Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: ظرفیت تولید برق بند کجکی تا ۱۵۰ میگاوات افزایش می‌یابد

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که کار روی بازسازی بند برق کجکی برای افزایش ظرفیت تولید برق در این بند تا ۹۰ درصد تکمیل شده است و تا ماه حمل سال آینده ظرفیت تولید برق این بند تا ۱۵۰ میگاوات برق افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر، بند کجکی پنجاه و یک میگاوات برق تولید می‌کند و کارهای بازسازی در این بند برای افزیش ظرفیت تولید برق تا یک صد و پنجاه میگاوات برق ادامه دارند.

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که در نشست هیأت‌های اقتصادی به ریاست معاون دوم رییس الوزرا فیصله شده است که امکانات مورد نیاز برای افزایش بند برق کجکی هرچه زودتر فراهم شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: « کار بند کجکی هنوز جریان دارد. قرار معلومات ما تا ۹۰ درصد تکمیل شده است و امید این است که کار این بند تکمیل شود.»

در همین حال شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار از افزایش ظرفیت بند برق کجکی استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه برق دوام دار را برای ولایت‌های حوزه جنوب فراهم سازد.

شمس الله عمری، باشنده کندهار می‌گوید: «کار بند کجکی آغاز شود، به ولایت‌های کندهار و هلمند بسیار خوب است بخاطری که در این ولایت‌ها برق بسیار کم است.»

از سویی هم، برخی آگاهان به این باور اند که افزایش ظرفیت بند برق کجکی، پرچاوی‌های برق را در ولایت‌های کندهار و هلمند کاهش خواهد داد.

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا گفت: «لین برق که از کجکی به کندهار می‌رسد، دو صد کیلومتر است، ظرفیت ندارد. شرکت برشنا باید ظرفیت این لین‌ها را بلند ببرد تا بتواند از برق آن در ولایت‌های جنوبی استفاده شود.»

مسوولان: ظرفیت تولید برق بند کجکی تا ۱۵۰ میگاوات افزایش می‌یابد

امارت اسلامی می‌گوید که با تکمیل شدن کار روی بند برق کجکی، ظرفیت تولید برق این بند افزایش می‌یابد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که کار روی بازسازی بند برق کجکی برای افزایش ظرفیت تولید برق در این بند تا ۹۰ درصد تکمیل شده است و تا ماه حمل سال آینده ظرفیت تولید برق این بند تا ۱۵۰ میگاوات برق افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر، بند کجکی پنجاه و یک میگاوات برق تولید می‌کند و کارهای بازسازی در این بند برای افزیش ظرفیت تولید برق تا یک صد و پنجاه میگاوات برق ادامه دارند.

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که در نشست هیأت‌های اقتصادی به ریاست معاون دوم رییس الوزرا فیصله شده است که امکانات مورد نیاز برای افزایش بند برق کجکی هرچه زودتر فراهم شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: « کار بند کجکی هنوز جریان دارد. قرار معلومات ما تا ۹۰ درصد تکمیل شده است و امید این است که کار این بند تکمیل شود.»

در همین حال شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار از افزایش ظرفیت بند برق کجکی استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه برق دوام دار را برای ولایت‌های حوزه جنوب فراهم سازد.

شمس الله عمری، باشنده کندهار می‌گوید: «کار بند کجکی آغاز شود، به ولایت‌های کندهار و هلمند بسیار خوب است بخاطری که در این ولایت‌ها برق بسیار کم است.»

از سویی هم، برخی آگاهان به این باور اند که افزایش ظرفیت بند برق کجکی، پرچاوی‌های برق را در ولایت‌های کندهار و هلمند کاهش خواهد داد.

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا گفت: «لین برق که از کجکی به کندهار می‌رسد، دو صد کیلومتر است، ظرفیت ندارد. شرکت برشنا باید ظرفیت این لین‌ها را بلند ببرد تا بتواند از برق آن در ولایت‌های جنوبی استفاده شود.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره