تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد تند رییس‌جمهور از ساخت و تطبیق بودجه

رییس‌جمهور غنی در نشست امروز کابینه از ساخت و تطبیق بودجه به تندی انتقاد کرد و گفت کارهایی‌که باید، در این باره انجام نشده‌است.

این در حالی است که با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز بودجه میان سال درک ندارد و در بخش تطبیق تنها ۲۸درصد از بودجه توسعه‌یی هزینه شده‌است.

رییس‌جمهور در این باره گفت: «طریق بودجه سازی ما یک فضاحت بوده و طریق تطبیق اش یک مشکل و یک کثافت، کلمات دیگر من ندارم.»

مسؤده بودجه میان سال را که وزارت مالیه آماده ساخته است برای نخستین بار از فلتر مجلس سنا نگذشت. کاهش پنج درصدی مجموع بودجه، افزایش ۱۸ میلیارد افغانی در کسر بودجه، کاهش سی میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی و افزایش شش میلیارد افغانی بودجه عادی از تعدیلات بودجه میان سال استند.

سید علی کاظمی، معین وزارت دولت در امور پارلمانی بیان داشت: «متأسفانه مجلس سنا به‌جای اینکه پیشنهادهای اصلاحی خود را آماده ساخته بودجه را به مجلس نماینده‌گان می‌فرستادند، دوباره به وزارت مالیه فرستاده‌.»

وزارت مالیه در مسؤده بودجه میان سال پروژه‌های اختیاری توسعه‌یی را متوقف ساخته و گفته است که وظایف اکثریت کارمندان این پروژه‌ها نیز به پایان می‌رسد و پول‌های پرداخته ناشده شرکت‌های پیمان‌کار را هم گفته که بر حکومت قرض باشد.

سید مسعود، آگاه امور اقتصادی اظهار داشت: «اینکه منابع را از یکجا به‌جای دیگر انتقال دهیم، دولت حق دارد، اما به صورت کل نه. ما هیچکاه نمی‌توانیم که پروژه‌های توسعه‌یی را کاملأ بسته بسازیم. ما پروژه‌هایی را بسته می‌توانیم که نتواند تطبیق شود یا پول‌های آن به هدر برود.»

در حالی‌که رییس‌جمهور در نشست کابینه بر اطلاع‌رسانی از جمله در پیوند با بودجه تأکید می‌ورزد، اما وزارت مالیه از پاسخ‌گویی در این باره خودداری می‌کند.

تعدیلات در بودجه در پی شدت گرفتن جنگ‌ها، سقوط شماری از گمرک‌ها و کاهش درآمدهای داخلی به‌میان آمده‌است.

انتقاد تند رییس‌جمهور از ساخت و تطبیق بودجه

این در حالی است که با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز بودجه میان سال درک ندارد و در بخش تطبیق تنها ۲۸درصد از بودجه توسعه‌یی هزینه شده‌است.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی در نشست امروز کابینه از ساخت و تطبیق بودجه به تندی انتقاد کرد و گفت کارهایی‌که باید، در این باره انجام نشده‌است.

این در حالی است که با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز بودجه میان سال درک ندارد و در بخش تطبیق تنها ۲۸درصد از بودجه توسعه‌یی هزینه شده‌است.

رییس‌جمهور در این باره گفت: «طریق بودجه سازی ما یک فضاحت بوده و طریق تطبیق اش یک مشکل و یک کثافت، کلمات دیگر من ندارم.»

مسؤده بودجه میان سال را که وزارت مالیه آماده ساخته است برای نخستین بار از فلتر مجلس سنا نگذشت. کاهش پنج درصدی مجموع بودجه، افزایش ۱۸ میلیارد افغانی در کسر بودجه، کاهش سی میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی و افزایش شش میلیارد افغانی بودجه عادی از تعدیلات بودجه میان سال استند.

سید علی کاظمی، معین وزارت دولت در امور پارلمانی بیان داشت: «متأسفانه مجلس سنا به‌جای اینکه پیشنهادهای اصلاحی خود را آماده ساخته بودجه را به مجلس نماینده‌گان می‌فرستادند، دوباره به وزارت مالیه فرستاده‌.»

وزارت مالیه در مسؤده بودجه میان سال پروژه‌های اختیاری توسعه‌یی را متوقف ساخته و گفته است که وظایف اکثریت کارمندان این پروژه‌ها نیز به پایان می‌رسد و پول‌های پرداخته ناشده شرکت‌های پیمان‌کار را هم گفته که بر حکومت قرض باشد.

سید مسعود، آگاه امور اقتصادی اظهار داشت: «اینکه منابع را از یکجا به‌جای دیگر انتقال دهیم، دولت حق دارد، اما به صورت کل نه. ما هیچکاه نمی‌توانیم که پروژه‌های توسعه‌یی را کاملأ بسته بسازیم. ما پروژه‌هایی را بسته می‌توانیم که نتواند تطبیق شود یا پول‌های آن به هدر برود.»

در حالی‌که رییس‌جمهور در نشست کابینه بر اطلاع‌رسانی از جمله در پیوند با بودجه تأکید می‌ورزد، اما وزارت مالیه از پاسخ‌گویی در این باره خودداری می‌کند.

تعدیلات در بودجه در پی شدت گرفتن جنگ‌ها، سقوط شماری از گمرک‌ها و کاهش درآمدهای داخلی به‌میان آمده‌است.

هم‌رسانی کنید