Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‌وگوها برای آغاز کار پروژه مس عینک در حال تکمیل شدن است

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که هشتاد درصد گفتگوی این وزارت با شرکت "ام سی سی" چین در باره آغاز کار پروژه مس عینک لوگر به پایان رسیده و به زودی این گفت‌وگوها تکمیل خواهد شد.

عصمت الله برهان، سخنگوی این وزارت می‌گوید که دو گروه فنی جداگانه برای پیشبرد مذاکرات و آغاز کار پروژه مس عینک لوگر گماشته شده اند. یک گروه فنی از سوی شرکت ام سی سی چین و گروه دومی از سوی وزارت معادن و پترولیم تعیین شده است.

آقای برهان گفت: «مذاکرات جریان دارد و هشتاد درصد پیش رفته است و تنها بیست درصد دیگر باقی مانده که نتایج آن به زودی به مردم اعلام خواهد شد.»

از سویی هم، ملا عبدالغنی بردار در نشست کمیسیون اقتصادی، یک کمیته مشترک را متشکل از نماینده‌های وزارت‌های مالیه، صنعت و تجارت، شهرسازی و معاونیت اقتصادی ریاست الوزاء ایجاد کرده است تا قرارداد امضا شده مس عینک را به گونه فنی بررسی کند.

وزارت اقتصاد می‌گوید که با آغاز استخراج مس از معدن مس عینک لوگر، زیربناهای کشور تقویت خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «ایجاد و استخراج مس عینک هم باعث توسعه اقتصاد کشور می‌شود و هم در تقویت زیرساخت‌ها و زیربناها ملی نقش برجسته دارد.»

حمیدالله یلانی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تداوم این حرکت این کشور را از بحران اقتصادی نجات خواهد داد و به طرف شگوفایی پایدار خواهد برد.»

پروژه مس عینک لوگر در سال ۲۰۰۸ میلادی با شرکت ام سی سی چین امضا شد که انتظار می‌رفت تا پایان سال ۲۰۱۳ روند استخراج مس از این معدن آغاز شود، اما تا هنوز این کار انجام نشده است.

گفت‌وگوها برای آغاز کار پروژه مس عینک در حال تکمیل شدن است

وزارت اقتصاد می‌گوید که با آغاز استخراج مس از معدن مس عینک لوگر، زیربناهای کشور تقویت خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که هشتاد درصد گفتگوی این وزارت با شرکت "ام سی سی" چین در باره آغاز کار پروژه مس عینک لوگر به پایان رسیده و به زودی این گفت‌وگوها تکمیل خواهد شد.

عصمت الله برهان، سخنگوی این وزارت می‌گوید که دو گروه فنی جداگانه برای پیشبرد مذاکرات و آغاز کار پروژه مس عینک لوگر گماشته شده اند. یک گروه فنی از سوی شرکت ام سی سی چین و گروه دومی از سوی وزارت معادن و پترولیم تعیین شده است.

آقای برهان گفت: «مذاکرات جریان دارد و هشتاد درصد پیش رفته است و تنها بیست درصد دیگر باقی مانده که نتایج آن به زودی به مردم اعلام خواهد شد.»

از سویی هم، ملا عبدالغنی بردار در نشست کمیسیون اقتصادی، یک کمیته مشترک را متشکل از نماینده‌های وزارت‌های مالیه، صنعت و تجارت، شهرسازی و معاونیت اقتصادی ریاست الوزاء ایجاد کرده است تا قرارداد امضا شده مس عینک را به گونه فنی بررسی کند.

وزارت اقتصاد می‌گوید که با آغاز استخراج مس از معدن مس عینک لوگر، زیربناهای کشور تقویت خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «ایجاد و استخراج مس عینک هم باعث توسعه اقتصاد کشور می‌شود و هم در تقویت زیرساخت‌ها و زیربناها ملی نقش برجسته دارد.»

حمیدالله یلانی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تداوم این حرکت این کشور را از بحران اقتصادی نجات خواهد داد و به طرف شگوفایی پایدار خواهد برد.»

پروژه مس عینک لوگر در سال ۲۰۰۸ میلادی با شرکت ام سی سی چین امضا شد که انتظار می‌رفت تا پایان سال ۲۰۱۳ روند استخراج مس از این معدن آغاز شود، اما تا هنوز این کار انجام نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره