Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فواید عامه: شاهراه کابل-کندهار-هرات بازسازی می‌شود

وزارت فواید عامه می‌گوید که بازسازی شاهراه‌های کابل-کندهار و کندهار-هرات که ۹۰۰ کیلومتر طول دارد، به داوطلبی گذاشته شده و شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران می‌توانند درخواست‌های شان را برای این کار به این وزارت  بفرستند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، هدف از ساخت و ساز این شاهراه را فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌داند.

سخنگوی وزارت فواید عامه گفت: «مصارف پروژه را در جریان کار از عواید سرک و یا بعدا از عواید مشخص تردد جریان ترافیک به منظور ترمیم این شاهراه نه صد کلیو متر به بخش‌های مختلف که هر کدام آن صد کلیو متر طول دارد تقسیم شده است.»

در همین حال، برخی از مهندسان به این باور اند که به دلیل استفاده از مواد ساختمانی با کیفیت پایین و رفت و آمد موترهای بلند تناژ، جاده کابل-کندهار-هرات تخریب شده است.

کمال ناصر، رییس یکی از شرکت‌های ساختمانی، گفت: «سابق پول زیاد می‌داد مردم اکثرا پول را در جیب خود می‌گذاشت مواد خام را درست نمی‌گرفت دیگر در سرک سازی ما تپک میگیم تپک را زیاد نمی‌کند لابراتوار نیست که این را چک کند.»

تاج محمد جمالی، مهندس، گفت: «سرک‌ها را بیشتر وزن زیاد خراب می‌کند یک موتر که بیست تن را باید انتقال دهد اما تا سی تُن انتقال می‌دهد طبیعی است که سرک‌ها تخریب می‌شود.»

رفت و آمد موترهای بلند تناژ بخش از این شاهراه را تخریب کرده است.

از سویی هم، شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان می‌گوید که در حال حاضر با فعال شدن اداره ترازوهای تناژ بلند، از رفت و آمد موترهای بلند تناژ جلوگیری خواهد شد.

طلا محمد اوتمان‌زی، رییس شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان گفت: «از اضافه وزن مطلق جلوگیری شده و حتا صد یا دوصد کیلو ترازو های امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد که اضافه برود.»

شاهراه کابل-کندهار و کندهار-هرات از شاهراه‌های مهم کشور شمرده می‌شود که در بخش داد و ستد افغانستان نقش مهم دارد.

فواید عامه: شاهراه کابل-کندهار-هرات بازسازی می‌شود

شاهراه کابل-کندهار و کندهار-هرات از شاهراه‌های مهم کشور شمرده می‌شود که در بخش داد و ستد افغانستان نقش مهم دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت فواید عامه می‌گوید که بازسازی شاهراه‌های کابل-کندهار و کندهار-هرات که ۹۰۰ کیلومتر طول دارد، به داوطلبی گذاشته شده و شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران می‌توانند درخواست‌های شان را برای این کار به این وزارت  بفرستند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، هدف از ساخت و ساز این شاهراه را فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌داند.

سخنگوی وزارت فواید عامه گفت: «مصارف پروژه را در جریان کار از عواید سرک و یا بعدا از عواید مشخص تردد جریان ترافیک به منظور ترمیم این شاهراه نه صد کلیو متر به بخش‌های مختلف که هر کدام آن صد کلیو متر طول دارد تقسیم شده است.»

در همین حال، برخی از مهندسان به این باور اند که به دلیل استفاده از مواد ساختمانی با کیفیت پایین و رفت و آمد موترهای بلند تناژ، جاده کابل-کندهار-هرات تخریب شده است.

کمال ناصر، رییس یکی از شرکت‌های ساختمانی، گفت: «سابق پول زیاد می‌داد مردم اکثرا پول را در جیب خود می‌گذاشت مواد خام را درست نمی‌گرفت دیگر در سرک سازی ما تپک میگیم تپک را زیاد نمی‌کند لابراتوار نیست که این را چک کند.»

تاج محمد جمالی، مهندس، گفت: «سرک‌ها را بیشتر وزن زیاد خراب می‌کند یک موتر که بیست تن را باید انتقال دهد اما تا سی تُن انتقال می‌دهد طبیعی است که سرک‌ها تخریب می‌شود.»

رفت و آمد موترهای بلند تناژ بخش از این شاهراه را تخریب کرده است.

از سویی هم، شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان می‌گوید که در حال حاضر با فعال شدن اداره ترازوهای تناژ بلند، از رفت و آمد موترهای بلند تناژ جلوگیری خواهد شد.

طلا محمد اوتمان‌زی، رییس شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان گفت: «از اضافه وزن مطلق جلوگیری شده و حتا صد یا دوصد کیلو ترازو های امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد که اضافه برود.»

شاهراه کابل-کندهار و کندهار-هرات از شاهراه‌های مهم کشور شمرده می‌شود که در بخش داد و ستد افغانستان نقش مهم دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره