Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روسیه و چین خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شدند

نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گویند که برای از میان برداشتن چالش‌های اقتصادی در افغانستان باید دارایی‌های منجمد شده این کشور آزاد شوند.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید که با وجود خواست‌ها برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان، تا اکنون هیچ اقدامی نشده‌است.

آنا اوستینوا، نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: «بربنیاد گزارش‌ها پولی که به سویس انتقال یافته است در دسترس مقام‌های افغان قرار نخواهد گرفت و در بخش‌های کمک‌های بشری به مصرف خواهد رسید. ما می‌خواهیم که پول‌های دزدی شده به زودی به مردم افغانستان بازگردانده شوند.»

گنگ شوانگ، معاون نماینده دایمی چین برای سازمان ملل می‌گوید که دارایی‌های افغانستان باید برای بهبود زندگی افغان‌ها و بازسازی اقتصادی این کشور به مصرف برسند.

آقای شوانگ گفت: «با درنظرداشت خبرنامهٔ بانک مرکزی افغانستان، ما خواهان انتقال کامل و بی‌درنگ این ذخایر ارزی منجمد شده به مردم افغانستان استیم تا آنان به گونۀ موثر از آن برای مهار بحران بشری در افغانستان استفاده کنند.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان اثرهای بد بر اقتصاد کشور داشته‌است. 

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «آرزو داریم تا این پول به مردم افغانستان و حکومت افغانستان سپرده شود. این پول به حکومت افغانستان که از مردم افغانستان نماینده‌گی می‌کند، سپرده شود تا مردم افغانستان بتوانند از آن به گونۀ لازم استفاده‌کنند.»

پیش از این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شرکای جهانی‌اش و برای نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان، یک صندوق امانی در سویس ایجاد کرده‌است.

روسیه و چین خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شدند

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید که با وجود خواست‌ها برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان، تا اکنون هیچ اقدامی نشده‌است.

Thumbnail

نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گویند که برای از میان برداشتن چالش‌های اقتصادی در افغانستان باید دارایی‌های منجمد شده این کشور آزاد شوند.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید که با وجود خواست‌ها برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان، تا اکنون هیچ اقدامی نشده‌است.

آنا اوستینوا، نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: «بربنیاد گزارش‌ها پولی که به سویس انتقال یافته است در دسترس مقام‌های افغان قرار نخواهد گرفت و در بخش‌های کمک‌های بشری به مصرف خواهد رسید. ما می‌خواهیم که پول‌های دزدی شده به زودی به مردم افغانستان بازگردانده شوند.»

گنگ شوانگ، معاون نماینده دایمی چین برای سازمان ملل می‌گوید که دارایی‌های افغانستان باید برای بهبود زندگی افغان‌ها و بازسازی اقتصادی این کشور به مصرف برسند.

آقای شوانگ گفت: «با درنظرداشت خبرنامهٔ بانک مرکزی افغانستان، ما خواهان انتقال کامل و بی‌درنگ این ذخایر ارزی منجمد شده به مردم افغانستان استیم تا آنان به گونۀ موثر از آن برای مهار بحران بشری در افغانستان استفاده کنند.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان اثرهای بد بر اقتصاد کشور داشته‌است. 

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «آرزو داریم تا این پول به مردم افغانستان و حکومت افغانستان سپرده شود. این پول به حکومت افغانستان که از مردم افغانستان نماینده‌گی می‌کند، سپرده شود تا مردم افغانستان بتوانند از آن به گونۀ لازم استفاده‌کنند.»

پیش از این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شرکای جهانی‌اش و برای نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان، یک صندوق امانی در سویس ایجاد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره