Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید پاکستان برثبات در افغانستان برای عملی سازی پروژه‌های منطقوی

وزیر خارجه پاکستان در بیست و پنجمین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی یا «ایکو» در عشق آباد گفته است که صلح و ثبات در افغانستان برای عملی شدن پروژه‌های بازرگانی و تزانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی حیاتی است.

این مقام پاکستانی در بیانیه‌اش که در سایت وزارت خارجه پاکستان نشر شده است، از اعضای این سازمان خواسته که به مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی ارائه شود تا از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری صورت گیرد.

او می‌گوید: «همه باید به افغانستان و مردم آن کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی ارائه کنیم تا از رنج‌های بزرگ انسانی و فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنیم.»

در حال حاضر سه پروژه بزرگ منطقوی از راه افغانستان می‌گذرد: پروژه راه آهن که ازبیکستان، افغانستان و پاکستان را با هم وصل می‌سازد، پروژه کاسا، و پروژه تاپی که سال‌ها پیش کار آن آغاز شده است. معاون رییس الوزرای امارت اسلامی نیز عملی شدن پروژه تاپی را مهم می‌خواند و تاکید می‌ورزد که این پروژه را با امکانات دست داشته‌خود عملی خواهند کرد. 

عبدالسلام حنفی، معاون ریس الوزرا گفت: «همسایه‌های افغانستان همه خواهان این استند که پروژه‌های بزرگ اقتصادی باید هر چه زودتر عملی شوند. 

حالا کار عملی پروژه کاسا یک هزار متوقف است و شرکت برشنا تاکید دارد که این شرکت از بهر عملی شدن این پروژه متعهد است.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که اعضای کلیدی سازمان همکاری اقتصادی که پاکستان نیز شامل آن است، یگانه تلاش شان بهره‌گیری از افغانستان است تا بازار مصرف کشور را در اختیار قرار دهند. آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که پاکستانی‌ها در حرف و عملی یکسان نیستند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پاکستانی‌های لابی‌گری خوبی را برای افغانستان کردند، اما متاسفانه خود آن‌ها باعث مشکلات می‌شوند. هر سال زمانی که فصل حاصلات زراعتی ما می‌رسد، پاکستان مشکل مرزی و ترانزیتی را ایجاد می‌کند.»

تأکید پاکستان برثبات در افغانستان برای عملی سازی پروژه‌های منطقوی

وزیر خارجه پاکستان از اعضای این سازمان می‌خواهد تا پروژه‌های منطقوی که از افغانستان می‌گذرد، زودتر عملی شود.

Thumbnail

وزیر خارجه پاکستان در بیست و پنجمین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی یا «ایکو» در عشق آباد گفته است که صلح و ثبات در افغانستان برای عملی شدن پروژه‌های بازرگانی و تزانزیتی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی حیاتی است.

این مقام پاکستانی در بیانیه‌اش که در سایت وزارت خارجه پاکستان نشر شده است، از اعضای این سازمان خواسته که به مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی ارائه شود تا از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری صورت گیرد.

او می‌گوید: «همه باید به افغانستان و مردم آن کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی ارائه کنیم تا از رنج‌های بزرگ انسانی و فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنیم.»

در حال حاضر سه پروژه بزرگ منطقوی از راه افغانستان می‌گذرد: پروژه راه آهن که ازبیکستان، افغانستان و پاکستان را با هم وصل می‌سازد، پروژه کاسا، و پروژه تاپی که سال‌ها پیش کار آن آغاز شده است. معاون رییس الوزرای امارت اسلامی نیز عملی شدن پروژه تاپی را مهم می‌خواند و تاکید می‌ورزد که این پروژه را با امکانات دست داشته‌خود عملی خواهند کرد. 

عبدالسلام حنفی، معاون ریس الوزرا گفت: «همسایه‌های افغانستان همه خواهان این استند که پروژه‌های بزرگ اقتصادی باید هر چه زودتر عملی شوند. 

حالا کار عملی پروژه کاسا یک هزار متوقف است و شرکت برشنا تاکید دارد که این شرکت از بهر عملی شدن این پروژه متعهد است.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که اعضای کلیدی سازمان همکاری اقتصادی که پاکستان نیز شامل آن است، یگانه تلاش شان بهره‌گیری از افغانستان است تا بازار مصرف کشور را در اختیار قرار دهند. آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که پاکستانی‌ها در حرف و عملی یکسان نیستند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پاکستانی‌های لابی‌گری خوبی را برای افغانستان کردند، اما متاسفانه خود آن‌ها باعث مشکلات می‌شوند. هر سال زمانی که فصل حاصلات زراعتی ما می‌رسد، پاکستان مشکل مرزی و ترانزیتی را ایجاد می‌کند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره