Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست کابل برای آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان

وزارت امور خارجه از امریکا و دیگر کشورها می‌خواهد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازند.

امیر خان متقی، سرپرست این وزارت آزاد شدن دارایی‌های افغانستان را در شرایط کنونی یک نیاز می‌داند و می‌گوید که باید محدودیت بر بانک‌های کشور برداشته شود تا دادوستد افغانستان با دیگر کشورها افزایش یابد.

 امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه گفت: «ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و هرگونه تحریم‌ را بردارد تا تسهیلات برای صادرات و تجارت افغانستان فراهم شود.»

در همین حال، سید قاسم زاکری، نماینده سفارت ایران در کابل می‌گوید که مسوول بحران اقتصادی در افغانستان امریکا و از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای آزادسازی دارایی افغانستان بر واشنگتن فشار بیاورد.

سید قاسم زاکری، نماینده سفارت ایران گفت: «در این جا به نماینده‌گی از جمهوری اسلامی ایران درخواست رفع انسداد، تمامی داریی‌های ملت مظلوم افغانستان را داریم.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ضرورت پنداشته می‌شود تا دارایی های منجمد شده افغانستان رها گردد تا زمینۀ سرمایه گذاری خارجی در افغانستان مساعد گردد و همچنان در قسمت داد و ستد افغانستان با سایر کشورها تسهیلات فراهم شود.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل چالش‌های اقتصادی در کشور نیاز است تا در بخش زیر بنایی در کشور و میکانیزه شدن کشاورزی سرمایه‌گذاری شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی به افغانستا را آغاز بکند. در کنار کمک به زیربناها و زیر ساخت‌های افغانستان که می‌تواند هم در ایجاد اشتغال و هم در کاهش و ریشه‌کن ساختن فقر مهم باشد، انشالله یک توجه خاص صورت بگیرد.»

پس از رویکار آمدن امارت اسلامی، ایالات متحده امریکا هفت میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را منجمد ساخته که با واکنش‌های در داخل و بیرون از کشور روبه‌رو شده است.

خواست کابل برای آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل چالش‌های اقتصادی در کشور نیاز است تا در بخش زیر بنایی در کشور و میکانیزه شدن کشاورزی سرمایه‌گذاری شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور خارجه از امریکا و دیگر کشورها می‌خواهد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازند.

امیر خان متقی، سرپرست این وزارت آزاد شدن دارایی‌های افغانستان را در شرایط کنونی یک نیاز می‌داند و می‌گوید که باید محدودیت بر بانک‌های کشور برداشته شود تا دادوستد افغانستان با دیگر کشورها افزایش یابد.

 امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه گفت: «ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و هرگونه تحریم‌ را بردارد تا تسهیلات برای صادرات و تجارت افغانستان فراهم شود.»

در همین حال، سید قاسم زاکری، نماینده سفارت ایران در کابل می‌گوید که مسوول بحران اقتصادی در افغانستان امریکا و از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای آزادسازی دارایی افغانستان بر واشنگتن فشار بیاورد.

سید قاسم زاکری، نماینده سفارت ایران گفت: «در این جا به نماینده‌گی از جمهوری اسلامی ایران درخواست رفع انسداد، تمامی داریی‌های ملت مظلوم افغانستان را داریم.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ضرورت پنداشته می‌شود تا دارایی های منجمد شده افغانستان رها گردد تا زمینۀ سرمایه گذاری خارجی در افغانستان مساعد گردد و همچنان در قسمت داد و ستد افغانستان با سایر کشورها تسهیلات فراهم شود.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل چالش‌های اقتصادی در کشور نیاز است تا در بخش زیر بنایی در کشور و میکانیزه شدن کشاورزی سرمایه‌گذاری شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی به افغانستا را آغاز بکند. در کنار کمک به زیربناها و زیر ساخت‌های افغانستان که می‌تواند هم در ایجاد اشتغال و هم در کاهش و ریشه‌کن ساختن فقر مهم باشد، انشالله یک توجه خاص صورت بگیرد.»

پس از رویکار آمدن امارت اسلامی، ایالات متحده امریکا هفت میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را منجمد ساخته که با واکنش‌های در داخل و بیرون از کشور روبه‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره