Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان به شرکت «گاک» واگذار شد

قرارداد ارائه خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان به شرکت «گاک» امارات متحده عربی واگذار شد.

مقام‌های امارت اسلامی در مراسم امضای پیمان خدمات هوایی میان کابل و شرکت «گاک» می‌گویند که این قرارداد برای ده سال است و درآمدهای پنج سال نخست آن به ویژه درآمد پروازهای عبوری از فضای افغانستان، به شرکت گاک پرداخت خواهد شد.

حمیدالله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «با عملی شدن این پروژه مصوونیت هواپیماها تامین و درآمدهای هواپیماهای عبوری از فضای افغانستان آغاز خواهد شد.»

بربنیاد این قرارداد، شرکت گاک مکلف است تا ظرفیت کارمندان میدان هوایی کابل را نیز بلند ببرد.

از سویی هم، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا این قرارداد را به سود کشور می‌داند و می‌گوید که پس از قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی، شماری از شرکت‌های هوانوردی پروازهای خود را به میدان هوایی کابل آغاز کرده اند.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «امروز میان امارت اسلامی افغانستان و شرکت گاک امارات متحده عربی قرارداد راهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان امضا می‌شود.»

آقای برادر می‌افزاید که این شرکت توانسته است که در بخش تجارت و اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد.

در همین حال، مسوول شرکت گاک، قرارداد جدید را در ایجاد زمینه کار و رشد صادرات و واردات افغانستان مهم می‌داند.

ابراهیم معروفی، مسوول شرکت گاک، گفت: «ما همچنان باور داریم که موثریت قابل توجه این اقدام از بهر فراهم‌سازی زمینه کار برای مردم دارد و نه تنها در سکتور ذیل به کلی برای اقتصاد عمومی افغانستان نیز تاثیر گذار است. ما توقع داریم که در ماه آینده انتقال کارگو هم از داخل و هم از خارج افغانستان افزایش یابد. این مساله بدون شک تاثیر مثبت بر صادرات و واردات افغانستان دارد.»

به گفته غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بعد از این شرکت گاک هواپیماهای که از فضای افغانستان عبور می‌کنند را رهنمایی می‌کند و تمام تجهیزات در این بخش را خریداری خواهد کرد.

غلام جیلانی وفا گفت: «در دو مرحله، مرحله ابتدایی پنج سال یا ممکن از آن کرده کمتر شود عواید به طرف کمپنی گاک، عواید که از فضا پروازهای عبوری جمع می‌شود به خاطر سرمایه‌گذاری که اونها می‌کند عواید به آنها می‌رود تا وقتی که قرض اند یا سر جمع عواید تکمیل شود.»

شرکت قطری، ترکی و گاک امارات متحده عربی برای بدست آوردن این قرارداد، ماه‌ها با هم رقابت داشتند.

پیش از این، قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی نیز به همین شرکت واگذار شده است.

خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان به شرکت «گاک» واگذار شد

در همین حال، مسوول شرکت گاک، قرارداد جدید را در ایجاد زمینه کار و رشد صادرات و واردات افغانستان مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

قرارداد ارائه خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان به شرکت «گاک» امارات متحده عربی واگذار شد.

مقام‌های امارت اسلامی در مراسم امضای پیمان خدمات هوایی میان کابل و شرکت «گاک» می‌گویند که این قرارداد برای ده سال است و درآمدهای پنج سال نخست آن به ویژه درآمد پروازهای عبوری از فضای افغانستان، به شرکت گاک پرداخت خواهد شد.

حمیدالله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «با عملی شدن این پروژه مصوونیت هواپیماها تامین و درآمدهای هواپیماهای عبوری از فضای افغانستان آغاز خواهد شد.»

بربنیاد این قرارداد، شرکت گاک مکلف است تا ظرفیت کارمندان میدان هوایی کابل را نیز بلند ببرد.

از سویی هم، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا این قرارداد را به سود کشور می‌داند و می‌گوید که پس از قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی، شماری از شرکت‌های هوانوردی پروازهای خود را به میدان هوایی کابل آغاز کرده اند.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «امروز میان امارت اسلامی افغانستان و شرکت گاک امارات متحده عربی قرارداد راهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان امضا می‌شود.»

آقای برادر می‌افزاید که این شرکت توانسته است که در بخش تجارت و اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد.

در همین حال، مسوول شرکت گاک، قرارداد جدید را در ایجاد زمینه کار و رشد صادرات و واردات افغانستان مهم می‌داند.

ابراهیم معروفی، مسوول شرکت گاک، گفت: «ما همچنان باور داریم که موثریت قابل توجه این اقدام از بهر فراهم‌سازی زمینه کار برای مردم دارد و نه تنها در سکتور ذیل به کلی برای اقتصاد عمومی افغانستان نیز تاثیر گذار است. ما توقع داریم که در ماه آینده انتقال کارگو هم از داخل و هم از خارج افغانستان افزایش یابد. این مساله بدون شک تاثیر مثبت بر صادرات و واردات افغانستان دارد.»

به گفته غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بعد از این شرکت گاک هواپیماهای که از فضای افغانستان عبور می‌کنند را رهنمایی می‌کند و تمام تجهیزات در این بخش را خریداری خواهد کرد.

غلام جیلانی وفا گفت: «در دو مرحله، مرحله ابتدایی پنج سال یا ممکن از آن کرده کمتر شود عواید به طرف کمپنی گاک، عواید که از فضا پروازهای عبوری جمع می‌شود به خاطر سرمایه‌گذاری که اونها می‌کند عواید به آنها می‌رود تا وقتی که قرض اند یا سر جمع عواید تکمیل شود.»

شرکت قطری، ترکی و گاک امارات متحده عربی برای بدست آوردن این قرارداد، ماه‌ها با هم رقابت داشتند.

پیش از این، قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی نیز به همین شرکت واگذار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره