Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دلاور: شرکت چینی کارش در مس‌عینک را بی‌تغییر در قرارداد ادامه دهد

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که حفاظت از معادن و شفافیت در روند استخراج و واگذاری معادن کوچک از اولویت‌های کاری این وزارت می‌باشد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که پیشرفت کار معدن مس عینک لوگر قناعت بخش نیست و شرکت پیمان کار چینی می‌تواند بر بنیاد پیمان با حکومت پیشین، کارش را ادامه دهد.

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزات معادن و پترولیم گفت: «ما به چینی‌ها می‌گوییم که هر چه زوتر بیایند و هر نوع معاهده که با نظام قبلی امضا کرده اند ما با شرایط همان معاهده‌ها همراه شان به پیش می‌رویم.»

درهمین حال آقای دلاور می‌افزاید که حکومت پیشین، بیشتر پیمان‌های معادن را  بر بنیاد سلیقه و منافع شخصی در بیرون از کشور با شرکت‌ها امضا کرده بودند.

آقای دلاور گفت: «تمام قراردادهای که در گذشته شده، همه اش در دوبی و بر اساس منافع شخصی صورت گرفته است.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که صادرات معادن در سال روان خورشیدی افزایش یافته است.

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «ما روزانه تنها ده هزار تُن سنگ زغال را صادر می‌کنیم، هزارها تُن تالک را صادر می‌کنیم.»

این در حالیست که شرکت‌های چینی سال هاست که برنده پیمان‌های مس عینک لوگر و نفت آمو دریا شده اند اما تاهنوز روند عملی استخراج در این دو معدن بزرگ را آغاز نکرده اند.

دلاور: شرکت چینی کارش در مس‌عینک را بی‌تغییر در قرارداد ادامه دهد

این در حالیست که شرکت‌های چینی سال هاست که برنده پیمان‌های مس عینک لوگر و نفت آمو دریا شده اند اما تاهنوز روند عملی استخراج در این دو معدن بزرگ را آغاز نکرده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که حفاظت از معادن و شفافیت در روند استخراج و واگذاری معادن کوچک از اولویت‌های کاری این وزارت می‌باشد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که پیشرفت کار معدن مس عینک لوگر قناعت بخش نیست و شرکت پیمان کار چینی می‌تواند بر بنیاد پیمان با حکومت پیشین، کارش را ادامه دهد.

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزات معادن و پترولیم گفت: «ما به چینی‌ها می‌گوییم که هر چه زوتر بیایند و هر نوع معاهده که با نظام قبلی امضا کرده اند ما با شرایط همان معاهده‌ها همراه شان به پیش می‌رویم.»

درهمین حال آقای دلاور می‌افزاید که حکومت پیشین، بیشتر پیمان‌های معادن را  بر بنیاد سلیقه و منافع شخصی در بیرون از کشور با شرکت‌ها امضا کرده بودند.

آقای دلاور گفت: «تمام قراردادهای که در گذشته شده، همه اش در دوبی و بر اساس منافع شخصی صورت گرفته است.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که صادرات معادن در سال روان خورشیدی افزایش یافته است.

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «ما روزانه تنها ده هزار تُن سنگ زغال را صادر می‌کنیم، هزارها تُن تالک را صادر می‌کنیم.»

این در حالیست که شرکت‌های چینی سال هاست که برنده پیمان‌های مس عینک لوگر و نفت آمو دریا شده اند اما تاهنوز روند عملی استخراج در این دو معدن بزرگ را آغاز نکرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره