Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق تازه؛ میزان داد و ستد با پاکستان افزایش خواهد یافت

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که گروه کاری هر دو کشور در باره میکانیزم افزایش داد و ستد به توافق رسیده و میزان داد و ستد میان کابل-اسلام آباد از گذرگاه تورخم افزایش خواهد یافت.

این در حالی‌ست که صادرات و واردات در هفته‌های پسین از مسیر گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما بربنیاد توافقنامه که امضا شده، داد و ستد در آینده افزایش می‌یابد.

نقیب الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان گفته است: «روی ظرفیت بندرها کار می‌شود و این بر تجارت افغانستان و پاکستان یک گام خوب است، در آینده به رشد تجارت میان دو کشور خواهد انجامید.»

در همین حال، شماری از بازرگانان ننگرهار می‌گویند که حالا چالش رفت و آمد کالاهای بازرگانی در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک برطرف شده است.

زلمی عظیمی، بازرگان در این باره گفت: «با آمدن شاه محمود قریشی به افغانستان، رفت و آمد در مرز تورخم بهتر شده و صادرات و واردات به شکل خوب جریان دارد و ما حالا نه در مرز تورخم مشکل داریم و نه در مرز سپین بولدک.»

برخی از آگاهان اقتصاد به این باور اند که تسهیل داد و ستد در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک صادرات کشور را افزایش می‌دهد و کوتاه ترین راه برای انتقال کالاهای بازرگانی کشور شمرده می‌شوند.

سید مسعود، آگاه اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: «پاکستان وعده‌های داده اند، اما مهم این است که به این وعده‌ها عمل کنند و اگر به این وعده‌ها عمل شود و تجارت افزایش پیدا کند، یک موثریت بر اقتصاد کشور احساس می‌شود.»

در این میان، شماری از دکان‌داران در شهر کابل می‌گویند که باز بودن گذرگاه‌ها به روی کالاهای بازرگانی، بهای این کالاها را کاهش می‌دهد.

حمیدالله، دکاندار در شهر کابل در این مورد گفت: «مواد خوراکی نود درصد از پاکستان می‌آید، برنج و روغن از پاکستان می‌آید، اگر مرزها باز باشد، طبیعی است که بر بهای مواد تاثیر می‌کند.»

از سویی هم، برخی روزنامه‌های پاکستانی نیز گزارش داده اند که برای افزایش داد و ستد، شمار اسکنرهای برقی در گذرگاه تورخم بیشتر خواهد شد.

افغانستان و پاکستان بیشترین داد و ستد را با هم دارند و بخش از کالاهای بازرگانی کشور از بندرهای واگه و کراچی پاکستان به کشور های دیگر ترانزیت می شود.

توافق تازه؛ میزان داد و ستد با پاکستان افزایش خواهد یافت

در همین حال، شماری از بازرگانان ننگرهار می‌گویند که حالا چالش رفت و آمد کالاهای بازرگانی در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک برطرف شده است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که گروه کاری هر دو کشور در باره میکانیزم افزایش داد و ستد به توافق رسیده و میزان داد و ستد میان کابل-اسلام آباد از گذرگاه تورخم افزایش خواهد یافت.

این در حالی‌ست که صادرات و واردات در هفته‌های پسین از مسیر گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما بربنیاد توافقنامه که امضا شده، داد و ستد در آینده افزایش می‌یابد.

نقیب الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان گفته است: «روی ظرفیت بندرها کار می‌شود و این بر تجارت افغانستان و پاکستان یک گام خوب است، در آینده به رشد تجارت میان دو کشور خواهد انجامید.»

در همین حال، شماری از بازرگانان ننگرهار می‌گویند که حالا چالش رفت و آمد کالاهای بازرگانی در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک برطرف شده است.

زلمی عظیمی، بازرگان در این باره گفت: «با آمدن شاه محمود قریشی به افغانستان، رفت و آمد در مرز تورخم بهتر شده و صادرات و واردات به شکل خوب جریان دارد و ما حالا نه در مرز تورخم مشکل داریم و نه در مرز سپین بولدک.»

برخی از آگاهان اقتصاد به این باور اند که تسهیل داد و ستد در گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک صادرات کشور را افزایش می‌دهد و کوتاه ترین راه برای انتقال کالاهای بازرگانی کشور شمرده می‌شوند.

سید مسعود، آگاه اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: «پاکستان وعده‌های داده اند، اما مهم این است که به این وعده‌ها عمل کنند و اگر به این وعده‌ها عمل شود و تجارت افزایش پیدا کند، یک موثریت بر اقتصاد کشور احساس می‌شود.»

در این میان، شماری از دکان‌داران در شهر کابل می‌گویند که باز بودن گذرگاه‌ها به روی کالاهای بازرگانی، بهای این کالاها را کاهش می‌دهد.

حمیدالله، دکاندار در شهر کابل در این مورد گفت: «مواد خوراکی نود درصد از پاکستان می‌آید، برنج و روغن از پاکستان می‌آید، اگر مرزها باز باشد، طبیعی است که بر بهای مواد تاثیر می‌کند.»

از سویی هم، برخی روزنامه‌های پاکستانی نیز گزارش داده اند که برای افزایش داد و ستد، شمار اسکنرهای برقی در گذرگاه تورخم بیشتر خواهد شد.

افغانستان و پاکستان بیشترین داد و ستد را با هم دارند و بخش از کالاهای بازرگانی کشور از بندرهای واگه و کراچی پاکستان به کشور های دیگر ترانزیت می شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره