Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: تلاش داریم پروژه‌های نیمه‌کاره را تکمیل کنیم

وزارت فواید عامه می‌گوید که این وزارت شش کمیته کاری را برای ارزیابی پروژه‌های حکومت پیشین ایجاد کرده است.

معین این وزارت می‌گوید که این کمیته‌ها تمامی جزئیات پروژه‌ها را بررسی می‌کند و برای تکمیل این پروژه‌ها تصمیم خواهد گرفت.

بخت‌الرحمن شرافت، معین وزارت فواید عامه گفت: «ما اولویت را برای پروژه‌های می‌دهیم که کار شان از ۸۰ تا ۹۵ در صد تکمیل شده باشد، تنها ۵ تا ۱۰ درصد کارشان باقی مانده باشد. کمیته‌های که تشکیل شده همه ابعاد را بررسی می‌کنند.»

معین وزارت فواید عامه می‌افزاید که پس از تحولات اخیر در کشور کار شماری زیادی از پروژه‌ها متوقف شده است.

او می‌گوید که امارت اسلامی تلاش دارد تا مسوولان نهاد‌های خارجی را برای ادامه پروژه‌های توسعه‌یی قناعت دهد.

بخت‌الرحمن شرافت، معین وزارت فواید عامه گفت: «پروژه‌های که از طرف دونرهای خارجی تکمیل می‌شد، در نیم راه مانده است و تا حال کارش شروع نشده است، و امارت اسلامی افغانستان دایمی رابطه دارد همراه با دونرها، آنان را قناعت می‌دهد که دوباره آمده و پروژه‌ها را شروع کنند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای تکمیل پروژه‌های توسعه‌یی نیاز به کمک‌ نهادهای خارجی است.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بودجه انکشافی علاوه بر این که تمویل نمی‌شود، آن پروژه‌ها نمیه کاره است و در هفتاد درصد رسیده، در صورت که دوباره کار سرش صورت نگیرد آن پروژه‌ها خراب می‌شود.»

این در حالیست که وزارت فواید عامه از تکمیل شدن شماری از پرژوه‌ها به شمول جاده تونل سالنگ، بخش‌های از سرک حلقوی، ساخت‌ و ساز پل و پلچک‌های تخریب شده نیز خبر می‌دهد.

مسوولان: تلاش داریم پروژه‌های نیمه‌کاره را تکمیل کنیم

معین وزارت فواید عامه می‌افزاید که پس از تحولات اخیر در کشور، کار شماری زیادی از پروژه‌ها متوقف شده است.

Thumbnail

وزارت فواید عامه می‌گوید که این وزارت شش کمیته کاری را برای ارزیابی پروژه‌های حکومت پیشین ایجاد کرده است.

معین این وزارت می‌گوید که این کمیته‌ها تمامی جزئیات پروژه‌ها را بررسی می‌کند و برای تکمیل این پروژه‌ها تصمیم خواهد گرفت.

بخت‌الرحمن شرافت، معین وزارت فواید عامه گفت: «ما اولویت را برای پروژه‌های می‌دهیم که کار شان از ۸۰ تا ۹۵ در صد تکمیل شده باشد، تنها ۵ تا ۱۰ درصد کارشان باقی مانده باشد. کمیته‌های که تشکیل شده همه ابعاد را بررسی می‌کنند.»

معین وزارت فواید عامه می‌افزاید که پس از تحولات اخیر در کشور کار شماری زیادی از پروژه‌ها متوقف شده است.

او می‌گوید که امارت اسلامی تلاش دارد تا مسوولان نهاد‌های خارجی را برای ادامه پروژه‌های توسعه‌یی قناعت دهد.

بخت‌الرحمن شرافت، معین وزارت فواید عامه گفت: «پروژه‌های که از طرف دونرهای خارجی تکمیل می‌شد، در نیم راه مانده است و تا حال کارش شروع نشده است، و امارت اسلامی افغانستان دایمی رابطه دارد همراه با دونرها، آنان را قناعت می‌دهد که دوباره آمده و پروژه‌ها را شروع کنند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای تکمیل پروژه‌های توسعه‌یی نیاز به کمک‌ نهادهای خارجی است.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بودجه انکشافی علاوه بر این که تمویل نمی‌شود، آن پروژه‌ها نمیه کاره است و در هفتاد درصد رسیده، در صورت که دوباره کار سرش صورت نگیرد آن پروژه‌ها خراب می‌شود.»

این در حالیست که وزارت فواید عامه از تکمیل شدن شماری از پرژوه‌ها به شمول جاده تونل سالنگ، بخش‌های از سرک حلقوی، ساخت‌ و ساز پل و پلچک‌های تخریب شده نیز خبر می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره