Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد نماینده ویژه امریکا برای حل مشکلات بانکی افغانستان

شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که تام وِست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان تعهد کرده است که واشنگتن مشکل بانکی افغانستان را برطرف خواهد ساخت.

رییس شورای بازرگانان افغانستان می‌افزاید که در حال حاضر بازرگانان و سرمایه‌گذاران در داد و گرفت پولی از طریق بانک با مشکل روبه‌رو استند.

اخیرا شماری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در واشنگتن دیدار و گفت‌وگو کردند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان می‌گوید که هم اکنون بازرگانان می‌توانند مواد غذایی، مواد نفتی و دارو را بدون مشکل به افغانستان بفرستند و تحریمی در انتقال آن وجود ندارد.

آقای صدرخیل گفت: «وی به گونه روشن تعهد کرد که ما آن بازرگانانی که در مواد غذایی، سوخت و ادویه کار می‌کنند، به آنها تحریم نیست و شما کار خود را کرده می‌توانید و کمک می‌کنیم که مشکل بانکی را نیز حل کنیم.»

در همین حال، شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از ایالات متحده امریکا خواسته است که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد نماید.

از سوی هم، وزارت خارجه افغانستان بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم‌ها را بر افغانستان بردارد. سخنگوی این وزارت به رویترز گفته است که جامعه جهانی باید دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «امارت اسلامی از جهان می‌خواهد که اساسی‌ترین حق را که حق حیات است به افغان‌ها بدهد و آن از طریق لغو تحریم‌ها و رفع انسداد دارایی‌های ما و همچنین کمک پس از نابودی جان‌ها برای بیست سال است.»

در این میان، شورای بازرگانان افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد که به تعهدات‌اش در توافقنامه دوحه عمل نماید.

رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان می‌گوید که آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان بسته‌گی به عملی شدن توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان دارد.

سیر قریشی، رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان، گفت: «تشکیل حکومت همه‌شمول، مراعت نمودن حقوق زنان، سعی و کوشش توسط امارت اسلامی به خاطر استفاده نشدن جغرافیای افغانستان در برابر امریکا و متحدانش به خاطر تروریزم و بعضی مواد دیگر هم وجود دارند که این پیچیده‌گی و گره را هنوز باز نکرده اند.»

با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان نزدیک به ده میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های امریکا و اروپا منجمد شد و امارت اسلامی بارها برای آزادسازی این پول پافشاری کرده است اما تاکنون نتیجه‌‌یی نداشته است.

تعهد نماینده ویژه امریکا برای حل مشکلات بانکی افغانستان

در همین حال، شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از ایالات متحده امریکا خواسته است که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد نماید.

تصویر بندانگشتی

شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که تام وِست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان تعهد کرده است که واشنگتن مشکل بانکی افغانستان را برطرف خواهد ساخت.

رییس شورای بازرگانان افغانستان می‌افزاید که در حال حاضر بازرگانان و سرمایه‌گذاران در داد و گرفت پولی از طریق بانک با مشکل روبه‌رو استند.

اخیرا شماری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در واشنگتن دیدار و گفت‌وگو کردند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان می‌گوید که هم اکنون بازرگانان می‌توانند مواد غذایی، مواد نفتی و دارو را بدون مشکل به افغانستان بفرستند و تحریمی در انتقال آن وجود ندارد.

آقای صدرخیل گفت: «وی به گونه روشن تعهد کرد که ما آن بازرگانانی که در مواد غذایی، سوخت و ادویه کار می‌کنند، به آنها تحریم نیست و شما کار خود را کرده می‌توانید و کمک می‌کنیم که مشکل بانکی را نیز حل کنیم.»

در همین حال، شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از ایالات متحده امریکا خواسته است که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد نماید.

از سوی هم، وزارت خارجه افغانستان بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم‌ها را بر افغانستان بردارد. سخنگوی این وزارت به رویترز گفته است که جامعه جهانی باید دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «امارت اسلامی از جهان می‌خواهد که اساسی‌ترین حق را که حق حیات است به افغان‌ها بدهد و آن از طریق لغو تحریم‌ها و رفع انسداد دارایی‌های ما و همچنین کمک پس از نابودی جان‌ها برای بیست سال است.»

در این میان، شورای بازرگانان افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد که به تعهدات‌اش در توافقنامه دوحه عمل نماید.

رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان می‌گوید که آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان بسته‌گی به عملی شدن توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان دارد.

سیر قریشی، رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان، گفت: «تشکیل حکومت همه‌شمول، مراعت نمودن حقوق زنان، سعی و کوشش توسط امارت اسلامی به خاطر استفاده نشدن جغرافیای افغانستان در برابر امریکا و متحدانش به خاطر تروریزم و بعضی مواد دیگر هم وجود دارند که این پیچیده‌گی و گره را هنوز باز نکرده اند.»

با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان نزدیک به ده میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های امریکا و اروپا منجمد شد و امارت اسلامی بارها برای آزادسازی این پول پافشاری کرده است اما تاکنون نتیجه‌‌یی نداشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره