Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد متشبثان و کشاورزان از محل برگزاری نمایشگاه اختربازار

برخی از متشبثان و کشاورزان در نمایشگاه «اختربازار» میگویند که این نمایشگاه در محل مناسب برگزار نشده است و شمار اندکی از مردم از این نمایشگاه بازدید کردند.

در این نمایشگاه بیش از هفتاد بانوی متشبث شرکت کرده اند و ساخته های دستی شان را به نمایش گذاشته اند.

شماری از این بانوان می گویند که در این نمایشگاه، بازار خوب نداشتند.

در این نمایشگاه بیشتر فرآورده های داخلی به ویژه فرآورده های کشاورزی به نمایش گذاشته شده اند.

پشتون امیری، متشبث، گفت:«در مجموع کسی فروشات هیچ نداشت موقعیت قسمی است که همه میگویند که در کانتیننتال کسی نمی ماند مشتری نمی آید.»

آمنه میرزایی، متشبث، می گوید:«گند افغانی است، خامک دوزی است، موره دوزی است اما زیاد فروش نکردیم ولی بازهم خوب بود اندکی بازدید کننده گان آمدند.»

عسل های دشتی، کوهی و جنگلی از سی و چهار ولایت در یکی از غرفه های این نمایشگاه نمایش داده می شوند.

محمد جواد، مسوول یک شرکت، گفت:«سه بخش کار میکنیم؛ عسل، زعفران و میوه که فعلا تنها عسل و زغفران به نمایش گذاشته ایم.»

در همین حال برخی از بازدید کننده گان از مردم میخواهند که از فرآورده های داخلی استفاده نمایند.

اسما نظری، بازدید کننده، گفت:«بسیار زیاد عالی بودند؛خواست ما این است که چنین نمایشگاه ها برگزار شوند و حمایت از خانم ها انجام شود.»

این نمایشگاه برای سه روز برگزار شده است که روز جمعه روز پایانی آن است و مسوولان این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را بازار یابی برای فرآورده های داخلی میدانند.

انتقاد متشبثان و کشاورزان از محل برگزاری نمایشگاه اختربازار

این نمایشگاه برای سه روز برگزار شده است که روز جمعه روز پایانی آن است و مسوولان این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را بازار یابی برای فرآورده های داخلی میدانند.

تصویر بندانگشتی

برخی از متشبثان و کشاورزان در نمایشگاه «اختربازار» میگویند که این نمایشگاه در محل مناسب برگزار نشده است و شمار اندکی از مردم از این نمایشگاه بازدید کردند.

در این نمایشگاه بیش از هفتاد بانوی متشبث شرکت کرده اند و ساخته های دستی شان را به نمایش گذاشته اند.

شماری از این بانوان می گویند که در این نمایشگاه، بازار خوب نداشتند.

در این نمایشگاه بیشتر فرآورده های داخلی به ویژه فرآورده های کشاورزی به نمایش گذاشته شده اند.

پشتون امیری، متشبث، گفت:«در مجموع کسی فروشات هیچ نداشت موقعیت قسمی است که همه میگویند که در کانتیننتال کسی نمی ماند مشتری نمی آید.»

آمنه میرزایی، متشبث، می گوید:«گند افغانی است، خامک دوزی است، موره دوزی است اما زیاد فروش نکردیم ولی بازهم خوب بود اندکی بازدید کننده گان آمدند.»

عسل های دشتی، کوهی و جنگلی از سی و چهار ولایت در یکی از غرفه های این نمایشگاه نمایش داده می شوند.

محمد جواد، مسوول یک شرکت، گفت:«سه بخش کار میکنیم؛ عسل، زعفران و میوه که فعلا تنها عسل و زغفران به نمایش گذاشته ایم.»

در همین حال برخی از بازدید کننده گان از مردم میخواهند که از فرآورده های داخلی استفاده نمایند.

اسما نظری، بازدید کننده، گفت:«بسیار زیاد عالی بودند؛خواست ما این است که چنین نمایشگاه ها برگزار شوند و حمایت از خانم ها انجام شود.»

این نمایشگاه برای سه روز برگزار شده است که روز جمعه روز پایانی آن است و مسوولان این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را بازار یابی برای فرآورده های داخلی میدانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره