Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی از آغاز گفت‌گوها برای چاپ بانک‌نوت‌‌های افغانی خبر می‌دهد

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که برای چاپ بانک‌نوت جدید، با نهادها و کشورهای مختلف به توافق رسیده است.

لطف الحق نور پسرلی، مشاور ارشد ریاست پالیسی بانک مرکزی می‌گوید گفت‌وگوهای فنی انجام شده و برخی از کشورها نیز آمادگی نشان داده اند.

لطف الحق نور پسرلی، مشاور ارشد ریاست پالیسی بنک مرکزی، گفت: «ادارات چاپ پول و کشورها الحمدالله به توافق رسیدیم و مطابق پلان ما توقع داریم که عملی شود و بخیر نتایج با شما شریک بسازیم.»

به گفته مسوولان این بانک، بانک‌نوت‌ها مطابق به ظرفیت و منافع ملی در بازار عرضه خواهد شد.

در همین حال، بانک مرکزی اعلام کرده است که بربنیاد پالیسی این بانک، تا اکنون برای بیش از ۱۳۰ صراف جواز شرکتی صادر کرده است.

لطف الحق نور پسرلی، مشاور ارشد ریاست پالیسی بنک مرکزی، گفت: «اینجا کاملا شفافیت ایجاد می‌شود که این پول‌ها از کی است به کجا ارسال می‌شود و به کدام مورد گرفته شده است در پهلوی اینها فایده دیگر آن برای نظام و ملت که انشاالله ازآن نتیجه می‌گیریم دادن مالیات می‌باشد.»

از سویی‌هم، رییس بانک مرکزی به این باور است که مشکل کمبود پول را در بانک‌ها به گونه درست مدیریت کرده است.

سرپرست بانک مرکزی می‌افزاید که این بانک در بخش‌های جلوگیری از قاچاق دالر، مبارزه با پولشویی و میکانیزه ساختن فعالیت‌های صرافان و عرضه کنندگان خدمات بانکی، گام‌های خوبی برداشته است.

مسوولان بانک مرکزی افغانستان همچنان می‌گویند که کاهش کمک‌های جامعه جهانی بر تولید ناخالص داخلی کشور اثر منفی گذاشته است و خشکسالی و سیلاب نیز بهای مواد خوراکی در بازارهای را افزایش داده است.

بانک مرکزی از آغاز گفت‌گوها برای چاپ بانک‌نوت‌‌های افغانی خبر می‌دهد

به گفته مسوولان این بانک، بانک‌نوت‌ها مطابق به ظرفیت و منافع ملی در بازار عرضه خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که برای چاپ بانک‌نوت جدید، با نهادها و کشورهای مختلف به توافق رسیده است.

لطف الحق نور پسرلی، مشاور ارشد ریاست پالیسی بانک مرکزی می‌گوید گفت‌وگوهای فنی انجام شده و برخی از کشورها نیز آمادگی نشان داده اند.

لطف الحق نور پسرلی، مشاور ارشد ریاست پالیسی بنک مرکزی، گفت: «ادارات چاپ پول و کشورها الحمدالله به توافق رسیدیم و مطابق پلان ما توقع داریم که عملی شود و بخیر نتایج با شما شریک بسازیم.»

به گفته مسوولان این بانک، بانک‌نوت‌ها مطابق به ظرفیت و منافع ملی در بازار عرضه خواهد شد.

در همین حال، بانک مرکزی اعلام کرده است که بربنیاد پالیسی این بانک، تا اکنون برای بیش از ۱۳۰ صراف جواز شرکتی صادر کرده است.

لطف الحق نور پسرلی، مشاور ارشد ریاست پالیسی بنک مرکزی، گفت: «اینجا کاملا شفافیت ایجاد می‌شود که این پول‌ها از کی است به کجا ارسال می‌شود و به کدام مورد گرفته شده است در پهلوی اینها فایده دیگر آن برای نظام و ملت که انشاالله ازآن نتیجه می‌گیریم دادن مالیات می‌باشد.»

از سویی‌هم، رییس بانک مرکزی به این باور است که مشکل کمبود پول را در بانک‌ها به گونه درست مدیریت کرده است.

سرپرست بانک مرکزی می‌افزاید که این بانک در بخش‌های جلوگیری از قاچاق دالر، مبارزه با پولشویی و میکانیزه ساختن فعالیت‌های صرافان و عرضه کنندگان خدمات بانکی، گام‌های خوبی برداشته است.

مسوولان بانک مرکزی افغانستان همچنان می‌گویند که کاهش کمک‌های جامعه جهانی بر تولید ناخالص داخلی کشور اثر منفی گذاشته است و خشکسالی و سیلاب نیز بهای مواد خوراکی در بازارهای را افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره