Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار کمیتۀ بین‌المللی نجات از بحران اقتصادی در افغانستان

کمیتۀ بین‌المللی نجات در یک اعلامیه گفته است که پس از تغییر قدرت و سقوط اقتصاد در افغانستان، مردم در این کشور با گرسنه‌گی روبه‌رو اند.
 
کمیتۀ بین‌المللی نجات با نگرانی از بحران اقتصادی در افغانستان، می‌گوید که کاهش در کمک‌های توسعه‌یی و منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان و ضعیف شدن سیستم سکتور بانکی، چالش‌های اقتصادی را در افغانستان افزایش داده است.

کمیتۀ بین‌المللی نجات هشدار می‌دهد که این بحران، جان بیشتر افغان‌ها را نسبت به جنگ بیست سال گذشته، خواهد گرفت.

کمیتۀ بین‌المللی نجات در این اعلامیه گفته است: «مردم افغانستان نباید وادار ساخته شوند تا تاوان عملکردهای حکومت سرپرست را بپردازند. بدون حمایت معنادار و در مسیر که افغانستان در حالت کنونی روان است، بحران کنونی به مراتب بیشتر افغان‌ها را نسبت به جنگ بیست سال خواهد کشت.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «از بین رفتن زنجیر تولید، قطع روابط مالی جهان با افغانستان، عدم حمایت و همکاری‌های جهانی با افغانستان و از بین رفتن زمینه‌های اشتغال‌زایی مشکلات و چالش‌های بانکداری در زمینه انتقال پول از خارج به افغانستان و یا از افغانستان به خارج، در کل فروپاشی نظم اقتصادی از عمدترین عوامل بود در طول یک سال گذشته.» 

در اعلامیه کمیتۀ بین‌المللی نجات همچنان آمده است که محدودیت‌ها بر دسترسی زنان به کار، یک میلیارد دالر خسارت به اقتصاد افغانستان وارد کرده است. 

بی‌نظیر حقجو، فعال زن، گفت: «ایجاد محدودیت شغلی برای بانوان می‌تواند خسارات زیاد را به افغانستان و برای اقتصاد افغانستان وارد بکند. متاسفانه افغانستان امروز یگانه کشور است که زنان و بانوان می‌توانند بوت‌های مردان بیگانه را رنگ بکنند، ولی نمی‌توانند به درس و تحصیل و اقتصاد یک کشور سهیم باشند.» 

در همین حال، برخی از کارگران در پایتخت می‌گویند که با فقر و بیکاری روبه‌رو اند.

عبدالواحد یک سال پیش کارمند آتش‌نشانی بود اما پس از سقوط نظام جمهوری، کارش را از دست داد.

کراچی دستی‌اش تنها منبع درآمداش است.

عبدالواحد گفت: «بعد از سقوط رژیم به صفت یک کراچی‌وان صبح از ساعت چهار بجه می‌روم در مارکیت تا ساعت ده بجه. کارهای مارکیت اگر ده سیر بار کند، ده افغانی می‌دهد اگر بیست سیر بار کند، بیست افغانی.»

عبدالله، یک کارگر دیگر، گفت: «هشت بجه صبح میایم، شش بجه شام می‌روم. نه کار است و نه بار. یک ده‌یی کار نمی‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیش از بیست و چهار میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.

هشدار کمیتۀ بین‌المللی نجات از بحران اقتصادی در افغانستان

کمیتۀ بین‌المللی نجات هشدار می‌دهد که این بحران، جان بیشتر افغان‌ها را نسبت به جنگ بیست سال گذشته، خواهد گرفت.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ بین‌المللی نجات در یک اعلامیه گفته است که پس از تغییر قدرت و سقوط اقتصاد در افغانستان، مردم در این کشور با گرسنه‌گی روبه‌رو اند.
 
کمیتۀ بین‌المللی نجات با نگرانی از بحران اقتصادی در افغانستان، می‌گوید که کاهش در کمک‌های توسعه‌یی و منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان و ضعیف شدن سیستم سکتور بانکی، چالش‌های اقتصادی را در افغانستان افزایش داده است.

کمیتۀ بین‌المللی نجات هشدار می‌دهد که این بحران، جان بیشتر افغان‌ها را نسبت به جنگ بیست سال گذشته، خواهد گرفت.

کمیتۀ بین‌المللی نجات در این اعلامیه گفته است: «مردم افغانستان نباید وادار ساخته شوند تا تاوان عملکردهای حکومت سرپرست را بپردازند. بدون حمایت معنادار و در مسیر که افغانستان در حالت کنونی روان است، بحران کنونی به مراتب بیشتر افغان‌ها را نسبت به جنگ بیست سال خواهد کشت.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «از بین رفتن زنجیر تولید، قطع روابط مالی جهان با افغانستان، عدم حمایت و همکاری‌های جهانی با افغانستان و از بین رفتن زمینه‌های اشتغال‌زایی مشکلات و چالش‌های بانکداری در زمینه انتقال پول از خارج به افغانستان و یا از افغانستان به خارج، در کل فروپاشی نظم اقتصادی از عمدترین عوامل بود در طول یک سال گذشته.» 

در اعلامیه کمیتۀ بین‌المللی نجات همچنان آمده است که محدودیت‌ها بر دسترسی زنان به کار، یک میلیارد دالر خسارت به اقتصاد افغانستان وارد کرده است. 

بی‌نظیر حقجو، فعال زن، گفت: «ایجاد محدودیت شغلی برای بانوان می‌تواند خسارات زیاد را به افغانستان و برای اقتصاد افغانستان وارد بکند. متاسفانه افغانستان امروز یگانه کشور است که زنان و بانوان می‌توانند بوت‌های مردان بیگانه را رنگ بکنند، ولی نمی‌توانند به درس و تحصیل و اقتصاد یک کشور سهیم باشند.» 

در همین حال، برخی از کارگران در پایتخت می‌گویند که با فقر و بیکاری روبه‌رو اند.

عبدالواحد یک سال پیش کارمند آتش‌نشانی بود اما پس از سقوط نظام جمهوری، کارش را از دست داد.

کراچی دستی‌اش تنها منبع درآمداش است.

عبدالواحد گفت: «بعد از سقوط رژیم به صفت یک کراچی‌وان صبح از ساعت چهار بجه می‌روم در مارکیت تا ساعت ده بجه. کارهای مارکیت اگر ده سیر بار کند، ده افغانی می‌دهد اگر بیست سیر بار کند، بیست افغانی.»

عبدالله، یک کارگر دیگر، گفت: «هشت بجه صبح میایم، شش بجه شام می‌روم. نه کار است و نه بار. یک ده‌یی کار نمی‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیش از بیست و چهار میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره