Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو کارخانه در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کرد

در اوج بحران اقتصادی در کشور، دو کارخانه صنعتی به ارزش نزدیک به چهار میلیون دالر از سوی بخش خصوصی در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کردند که برای ده‌ها تن زمینه کار فراهم شده است.

این کارخانه‌ها در بخش‌های نساجی و تولید اکسیجن فعالیت می‌کنند.

ناصر ایوبی، مسوول کارخانه تولیدی اکسیجن به طلوع‌نیوز گفت: «ما روزانه در حدود هزار کپسول تولید داریم که نیازمندی حوزه غرب کشور را به گونه کامل رفع می‌کند و حتا می‌توانیم به ولایت‌ها و حوزه‌های دیگر ارسال کنیم.»

جاوید قادری، مسوول کارخانه تولید مواد شوینده، می‌گوید: «ما در اوایل تا دوازده و سیزده نفر پرسونل داشتیم که حالا به سی وپنج نفر افزایش پیدا کرده است.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تقاضا برای ساخت کارخانه‌های جدید زیاد شده و قرار است صدها کارخانه در کشور در ماه‌های پیش‌رو فعال شوند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت که به ولایت هرات رفته است، در این باره گفت: «برادران که در داخل ویا خارج از افغانستان استند و قصد سرمایه‌گذاری را دارند، بهترین موقع است. به خصوص هرات باستانی آماده و بستر بسیار خوب است برای سرمایه‌گذاری.»

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، گفت: «تقریبن بیست فیصد بازگشایی فرابریکه‌ها در سه یا چهار ماه داریم و امیدواریم که شاهد بازگشایی همه فابریکه‌ها تا ختم سال در هرات و افغانستان باشیم.»

با فعال شدن کارخانه‌های تازه برای ده‌ها تن زمینه کار فراهم شده است.

وحید احمد احمدی، کارمند کارخانه صنعتی به طلوع‌نیوز گفت: «ما چهل و پنج نفر استیم که اینجا کار می‌کنیم و زمینه کار مساعد شده.»

از سوی دیگر، نمایشگاه تولیدات داخلی در شهرک صنعتی هرات برگزار شده است.

صاحبان صنایع در هرات نگران واردات کالاهای همانند تولیدات داخلی از کشورهای همسایه استند.

محمد امین جامی، نماینده شرکت تولید دارو، گفت: «ما از این حکومت توقع داریم که حمایت کند تا این اجناس با کیفیت بالا از مرزهای افغانستان هم بیرون برود.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قرار است تا یک شهرک صنعتی تازه یک ماه دیگر در هرات فعال شود. این شهرک در جوار پروژه سمنت در ولسوالی زنده جان ایجاد می‌شود و قرار بر این شده است که بیشتر کارخانه‌ها در این شهرک در بخش تولید و بسته بندی فرآورده‌های کشاورزی فعالیت کنند.

دو کارخانه در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کرد

از سوی دیگر، یک نمایشگاه تولیدات داخلی در شهرک صنعتی هرات برگزار شده است. اشتراک کننده‌گان می‌گویند نیاز به حمایت دارند.

تصویر بندانگشتی

در اوج بحران اقتصادی در کشور، دو کارخانه صنعتی به ارزش نزدیک به چهار میلیون دالر از سوی بخش خصوصی در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کردند که برای ده‌ها تن زمینه کار فراهم شده است.

این کارخانه‌ها در بخش‌های نساجی و تولید اکسیجن فعالیت می‌کنند.

ناصر ایوبی، مسوول کارخانه تولیدی اکسیجن به طلوع‌نیوز گفت: «ما روزانه در حدود هزار کپسول تولید داریم که نیازمندی حوزه غرب کشور را به گونه کامل رفع می‌کند و حتا می‌توانیم به ولایت‌ها و حوزه‌های دیگر ارسال کنیم.»

جاوید قادری، مسوول کارخانه تولید مواد شوینده، می‌گوید: «ما در اوایل تا دوازده و سیزده نفر پرسونل داشتیم که حالا به سی وپنج نفر افزایش پیدا کرده است.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تقاضا برای ساخت کارخانه‌های جدید زیاد شده و قرار است صدها کارخانه در کشور در ماه‌های پیش‌رو فعال شوند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت که به ولایت هرات رفته است، در این باره گفت: «برادران که در داخل ویا خارج از افغانستان استند و قصد سرمایه‌گذاری را دارند، بهترین موقع است. به خصوص هرات باستانی آماده و بستر بسیار خوب است برای سرمایه‌گذاری.»

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، گفت: «تقریبن بیست فیصد بازگشایی فرابریکه‌ها در سه یا چهار ماه داریم و امیدواریم که شاهد بازگشایی همه فابریکه‌ها تا ختم سال در هرات و افغانستان باشیم.»

با فعال شدن کارخانه‌های تازه برای ده‌ها تن زمینه کار فراهم شده است.

وحید احمد احمدی، کارمند کارخانه صنعتی به طلوع‌نیوز گفت: «ما چهل و پنج نفر استیم که اینجا کار می‌کنیم و زمینه کار مساعد شده.»

از سوی دیگر، نمایشگاه تولیدات داخلی در شهرک صنعتی هرات برگزار شده است.

صاحبان صنایع در هرات نگران واردات کالاهای همانند تولیدات داخلی از کشورهای همسایه استند.

محمد امین جامی، نماینده شرکت تولید دارو، گفت: «ما از این حکومت توقع داریم که حمایت کند تا این اجناس با کیفیت بالا از مرزهای افغانستان هم بیرون برود.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قرار است تا یک شهرک صنعتی تازه یک ماه دیگر در هرات فعال شود. این شهرک در جوار پروژه سمنت در ولسوالی زنده جان ایجاد می‌شود و قرار بر این شده است که بیشتر کارخانه‌ها در این شهرک در بخش تولید و بسته بندی فرآورده‌های کشاورزی فعالیت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره