Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هند ۳ هزار تن گندم به افغانستان می‌فرستد

در ادامه کمک‌های هند به افغانستان، وزارت خارجه آن کشور در اعلامیه‌ای گفته است که هند ۳ هزار تن گندم به افغانستان می‌فرستد.

در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که ۳۳۵۰۰ تن گندم در همکاری با برنامه جهانی غذا تاکنون به افغانستان فرستاده است.

در این اعلامیه گفته شده است: «تعهد ما برای فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ثابت می‌ماند. تاکنون، هند موفق شده است که در همکاری با برنامه جهانی غذا (WFP)، ۳۳۵۰۰ متریک تن گندم را به افغانستان بفرستد.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کمک‌های هند را در شرایط کنونی مهم می‌داند و می‌گوید که اگر این کمک‌ها در هماهنگی با مسوولان امارت اسلامی توزیع شود، بیشتر موثر خواهد بود.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از کمک‌های هند استقال می‌کند و می‌گوید که میزان حاصلات گندم به علت خشکسالی‌های اخیر در کشور کاهش یافته است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «مردم که اقتصاد شان ضعیف است، جاهای که نیاز است، به حکومت معلوم است نسبت به کسی که در خارج است و یا از خارج معلومات می‌گیرد.» 

برخی از دکانداران در پایتخت می‌گویند که بهای آرد در بازارهای کشور نسبت به سال پار به گونه سرسام‌آور افزایش یافته و کمک‌های گندم و واردات بیشتر آرد از دیگر کشورها در کاهش بهای آرد تاثیر مثبت خواهد داشت. 

از سوی هم، شماری از باشنده‌گان کابل از روند توزیع کمک‌ها در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که کمک‌های جامعه جهانی باید به گونه شفاف به نیازمندان توزیع شود.

محمد شریف، باشنده کابل، گفت: «کمک‌های به افراد مستحق نمی‌رسد. این کمک‌ها باید به آسیب دیده‌گان زلزله، کسانی که در سر چوک کار می‌کنند، افراد غریب برسند.»

آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می‌دهد که امسال نسبت به سال‌های پیش، افغانستان کمتر گندم برداشت خواهد کرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز برای واردات گندم بیشتر از روسیه، با سکتور خصوصی این کشور یک تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.

هند ۳ هزار تن گندم به افغانستان می‌فرستد

در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که ۳۳۵۰۰ تن گندم در همکاری با برنامه جهانی غذا تاکنون به افغانستان فرستاده است.

Thumbnail

در ادامه کمک‌های هند به افغانستان، وزارت خارجه آن کشور در اعلامیه‌ای گفته است که هند ۳ هزار تن گندم به افغانستان می‌فرستد.

در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که ۳۳۵۰۰ تن گندم در همکاری با برنامه جهانی غذا تاکنون به افغانستان فرستاده است.

در این اعلامیه گفته شده است: «تعهد ما برای فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ثابت می‌ماند. تاکنون، هند موفق شده است که در همکاری با برنامه جهانی غذا (WFP)، ۳۳۵۰۰ متریک تن گندم را به افغانستان بفرستد.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کمک‌های هند را در شرایط کنونی مهم می‌داند و می‌گوید که اگر این کمک‌ها در هماهنگی با مسوولان امارت اسلامی توزیع شود، بیشتر موثر خواهد بود.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از کمک‌های هند استقال می‌کند و می‌گوید که میزان حاصلات گندم به علت خشکسالی‌های اخیر در کشور کاهش یافته است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «مردم که اقتصاد شان ضعیف است، جاهای که نیاز است، به حکومت معلوم است نسبت به کسی که در خارج است و یا از خارج معلومات می‌گیرد.» 

برخی از دکانداران در پایتخت می‌گویند که بهای آرد در بازارهای کشور نسبت به سال پار به گونه سرسام‌آور افزایش یافته و کمک‌های گندم و واردات بیشتر آرد از دیگر کشورها در کاهش بهای آرد تاثیر مثبت خواهد داشت. 

از سوی هم، شماری از باشنده‌گان کابل از روند توزیع کمک‌ها در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که کمک‌های جامعه جهانی باید به گونه شفاف به نیازمندان توزیع شود.

محمد شریف، باشنده کابل، گفت: «کمک‌های به افراد مستحق نمی‌رسد. این کمک‌ها باید به آسیب دیده‌گان زلزله، کسانی که در سر چوک کار می‌کنند، افراد غریب برسند.»

آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می‌دهد که امسال نسبت به سال‌های پیش، افغانستان کمتر گندم برداشت خواهد کرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز برای واردات گندم بیشتر از روسیه، با سکتور خصوصی این کشور یک تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره