Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تحولات افغانستان؛ تجارت‌های کوچک زنان درحال سقوط است

یک بانوی متشبث که در بخش خیاطی، کشت و پروسس سمارق سرمایه گذاری کرده بود، می‌گوید که کار و بار اش را به دلیل نبود بازار از دست داده است.

کریمه رحیمیار می‌افزاید که یازده سال در بخش صنایع دستی کار کرده و نزدیک به ۳۰ بانو در کارگاه خیاطی‌اش کار می‌کردند که حالا بیکار شده‌اند.

خانم رحیمیار به طلوع‌نیوز گفت: «سقوط نظام کار را از ما گرفت، وظیفه را از ما گرفت، خودام رییس یک نهاد بودم که حالا دیگر نیستم.»

در کنار پیشه خیاطی، این خانم برای ۲۰ بانوی دیگر در بخش کشت و پروسس سمارق نیز زمینه کار فراهم کرده بود. کریمه رحیمیار گفت: «تحولات که آمد، دیگر به کار های ما ادامه داده نتوانستیم و دست همه‌ی ما از کار گرفته شد.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که بر بنیاد آمار های این اتاق، نزدیک به دو هزار و پنج‌صد شرکت از سوی زنان رهبری می‌شد که در این شرکت‌ها، میلیون‌ها افغانی سرمایه گذاری کرده بودند.

افسانه رحیمی، رييس هيأت مديره اتاق تجارت و صنايع زنان در این باره گفت: «زنان در سکتور های مختلف سرمایه گذاری کرده بودند که ده‌ها هزار زمینه کاری برای زنان فراهم شده بود.»

رویا حافظی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «اگر فعالیت‌های کاری یک زن تجارت پیشه متوقف می‌شود، اثرات منفی بر اقتصاد خانواده بوجود خواهد آمد.»

پیش از این، دفتر"سی سی دی" و برخی نهاد‌های دیگر برای بانوان متشبث کمک مالی فراهم می‌کرد تا اقتصاد خانواده‌ها در مرکز و ولایت‌ها رشد کند، حالا تمامی پروژه‌های که برای رشد اقتصاد بانوان وجود داشت، متوقف شده است.

تحولات افغانستان؛ تجارت‌های کوچک زنان درحال سقوط است

دفتر"سی سی دی" و برخی نهاد‌های دیگر برای بانوان متشبث کمک مالی فراهم می‌کرد تا اقتصاد خانواده‌ها رشد کند، حالا تمامی پروژه‌های که برای رشد اقتصاد بانوان وجود داشت، متوقف شده است.

Thumbnail

یک بانوی متشبث که در بخش خیاطی، کشت و پروسس سمارق سرمایه گذاری کرده بود، می‌گوید که کار و بار اش را به دلیل نبود بازار از دست داده است.

کریمه رحیمیار می‌افزاید که یازده سال در بخش صنایع دستی کار کرده و نزدیک به ۳۰ بانو در کارگاه خیاطی‌اش کار می‌کردند که حالا بیکار شده‌اند.

خانم رحیمیار به طلوع‌نیوز گفت: «سقوط نظام کار را از ما گرفت، وظیفه را از ما گرفت، خودام رییس یک نهاد بودم که حالا دیگر نیستم.»

در کنار پیشه خیاطی، این خانم برای ۲۰ بانوی دیگر در بخش کشت و پروسس سمارق نیز زمینه کار فراهم کرده بود. کریمه رحیمیار گفت: «تحولات که آمد، دیگر به کار های ما ادامه داده نتوانستیم و دست همه‌ی ما از کار گرفته شد.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که بر بنیاد آمار های این اتاق، نزدیک به دو هزار و پنج‌صد شرکت از سوی زنان رهبری می‌شد که در این شرکت‌ها، میلیون‌ها افغانی سرمایه گذاری کرده بودند.

افسانه رحیمی، رييس هيأت مديره اتاق تجارت و صنايع زنان در این باره گفت: «زنان در سکتور های مختلف سرمایه گذاری کرده بودند که ده‌ها هزار زمینه کاری برای زنان فراهم شده بود.»

رویا حافظی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «اگر فعالیت‌های کاری یک زن تجارت پیشه متوقف می‌شود، اثرات منفی بر اقتصاد خانواده بوجود خواهد آمد.»

پیش از این، دفتر"سی سی دی" و برخی نهاد‌های دیگر برای بانوان متشبث کمک مالی فراهم می‌کرد تا اقتصاد خانواده‌ها در مرکز و ولایت‌ها رشد کند، حالا تمامی پروژه‌های که برای رشد اقتصاد بانوان وجود داشت، متوقف شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره