Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌خواهد از زغال سنگ در تولید انرژی استفاده کند

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رياست‌الوزراء در نشست کمسیون اقتصادی می‌گوید که باید در تولید انرژی از زغال سنگ به سکتور خصوصی اولویت داده شود.

معاون نخست رياست‌الوزراء به وزارت انرژی و آب، معادن و پترولیم و وزارت صنعت و تجارت وظیفه سپرده است تا در بخش تولید انرژی از زغال سنگ در پارک‌های صنعتی و شهرهای بزرگ افغانستان کارهای خود را آغاز کنند.

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که شرکت‌های خصوصی می‌توانند که در معادن زغال سنگ کشور سرمایه‌گذاری کنند.

عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «وقتی ما بالای تجاران زغال سنگ‌ را می‌فروشیم بالای آنها شرط نمی‌گزاریم، این کار تاجران است که به تاجیکستان، اوزبیکستان و یا هم کدام کشور دیگر همسایه می‌برند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، چهار معدن بزرگ زغال سنگ در سراسر کشور وجود دارد.

از این میان اتاق صنایع و معادن افغانستان به این باور است که تولید انرژی از زغال سنگ می‌تواند کمبود انرژی مورد نیاز کارخانه‌های صنعتی کشور را برطرف کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «افغانستان نیاز جدی به تولید انرژی دارد خصوصا برق زغال سنگی که معادن زیادی در کشور وجود دارد، توجیه اقتصادی دارد برای ما و از طرف دیگر کمبود برق صنعتکاران و توسعه صنعتی ما بدون برق امکان‌پذیر نیست.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این برای افغانستان بهتر است چون در سراسر افغانستان معادن زغال سنگ وجود دارد، ما در هر معدن می‌توانیم فابریکات تولید برق را بسازیم و بی‌نیاز شویم از کشیدن لین‌های طولانی.»

در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های صنعتی کشور با کمبود برق روبرو استند و این مشکل سبب کاهش تولیدات داخلی کشور شده است.

زمری مسوول کارخانه وحدت گفت: «نبود برق یک چالش نیست، چندین چالش دیگر فراراه می‌آید، یکی این که تمام مردم بیکار می‌مانند، هر فابریکه حد اقل پنجاه کارمند دارد، وقتی که برق نباشد همین افراد بیکار می‌مانند.»

بربنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، شمار زیاد از کارخانه‌های صنعتی در ولایت‌های مختلف کشور به دلیل نبود برق بسته شده و برخی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به بیرون از کشور انتقال داده اند.

امارت اسلامی می‌خواهد از زغال سنگ در تولید انرژی استفاده کند

بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم چهار معدن بزرگ زغال سنگ در سراسر کشور وجود دارد.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رياست‌الوزراء در نشست کمسیون اقتصادی می‌گوید که باید در تولید انرژی از زغال سنگ به سکتور خصوصی اولویت داده شود.

معاون نخست رياست‌الوزراء به وزارت انرژی و آب، معادن و پترولیم و وزارت صنعت و تجارت وظیفه سپرده است تا در بخش تولید انرژی از زغال سنگ در پارک‌های صنعتی و شهرهای بزرگ افغانستان کارهای خود را آغاز کنند.

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که شرکت‌های خصوصی می‌توانند که در معادن زغال سنگ کشور سرمایه‌گذاری کنند.

عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «وقتی ما بالای تجاران زغال سنگ‌ را می‌فروشیم بالای آنها شرط نمی‌گزاریم، این کار تاجران است که به تاجیکستان، اوزبیکستان و یا هم کدام کشور دیگر همسایه می‌برند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، چهار معدن بزرگ زغال سنگ در سراسر کشور وجود دارد.

از این میان اتاق صنایع و معادن افغانستان به این باور است که تولید انرژی از زغال سنگ می‌تواند کمبود انرژی مورد نیاز کارخانه‌های صنعتی کشور را برطرف کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «افغانستان نیاز جدی به تولید انرژی دارد خصوصا برق زغال سنگی که معادن زیادی در کشور وجود دارد، توجیه اقتصادی دارد برای ما و از طرف دیگر کمبود برق صنعتکاران و توسعه صنعتی ما بدون برق امکان‌پذیر نیست.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این برای افغانستان بهتر است چون در سراسر افغانستان معادن زغال سنگ وجود دارد، ما در هر معدن می‌توانیم فابریکات تولید برق را بسازیم و بی‌نیاز شویم از کشیدن لین‌های طولانی.»

در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های صنعتی کشور با کمبود برق روبرو استند و این مشکل سبب کاهش تولیدات داخلی کشور شده است.

زمری مسوول کارخانه وحدت گفت: «نبود برق یک چالش نیست، چندین چالش دیگر فراراه می‌آید، یکی این که تمام مردم بیکار می‌مانند، هر فابریکه حد اقل پنجاه کارمند دارد، وقتی که برق نباشد همین افراد بیکار می‌مانند.»

بربنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، شمار زیاد از کارخانه‌های صنعتی در ولایت‌های مختلف کشور به دلیل نبود برق بسته شده و برخی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به بیرون از کشور انتقال داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره