Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت بازرگانان کندهار از وضع محدودیت در برداشت پول از بانک

بربنیاد یک تصمیم تازه از سوی بانک مرکزی، بازرگانان می‌توانند ماهانه تنها بیست و پنج هزار دالر از حساب بانکی شان برداشت کنند.

بازرگانان ولایت کندهار در واکنش به این تصمیم می‌گویند که این مقدار بسیار کم است و آنان نمی‌توانند با این مقدار پول بازرگانی کنند.

این بازرگانان از بانک مرکزی می‌خواهند که در این تصمیم  تجدید نظر کند چون این کار سبب کاهش واردات و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

عبدالاحد، یکی از بازرگان کندهار، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در تصمیم شان تجدید نظر کنند. در حساب شرکت‌ها که تا یک ملیون دالر است و شما بیست و پنج هزار می‌دهید، این کدام نوع انصاف است.»

بازرگانان در ولایت کندهار می‌گویند که بخاطر کمبود پول نقد، کالاهای خرید شده شان در بیرون از کشور متوقف مانده است و نیز صدها تن از کارگران کارخانه‌های داخلی بیکار شده اند.

عبدالبصیر پیمان،  عضو اتحادیه وارد کننده‌گان دارو، گفت: «این تصمیم بیست و پنج هزار درماه ما را به مشکل روبرو کرده است. ما تجاران این فیصله را غیرعادلانه می‌دانیم. مصارف یک شرکت زیاد است، نمی‌توانیم با بیست و پنج هزار شرکت خود را پیش ببریم.»

با آن‌که بازرگانان از محدودیت وضع شده بر برداشت دالر از بانک‌ها انتقاد می‌کنند، اما شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که هرگاه به بازرگانان پول بیشتری داده شود ممکن است سرمایه‌های شان را به بیرون از کشور انتقال بدهند.

شکایت بازرگانان کندهار از وضع محدودیت در برداشت پول از بانک

بازرگانان کندهار می‌گویند که با این مقدار پول، بازرگانی به  حالت عادی بر نمی‌گردد و برعکس صادرات و واردات با مشکلاتی روبرو خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد یک تصمیم تازه از سوی بانک مرکزی، بازرگانان می‌توانند ماهانه تنها بیست و پنج هزار دالر از حساب بانکی شان برداشت کنند.

بازرگانان ولایت کندهار در واکنش به این تصمیم می‌گویند که این مقدار بسیار کم است و آنان نمی‌توانند با این مقدار پول بازرگانی کنند.

این بازرگانان از بانک مرکزی می‌خواهند که در این تصمیم  تجدید نظر کند چون این کار سبب کاهش واردات و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

عبدالاحد، یکی از بازرگان کندهار، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در تصمیم شان تجدید نظر کنند. در حساب شرکت‌ها که تا یک ملیون دالر است و شما بیست و پنج هزار می‌دهید، این کدام نوع انصاف است.»

بازرگانان در ولایت کندهار می‌گویند که بخاطر کمبود پول نقد، کالاهای خرید شده شان در بیرون از کشور متوقف مانده است و نیز صدها تن از کارگران کارخانه‌های داخلی بیکار شده اند.

عبدالبصیر پیمان،  عضو اتحادیه وارد کننده‌گان دارو، گفت: «این تصمیم بیست و پنج هزار درماه ما را به مشکل روبرو کرده است. ما تجاران این فیصله را غیرعادلانه می‌دانیم. مصارف یک شرکت زیاد است، نمی‌توانیم با بیست و پنج هزار شرکت خود را پیش ببریم.»

با آن‌که بازرگانان از محدودیت وضع شده بر برداشت دالر از بانک‌ها انتقاد می‌کنند، اما شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که هرگاه به بازرگانان پول بیشتری داده شود ممکن است سرمایه‌های شان را به بیرون از کشور انتقال بدهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره