش‌های ناامن کشور

افزایش ناامنی‌ها و تخریب روز افزون آنتن‌های مخابراتی در کشور، نگرانی‌ها را دربارۀ سرمایه‌گذارای‌های کنونی مخابرات و انترنت در کشور، به‌میان آورده‌است.

بر بنیاد آمارهای ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، با آنکه سال گذشته ۳۰۱ آنتن مخابراتی با ارزش درحدود ۱۷ میلیون دالر در کشور تخریب شده بودند، امسال تنها در سه ماه نخست، ۲۸ آنتن مخابراتی در بخش‌های ناامن کشور تخریب و ۲۳ آنتن مخابراتی دیگر، زیان جدی دیده‌اند.

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی مشکلات را در بخش خدمات مخابراتی می‌پذیرند و می‌گویند که این اداره برای بازسازی پایه‌های تخریب شدۀ مخابراتی، برنامه‌های را روی دست گرفته‌است.

سعید شینواری، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی در این باره گفت: "ادارۀ اترا در دهمین پروژه در نظر دارد که ۴۰۰ پایۀ مخابراتی را در ساحه‌های محروم و ناامن بسازد که این به عهده شرکت‌های مخابراتی گذاشته خواهد شد."

منابع در شماری از شرکت‌های مخابراتی با نگرانی از چالش‌های روز افزون در بخش‌های ناامن کشور، گفته‌اند که تخریب آنتن‌های مخابراتی و کندی در بازسازی دوباره این آنتن‌ها از سوی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، این شرکت‌های سخت زیان دیده‌اند و این سبب کاهش ساحه‌یی پوشش این خدمات در بخش‌های از کشور خواهند شد.

شماری ازنماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که در سه ماه نخست امسال، تخریب ۵۱ آنتن مخابراتی زیان‌های هنگفتی را به بخش مخابرات وارد ساخته‌است .

عطامحمد دهقانپور، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: "تنها شرکت آسیب نمی‌بیند، بل که در کل تمام رده‌های جامعه از لحاظ اقتصادی آسیب می‌بیند که این خساره بسیار کلان است."

فریده حمیدی، عضو دیگر مجلس نیز گفت: "اگر در این راستا از سوی کسانی که در وزارت مخابرات استند عملا کار صورت نگیرد، وضعیت بدتر می‌شود و در دیگر ولایت‌ها هم پایه‌ها چپه می‌شوند."

پیش از این، شرکت‌های خدمات مخابراتی با نشر اعلامیه‌یی از حکومت افغانستان خواهان رسیده‌گی بی‌درنگ به مشکلات شان شده‌اند.

در این اعلامیه، شرکت‌های مخابراتی ازضعف در ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی برای رسیده‌گی به چالش‌های کنونی شرکت‌های مخابراتی شکایت کرده‌اند.

بخش مخابرات در کشور با جذب در حدود ۳ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری، از بخش‌های مهم در کشور است؛ اما در سال‌های اخیر، افزایش ناامنی‌ها و باج‌گیری‌ها از شرکت‌های مخابراتی، محدودیت‌ها را درخدمات مخابراتی وانترنتی در کشور، به‌میان آورده‌است.

افزایش ناامنی‌ها؛ تخریب ۲۸ آنتن مخابراتی در بخش‌های ناامن کشور

شرکت‌های خدمات مخابراتی از حکومت افغانستان خواهان جلوگیری از تخریب پایه‌های مخابراتی و رسیده‌گی بی‌درنگ به مشکلات شان شده‌اند.

Thumbnail

افزایش ناامنی‌ها و تخریب روز افزون آنتن‌های مخابراتی در کشور، نگرانی‌ها را دربارۀ سرمایه‌گذارای‌های کنونی مخابرات و انترنت در کشور، به‌میان آورده‌است.

بر بنیاد آمارهای ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، با آنکه سال گذشته ۳۰۱ آنتن مخابراتی با ارزش درحدود ۱۷ میلیون دالر در کشور تخریب شده بودند، امسال تنها در سه ماه نخست، ۲۸ آنتن مخابراتی در بخش‌های ناامن کشور تخریب و ۲۳ آنتن مخابراتی دیگر، زیان جدی دیده‌اند.

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی مشکلات را در بخش خدمات مخابراتی می‌پذیرند و می‌گویند که این اداره برای بازسازی پایه‌های تخریب شدۀ مخابراتی، برنامه‌های را روی دست گرفته‌است.

سعید شینواری، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی در این باره گفت: "ادارۀ اترا در دهمین پروژه در نظر دارد که ۴۰۰ پایۀ مخابراتی را در ساحه‌های محروم و ناامن بسازد که این به عهده شرکت‌های مخابراتی گذاشته خواهد شد."

منابع در شماری از شرکت‌های مخابراتی با نگرانی از چالش‌های روز افزون در بخش‌های ناامن کشور، گفته‌اند که تخریب آنتن‌های مخابراتی و کندی در بازسازی دوباره این آنتن‌ها از سوی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، این شرکت‌های سخت زیان دیده‌اند و این سبب کاهش ساحه‌یی پوشش این خدمات در بخش‌های از کشور خواهند شد.

شماری ازنماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که در سه ماه نخست امسال، تخریب ۵۱ آنتن مخابراتی زیان‌های هنگفتی را به بخش مخابرات وارد ساخته‌است .

عطامحمد دهقانپور، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: "تنها شرکت آسیب نمی‌بیند، بل که در کل تمام رده‌های جامعه از لحاظ اقتصادی آسیب می‌بیند که این خساره بسیار کلان است."

فریده حمیدی، عضو دیگر مجلس نیز گفت: "اگر در این راستا از سوی کسانی که در وزارت مخابرات استند عملا کار صورت نگیرد، وضعیت بدتر می‌شود و در دیگر ولایت‌ها هم پایه‌ها چپه می‌شوند."

پیش از این، شرکت‌های خدمات مخابراتی با نشر اعلامیه‌یی از حکومت افغانستان خواهان رسیده‌گی بی‌درنگ به مشکلات شان شده‌اند.

در این اعلامیه، شرکت‌های مخابراتی ازضعف در ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی برای رسیده‌گی به چالش‌های کنونی شرکت‌های مخابراتی شکایت کرده‌اند.

بخش مخابرات در کشور با جذب در حدود ۳ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری، از بخش‌های مهم در کشور است؛ اما در سال‌های اخیر، افزایش ناامنی‌ها و باج‌گیری‌ها از شرکت‌های مخابراتی، محدودیت‌ها را درخدمات مخابراتی وانترنتی در کشور، به‌میان آورده‌است.

هم‌رسانی کنید