Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان صادرات پیاز را متوقف کرد

اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که امسال به دلیل گران بودن بهای پیاز و کمبود آن، این فرآورده‌ کشور به بیرون نخواهد رفت.

به باور مسوولان در اتاق زراعت و مالداری، خشکسالی میزان حاصلات پیاز کشور را کاهش داده است. 

میرویس حاجی زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت: «صادرات افغانستان در سکتور پیاز برای فعلا متوقف می‌باشد، بخاطریکه قیمت یک سیر پیاز در افغانستان به ۲۰۰ افغانی رسیده است، البته در عمده.»   

پیاز بیشتر از ولایت فراه و لغمان به بخش‌های مختلف شهر کابل انتقال می‌یابد.

برخی فروشندگان پیاز می‌گویند که به علت بلند بودن بهای کود کیمیاوی و کمبود آب، کشاورزان در سال روان کمتر پیاز برداشت کرده اند و خشکسالی‌ها سبب شده تا هر هفت کیلوگرام پیاز تا ۱۸۰ افغانی به فروش برسد.

اقبال، فروشنده، گفت: «هر سال ما صادرات پیاز داشتم ولی امسال صادرات نداریم، چرا که حاصلات ما کم است نمی‌شود که ما صادر کنیم.»

اشرف، فروشنده دیگر، گفت: «امسال بارانی نبود، خشک سالی بود، هر جای‌ که پیاز کاشتیم، از صد فیصد بیست فیصد حاصلات داریم.»

پیش از این پیاز افغانستان به هند، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای ‌میانه صادر می‌شد.

به بنیاد آمار اتاق زراعت و مالداری، هر هفت کیلوگرام پیاز سال‌پار در بازارهای کابل در این فصل سال به ۳۰ افغانی به فروش می‌رسید.

افغانستان صادرات پیاز را متوقف کرد

برخی از فروشندگان پیاز می‌گویند که به علت بلند بودن بهای کود کیمیاوی و کمبود آب، کشاورزان در سال روان کمتر پیاز برداشت کرده اند.

Thumbnail

اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که امسال به دلیل گران بودن بهای پیاز و کمبود آن، این فرآورده‌ کشور به بیرون نخواهد رفت.

به باور مسوولان در اتاق زراعت و مالداری، خشکسالی میزان حاصلات پیاز کشور را کاهش داده است. 

میرویس حاجی زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت: «صادرات افغانستان در سکتور پیاز برای فعلا متوقف می‌باشد، بخاطریکه قیمت یک سیر پیاز در افغانستان به ۲۰۰ افغانی رسیده است، البته در عمده.»   

پیاز بیشتر از ولایت فراه و لغمان به بخش‌های مختلف شهر کابل انتقال می‌یابد.

برخی فروشندگان پیاز می‌گویند که به علت بلند بودن بهای کود کیمیاوی و کمبود آب، کشاورزان در سال روان کمتر پیاز برداشت کرده اند و خشکسالی‌ها سبب شده تا هر هفت کیلوگرام پیاز تا ۱۸۰ افغانی به فروش برسد.

اقبال، فروشنده، گفت: «هر سال ما صادرات پیاز داشتم ولی امسال صادرات نداریم، چرا که حاصلات ما کم است نمی‌شود که ما صادر کنیم.»

اشرف، فروشنده دیگر، گفت: «امسال بارانی نبود، خشک سالی بود، هر جای‌ که پیاز کاشتیم، از صد فیصد بیست فیصد حاصلات داریم.»

پیش از این پیاز افغانستان به هند، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای ‌میانه صادر می‌شد.

به بنیاد آمار اتاق زراعت و مالداری، هر هفت کیلوگرام پیاز سال‌پار در بازارهای کابل در این فصل سال به ۳۰ افغانی به فروش می‌رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره