Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خوش‌بینی از افزایش درآمدهای ریاست گمرک میدان هوایی کابل

ریاست گمرک میدان هوایی کابل می‌گوید که با قرارداد جدید میدان هوایی کابل، درآمدهای این ریاست از کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت.

آمارهای این ریاست نشان می‌دهند که در نزدیک به هشت ماه گذشته، گمرک میدان هوایی کابل نزدیک به ۴۳۰ میلیون افغانی درآمد داشته است.

عبدالمنان مخلص، رییس گمرک میدان هوایی کابل، گفت: «حالا قرارداد شده است و حالا درآمدهای کشور افزایش خواهد یافت و اکنون یک مشکل که است شمار پروازها کم است.»

از سویی هم، انجمن بازرگانان در میدان هوایی کابل می‌گوید که به دلیل نبود پروازهای خارجی، میزان واردات کالا از طریق میدان هوایی کابل کاهش یافته است.

اسدالله اکا، رییس انجمن بازرگانان در میدان هوایی کابل، گفت: «پروازهای وافر که در سابق بود، فعلا نیست از امارت اسلامی می‌خواهیم تا روابط با دنیای دیگر را محکم بسازد.»

بخش از کالاهای بازرگانی از طریق میدان هوایی کابل وارد می‌شود و هر کالایی که وارد می‌شود، باید از فلتر گمرک میدان هوایی کابل بگذرد.

یک بازرگان که از امریکا وسایل برقی وارد کرده است، می‌گوید که طی مراحل اسناد گمرکی در میدان هوایی کابل نسبت به گذشته سهل تر شده است.

صفی الله الکوزی، بازرگان، گفت: «ما قبلا اگر می‌توانستیم امورات گمرکی را یک تا دو روز طی مراحل می‌کردیم حالا در یک یا دو ساعت می‌شود.»

احمد ضیا معصومی، معاون گمرک میدان هوایی کابل گفت: «برای تجار و موسسات بین‌المللی مرکز را ساختیم و به زودترین فرصت و در کوتاه ترین فرصت سهولت بهتر ایجاد کرده ایم.»

وزارت مالیه می‌گوید که افغانستان بخش زیاد از درآمدهای خود را از گمرکات و مالیه دهنده‌گان به دست می‌آورد و کاهش واردات کالاهای بازرگانی بر کاهش درآمدهای کشور اثر منفی دارد.

این وزارت پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال، ۱۸۷ میلیارد افغانی از گمرکات و دیگر منبع‌های درآمدی، عاید بدست بیاورد.

خوش‌بینی از افزایش درآمدهای ریاست گمرک میدان هوایی کابل

این وزارت پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال، ۱۸۷ میلیارد افغانی از گمرکات و دیگر منبع‌های درآمدی، عاید بدست بیاورد.

Thumbnail

ریاست گمرک میدان هوایی کابل می‌گوید که با قرارداد جدید میدان هوایی کابل، درآمدهای این ریاست از کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت.

آمارهای این ریاست نشان می‌دهند که در نزدیک به هشت ماه گذشته، گمرک میدان هوایی کابل نزدیک به ۴۳۰ میلیون افغانی درآمد داشته است.

عبدالمنان مخلص، رییس گمرک میدان هوایی کابل، گفت: «حالا قرارداد شده است و حالا درآمدهای کشور افزایش خواهد یافت و اکنون یک مشکل که است شمار پروازها کم است.»

از سویی هم، انجمن بازرگانان در میدان هوایی کابل می‌گوید که به دلیل نبود پروازهای خارجی، میزان واردات کالا از طریق میدان هوایی کابل کاهش یافته است.

اسدالله اکا، رییس انجمن بازرگانان در میدان هوایی کابل، گفت: «پروازهای وافر که در سابق بود، فعلا نیست از امارت اسلامی می‌خواهیم تا روابط با دنیای دیگر را محکم بسازد.»

بخش از کالاهای بازرگانی از طریق میدان هوایی کابل وارد می‌شود و هر کالایی که وارد می‌شود، باید از فلتر گمرک میدان هوایی کابل بگذرد.

یک بازرگان که از امریکا وسایل برقی وارد کرده است، می‌گوید که طی مراحل اسناد گمرکی در میدان هوایی کابل نسبت به گذشته سهل تر شده است.

صفی الله الکوزی، بازرگان، گفت: «ما قبلا اگر می‌توانستیم امورات گمرکی را یک تا دو روز طی مراحل می‌کردیم حالا در یک یا دو ساعت می‌شود.»

احمد ضیا معصومی، معاون گمرک میدان هوایی کابل گفت: «برای تجار و موسسات بین‌المللی مرکز را ساختیم و به زودترین فرصت و در کوتاه ترین فرصت سهولت بهتر ایجاد کرده ایم.»

وزارت مالیه می‌گوید که افغانستان بخش زیاد از درآمدهای خود را از گمرکات و مالیه دهنده‌گان به دست می‌آورد و کاهش واردات کالاهای بازرگانی بر کاهش درآمدهای کشور اثر منفی دارد.

این وزارت پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال، ۱۸۷ میلیارد افغانی از گمرکات و دیگر منبع‌های درآمدی، عاید بدست بیاورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره