Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیته بین‌المللی نجات: ۳۴۵ میلیون در جهان مصوونیت غذایی ندارند

کمیته بین‌المللی نجات با نگرانی از بحران اقتصادی در جهان، می‌گوید که هم اکنون ۳۴۵ میلیون تن در جهان با نبود مصوونیت غذایی روبه‌رو استند.

ریس و مدیر عامل این کمیته، بحران خوراک را در افغانستان، یمن و پاکستان نگران کننده می‌داند.

دیوید میلیبند، رییس و مدیر عامل کمیته بین‌المللی نجات، گفت: «دسترسی به خوراک به علت خشونت‌ها متوقف شده‌است، مانند یمن و یا هم به علت نداشتن توان پرداخت برای خوراک، اوضاعی که اکنون در افغانستان است.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند.

خاطره، باشنده کابل، گفت: «طفل‌هایم سرپرست ندارد ده روپه بیست روپه را از دکان‌ها روغن می‌خریم زمستان شد و حیران ماندیم چوب در خانه نداریم.»

عظیم، پدر خاطره، می‌گوید: «دخترم همیالی گرده‌هایش چرک پُر است پیسه دوای او نیست.»

در همین حال، باشندگان پایتخت از نبود کار شکایت دارند و نگران رسیدن دشواری‌های زمستان هستند.

عبدالرقیب، باشنده کابل، گفت: «وقت کراچی وانی می‌کردیم. روز چهارصد، پنجصد کار می‌کردیم. آرد بود ارزانتر حال آرد بلندتر شده، روغن بلندتر شده است.»

پیش از این سازمان ملل متحد گفته‌ است که در حال حاضر بیش از ۲۴میلیون تن در افغانستان که نزدیک به ۱۲ میلیون آن زنان و کودکان استند، به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

کمیته بین‌المللی نجات: ۳۴۵ میلیون در جهان مصوونیت غذایی ندارند

از سویی‌هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند.

Thumbnail

کمیته بین‌المللی نجات با نگرانی از بحران اقتصادی در جهان، می‌گوید که هم اکنون ۳۴۵ میلیون تن در جهان با نبود مصوونیت غذایی روبه‌رو استند.

ریس و مدیر عامل این کمیته، بحران خوراک را در افغانستان، یمن و پاکستان نگران کننده می‌داند.

دیوید میلیبند، رییس و مدیر عامل کمیته بین‌المللی نجات، گفت: «دسترسی به خوراک به علت خشونت‌ها متوقف شده‌است، مانند یمن و یا هم به علت نداشتن توان پرداخت برای خوراک، اوضاعی که اکنون در افغانستان است.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند.

خاطره، باشنده کابل، گفت: «طفل‌هایم سرپرست ندارد ده روپه بیست روپه را از دکان‌ها روغن می‌خریم زمستان شد و حیران ماندیم چوب در خانه نداریم.»

عظیم، پدر خاطره، می‌گوید: «دخترم همیالی گرده‌هایش چرک پُر است پیسه دوای او نیست.»

در همین حال، باشندگان پایتخت از نبود کار شکایت دارند و نگران رسیدن دشواری‌های زمستان هستند.

عبدالرقیب، باشنده کابل، گفت: «وقت کراچی وانی می‌کردیم. روز چهارصد، پنجصد کار می‌کردیم. آرد بود ارزانتر حال آرد بلندتر شده، روغن بلندتر شده است.»

پیش از این سازمان ملل متحد گفته‌ است که در حال حاضر بیش از ۲۴میلیون تن در افغانستان که نزدیک به ۱۲ میلیون آن زنان و کودکان استند، به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره