تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فعالیت نود درصد کارخانه‌های تولید و استخراج سنگ متوقف شده‌اند

مسوولان اتحادیه شرکت‌های استخراج و پروسس سنگ می‌گویند که نزدیک به نود درصد کار تولید و استخراج صنعت سنگ در کشور متوقف شده است.

به گفته این مسوولان نبود بازار سبب رکود این صنعت شده و شمار زیادی از صنعتکاران در این بخش بیکار شده اند. 

نصرت الله عزیزی، رییس اتحادیه شرکت‌های استخراج و پروسس صنعت سنگ گفت: «کار‌های ما تقریبا ۹۰ فیصد رو به نزول است و ما فقط ۱۰ الی ۱۵ فیصد فعالیت‌های معدن کاری و پروسس داریم و متباقی مسدود است.»  

از سویی هم، وزارت معادن و پترولیم بیش از بیست معدن کوچک سنگ مرمر را در ولایت‌های کندهار، ننگرهار و کنر به داوطلبی گذاشته و از سرمایه گزاران خواسته است تا در این معادن سرمایه‌گذاری کنند. 

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «اکثر فابریکه‌ها متوقف است به خاطر نداشتن مواد خام، که مواد خام فابریکات پروسس سنگ ما همان معدن‌ها است و تاهنوز قراردادی هم صورت نگرفته است.»

بربنیاد آمارها، بالاتر از یک صد کارخانه استخراج سنگ مرمر در کشور فعالیت داشت، اما فعلاً ده درصد آن در این بخش کار می‌کند.

عبدالباری وردک، مسوول یکی از شرکت‌های سنگ گفت: «۵۰ نفر مستقیم با ما کار می‌کردند و فعلاً ۱۲ نفر با ما کار می‌کند آن هم بخاطر زنده نگهداشتن معدن است.» 

از سویی هم شماری از مالکان کارخانه‌ها در بخش استخراج، پروسس و تولید سنگ می‌گویند که به دلیل نبود بازار مناسب کارخانه‌های شان از فعالیت باز مانده است. 

محرم علی جاوید، مسوول یک کارخانه سنگ گفت: «در حقیقت امروز اکثر شرکت‌های ساختمانی کارهایش تعطیل شده است و امروز کسی ساختمان نمی‌سازد.»

با این حال، اتاق صنایع و معادن تاکید دارد که وزارت معادن و پترولیم باید قیمت رویالتی را کاهش دهد تا سرمایه گذاران در این بخش سرمایه گذاری کنند.

در حال حاضر، وزارت معادن و پترولیم از استخراج هر تُن سنگ مرمر، پنج‌صد افغانی رویالتی می‌گیرد. افغانستان در ولایت‌های گونه‌گون، صدها معدن کوچک و بزرگ سنگ مرمر، گرانیت و تراورتن دارد. 

فعالیت نود درصد کارخانه‌های تولید و استخراج سنگ متوقف شده‌اند

بربنیاد آمارها، بالاتر از یک صد کارخانه استخراج سنگ مرمر در کشور فعالیت داشت، اما فعلاً ده درصد آن در این بخش کار می‌کند.

Thumbnail

مسوولان اتحادیه شرکت‌های استخراج و پروسس سنگ می‌گویند که نزدیک به نود درصد کار تولید و استخراج صنعت سنگ در کشور متوقف شده است.

به گفته این مسوولان نبود بازار سبب رکود این صنعت شده و شمار زیادی از صنعتکاران در این بخش بیکار شده اند. 

نصرت الله عزیزی، رییس اتحادیه شرکت‌های استخراج و پروسس صنعت سنگ گفت: «کار‌های ما تقریبا ۹۰ فیصد رو به نزول است و ما فقط ۱۰ الی ۱۵ فیصد فعالیت‌های معدن کاری و پروسس داریم و متباقی مسدود است.»  

از سویی هم، وزارت معادن و پترولیم بیش از بیست معدن کوچک سنگ مرمر را در ولایت‌های کندهار، ننگرهار و کنر به داوطلبی گذاشته و از سرمایه گزاران خواسته است تا در این معادن سرمایه‌گذاری کنند. 

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل گفت: «اکثر فابریکه‌ها متوقف است به خاطر نداشتن مواد خام، که مواد خام فابریکات پروسس سنگ ما همان معدن‌ها است و تاهنوز قراردادی هم صورت نگرفته است.»

بربنیاد آمارها، بالاتر از یک صد کارخانه استخراج سنگ مرمر در کشور فعالیت داشت، اما فعلاً ده درصد آن در این بخش کار می‌کند.

عبدالباری وردک، مسوول یکی از شرکت‌های سنگ گفت: «۵۰ نفر مستقیم با ما کار می‌کردند و فعلاً ۱۲ نفر با ما کار می‌کند آن هم بخاطر زنده نگهداشتن معدن است.» 

از سویی هم شماری از مالکان کارخانه‌ها در بخش استخراج، پروسس و تولید سنگ می‌گویند که به دلیل نبود بازار مناسب کارخانه‌های شان از فعالیت باز مانده است. 

محرم علی جاوید، مسوول یک کارخانه سنگ گفت: «در حقیقت امروز اکثر شرکت‌های ساختمانی کارهایش تعطیل شده است و امروز کسی ساختمان نمی‌سازد.»

با این حال، اتاق صنایع و معادن تاکید دارد که وزارت معادن و پترولیم باید قیمت رویالتی را کاهش دهد تا سرمایه گذاران در این بخش سرمایه گذاری کنند.

در حال حاضر، وزارت معادن و پترولیم از استخراج هر تُن سنگ مرمر، پنج‌صد افغانی رویالتی می‌گیرد. افغانستان در ولایت‌های گونه‌گون، صدها معدن کوچک و بزرگ سنگ مرمر، گرانیت و تراورتن دارد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره