Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ باشنده‌گان کابل از افزایش بهای گاز در بازارهای پایتخت

شماری از پایتخت نشینان می‌گویند که بهای گاز در بازارهای کابل در هر کیلوگرام بیش از ده افغانی افزایش یافته است و مردم توان خرید آن را ندارند.

مامور، باشنده کابل، گفت: «نرخ‌های گاز هم یک روز هفتادوپنج افغانی است، شصت افغانی است. نرخ‌ها هر روز تغییر می‌کند یک نرخ ثابت وجود ندارد.»

سمیع، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «نرخ گاز روز به روز در حال افزایش است و این یک مشکل برای دکانداران نیز است که با پایین آمدن و بلند رفتن بهای گاز آنها هم با مشکل روبرو استند.»

از سویی هم، شرکت دولتی نفت و گاز می‌گوید که برای کاهش بهای نفت و گاز، این شرکت میزان واردات خود را از آسیای میانه افزایش می‌دهد.

محبوب الله مسعود، رییس عرضه و توزیع شرکت دولتی نفت و گاز گفت: «کوشش ما این است که با آنها به پیمانه وسیع به سطح دولت تیل و گاز وارد کنیم که در آینده این تقاضای دولت و کشور مرفوع شود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تنش‌های مرزی میان افغانستان و ایران و همچنان بلند رفتن بهای گاز در ترکمنستان، بهای این مواد سوختی را در کابل نیز افزایش داده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «علت عمده اش این بود که سابق از ایران گاز وارد می‌شد و همچنان از طرف غرب کشور هم وارد می‌شد.فعلا ما از دو بندر واردات داریم، از بندر آقینه و حیرتان.»

افغانستان بیشتر نفت و گاز مورد نیاز خود را از روسیه، آسیای میانه و ایران وارد می‌کند و کاهش واردات نفت و گاز از این کشورها بر بهای این مواد در کشور تاثیر منفی دارد.

نگرانی‌ باشنده‌گان کابل از افزایش بهای گاز در بازارهای پایتخت

از سویی هم، شرکت دولتی نفت و گاز می‌گوید که برای کاهش بهای نفت و گاز، این شرکت میزان واردات خود را از آسیای میانه افزایش می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از پایتخت نشینان می‌گویند که بهای گاز در بازارهای کابل در هر کیلوگرام بیش از ده افغانی افزایش یافته است و مردم توان خرید آن را ندارند.

مامور، باشنده کابل، گفت: «نرخ‌های گاز هم یک روز هفتادوپنج افغانی است، شصت افغانی است. نرخ‌ها هر روز تغییر می‌کند یک نرخ ثابت وجود ندارد.»

سمیع، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «نرخ گاز روز به روز در حال افزایش است و این یک مشکل برای دکانداران نیز است که با پایین آمدن و بلند رفتن بهای گاز آنها هم با مشکل روبرو استند.»

از سویی هم، شرکت دولتی نفت و گاز می‌گوید که برای کاهش بهای نفت و گاز، این شرکت میزان واردات خود را از آسیای میانه افزایش می‌دهد.

محبوب الله مسعود، رییس عرضه و توزیع شرکت دولتی نفت و گاز گفت: «کوشش ما این است که با آنها به پیمانه وسیع به سطح دولت تیل و گاز وارد کنیم که در آینده این تقاضای دولت و کشور مرفوع شود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تنش‌های مرزی میان افغانستان و ایران و همچنان بلند رفتن بهای گاز در ترکمنستان، بهای این مواد سوختی را در کابل نیز افزایش داده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «علت عمده اش این بود که سابق از ایران گاز وارد می‌شد و همچنان از طرف غرب کشور هم وارد می‌شد.فعلا ما از دو بندر واردات داریم، از بندر آقینه و حیرتان.»

افغانستان بیشتر نفت و گاز مورد نیاز خود را از روسیه، آسیای میانه و ایران وارد می‌کند و کاهش واردات نفت و گاز از این کشورها بر بهای این مواد در کشور تاثیر منفی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره