Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش حجم داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و پاکستان

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که میزان داد و ستد میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.

صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که، در سه روز گذشته از گذرگاه تورخم، بیش از ۱۵۰۰ موتر، از گذرگاه چمن، بیش از ۱۲۰۰ موتر، از گذرگاه غلام خان بیش از ۵۵۰ موتر و از گذرگاه انگور اده بیش از ۴۰۰ موتر کالاهای صادراتی و وارداتی انتقال یافته اند.

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری راه پاکستان را کوتاه‌ترین راه برای ترانزیت کشور می‌داند. به گفته مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، میزان داد و ستد میان کابل-اسلام آباد افزایش یافته و برخی مشکلات بازرگانان در گذرگاه‌های پاکستان برطرف شده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «صادرات افغانستان به گونه‌ی خوبی جریان دارد و از پارسال تا امسال ۲۰% فیصد فزایش یافته است، و تا امسال با باز بودن دهلیزهای هوایی صادارت ما تا ۲۵% نیز افزایش خواهد یافت.»

این در حالیست که برخی از بازرگانان ننگرهار می‌گویند که در گذرگاه‌های مشترک افغانستان و پاکستان، تجارت به گونه عادی جریان دارد، اما نسبت به چهار ماه پیش، میزان داد و ستد در این گذرگاه‌ها، پنجاه درصد کاهش یافته است.

زلمی عظیمی، بازرگان گفت: «نماینده‌های پاکستان گفته است که تجارت ما با افغانستان افزایش یافته است و از گذرگاه‌های غلام خان، سپین‌بولدک و تورخم به افغانستان اجناس صادراتی می‌آید.»

در عین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، راه پاکستان را کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای صادرات کشور می‌دانند.

عبدالنصیر ریشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «از طریق خاک پاکستان بتوانیم ما کالاهای خود را به مارکیت‌های هندوستان روان بکنیم، این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.»

افغانستان و پاکستان پنج گذرگاه مشترک دارند که در همه‌ی این گذرگاه‌ها صادرات، واردات و ترانزیت انجام می‌شوند.

افغانستان بسیاری کالاهای مورد نیاز خود را از پاکستان، ایران و آسیای میانه وارد می‌کند، از همین رو، کسر بیلانس تجارت کشور به بیش از نود درصد می‌رسد.

افزایش حجم داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و پاکستان

مسوولان می‌گویند که مشکلات تجارتی و ترانزیتی در گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان حل شده اند.

تصویر بندانگشتی

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که میزان داد و ستد میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.

صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که، در سه روز گذشته از گذرگاه تورخم، بیش از ۱۵۰۰ موتر، از گذرگاه چمن، بیش از ۱۲۰۰ موتر، از گذرگاه غلام خان بیش از ۵۵۰ موتر و از گذرگاه انگور اده بیش از ۴۰۰ موتر کالاهای صادراتی و وارداتی انتقال یافته اند.

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری راه پاکستان را کوتاه‌ترین راه برای ترانزیت کشور می‌داند. به گفته مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، میزان داد و ستد میان کابل-اسلام آباد افزایش یافته و برخی مشکلات بازرگانان در گذرگاه‌های پاکستان برطرف شده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «صادرات افغانستان به گونه‌ی خوبی جریان دارد و از پارسال تا امسال ۲۰% فیصد فزایش یافته است، و تا امسال با باز بودن دهلیزهای هوایی صادارت ما تا ۲۵% نیز افزایش خواهد یافت.»

این در حالیست که برخی از بازرگانان ننگرهار می‌گویند که در گذرگاه‌های مشترک افغانستان و پاکستان، تجارت به گونه عادی جریان دارد، اما نسبت به چهار ماه پیش، میزان داد و ستد در این گذرگاه‌ها، پنجاه درصد کاهش یافته است.

زلمی عظیمی، بازرگان گفت: «نماینده‌های پاکستان گفته است که تجارت ما با افغانستان افزایش یافته است و از گذرگاه‌های غلام خان، سپین‌بولدک و تورخم به افغانستان اجناس صادراتی می‌آید.»

در عین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، راه پاکستان را کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای صادرات کشور می‌دانند.

عبدالنصیر ریشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «از طریق خاک پاکستان بتوانیم ما کالاهای خود را به مارکیت‌های هندوستان روان بکنیم، این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.»

افغانستان و پاکستان پنج گذرگاه مشترک دارند که در همه‌ی این گذرگاه‌ها صادرات، واردات و ترانزیت انجام می‌شوند.

افغانستان بسیاری کالاهای مورد نیاز خود را از پاکستان، ایران و آسیای میانه وارد می‌کند، از همین رو، کسر بیلانس تجارت کشور به بیش از نود درصد می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره