تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش فراورده‌های ستروس در ننگرهار

ریاست زارعت و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گوید که امسال فراورده‌های «ستروس» در این ولایت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

مسوولان این ریاست می‌گویند که هم اکنون در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت باغ‌های ستروس ایجاد شده است و انتظار دارند که امسال فراورده‌های آن به ۱۲ هزار تُن برسد.

اجمل سبحان، سخنگوی ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار گفت: «در۳۸۷۲  هکتار زمین باغ‌های ستروس جور شده است که ۹۴۵۲ تُن حاصل داده است و امسال بر اساس تخمین ما شاید تا ۱۲۰۰۰ تُن حاصلات داشته باشیم.»

از سویی هم، مسوولان فارم تحقیقاتی ننگرهار می‌گویند که هم‌اکنون نزدیک به ۷۰ نوع ستروس زیر بررسی آن‌ها قرار دارد.

عبداللطیف بارکزی، مسوول باغداری ریاست زراعت ننگرهار گفت: «فعلا تقاضا‌ها بسیار زیاد است، اگر تولیدات خوب باشد مارکیت خوب است و درآمد خوبی هم دارد.»

این در حالیست که  کارگران فارم تحقیقاتی ننگرهار از بهتر بودن فراورده‌های شان در مقایسه با سال‌های گذشته خبر می‌دهند.

حکمت شاه، یکتن از باغداران فارم تحقیقاتی ننگرهار که مدت ۱۵ سال می‌شود که در این فارم سرگرم کار است می‌گوید که از فرآورده‌های امسال ستروس و این که تلاش‌های همکارانش ثمربخش بوده شادمان است.

حکمت شاه، باغدار فارم تحقیقاتی ننگرهار گفت: «مراقبت از این، کار آسانی نیست. این نیست که فقط کشت کن و بس، باید برایش آب به موقع، دوا به موقع‌اش، و هر چیز در موقع‌اش داده شود.»

محمد ابراهیم، یک تن از باغداران فارم تحقیقاتی ننگرهار گفت: «ما این باغ‌ها را در طول سال برایش رسیده‌گی می‌کنیم، آب می‌دهیم، کود می‌دهیم تا باشد که حاصلات خوبی داشته باشد.»

در ننگرهار نه تنها میوه‌های ستروس حاصلات خوبی دارند، بل فرآورده‌های دیگر نیز در این ولایت از  حاصلات خوبی برخوردار اند.

افزایش فراورده‌های ستروس در ننگرهار

از سویی هم، مسوولان فارم تحقیقاتی ننگرهار می‌گویند که هم‌اکنون نزدیک به ۷۰ نوع ستروس زیر بررسی آن‌ها قرار دارد.

Thumbnail

ریاست زارعت و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گوید که امسال فراورده‌های «ستروس» در این ولایت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

مسوولان این ریاست می‌گویند که هم اکنون در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت باغ‌های ستروس ایجاد شده است و انتظار دارند که امسال فراورده‌های آن به ۱۲ هزار تُن برسد.

اجمل سبحان، سخنگوی ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار گفت: «در۳۸۷۲  هکتار زمین باغ‌های ستروس جور شده است که ۹۴۵۲ تُن حاصل داده است و امسال بر اساس تخمین ما شاید تا ۱۲۰۰۰ تُن حاصلات داشته باشیم.»

از سویی هم، مسوولان فارم تحقیقاتی ننگرهار می‌گویند که هم‌اکنون نزدیک به ۷۰ نوع ستروس زیر بررسی آن‌ها قرار دارد.

عبداللطیف بارکزی، مسوول باغداری ریاست زراعت ننگرهار گفت: «فعلا تقاضا‌ها بسیار زیاد است، اگر تولیدات خوب باشد مارکیت خوب است و درآمد خوبی هم دارد.»

این در حالیست که  کارگران فارم تحقیقاتی ننگرهار از بهتر بودن فراورده‌های شان در مقایسه با سال‌های گذشته خبر می‌دهند.

حکمت شاه، یکتن از باغداران فارم تحقیقاتی ننگرهار که مدت ۱۵ سال می‌شود که در این فارم سرگرم کار است می‌گوید که از فرآورده‌های امسال ستروس و این که تلاش‌های همکارانش ثمربخش بوده شادمان است.

حکمت شاه، باغدار فارم تحقیقاتی ننگرهار گفت: «مراقبت از این، کار آسانی نیست. این نیست که فقط کشت کن و بس، باید برایش آب به موقع، دوا به موقع‌اش، و هر چیز در موقع‌اش داده شود.»

محمد ابراهیم، یک تن از باغداران فارم تحقیقاتی ننگرهار گفت: «ما این باغ‌ها را در طول سال برایش رسیده‌گی می‌کنیم، آب می‌دهیم، کود می‌دهیم تا باشد که حاصلات خوبی داشته باشد.»

در ننگرهار نه تنها میوه‌های ستروس حاصلات خوبی دارند، بل فرآورده‌های دیگر نیز در این ولایت از  حاصلات خوبی برخوردار اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره