Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز فعالیت یک کارخانه آفت‌زدایی فرآورده‌های کشاورزی در کابل

یک کارخانه آفت‌زدایی فرآورده‌های کشاورزی در پارک صنعتی کابل گشایش یافته است. مسوول این کارخانه می‌گوید که  یک میلیون دالر سرمایه گذاری کرده و پس از این تمام فرآورده‌های کشاورزی افغانستان با کیفیت بهتر و هزینه کمتر به بیرون از کشور صادر خواهد شد.

مجیب الله مومند، مسوول کارخانه، گفت: « تجارت پیشه‌های محترم خارج از کشور با هزینه بالا و با سپری شدن وقت بسیار زیاد در گمرک فرآورده‌های شان را آفت‌زدایی می‌کردند اما حالا عین خدمات خوشبختانه در داخل کشور با هزینه کمتر و کیفیت بهتر انجام می‌شود.»

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «مشکلات ما کمبود چنین مرکزی بود که ما فرآورده‌های زراعتی خود را آفت‌زدایی کنیم و با یک سر تیفیکیت صادر بکنیم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیشترین صادرات افغانستان را فرآورده‌های کشاورزی می‌سازند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «آرزو من این است که در ترویج پنبه، صادرات، و همه چیز‌های‌اش هم وزارت زراعت هم وزارت تجارت و وزارت مالیه با ما همکاری‌های لازم را انجام بدهند.»

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که امارت اسلامی در رشد کشاورزی و عصری شدن آن تلاش خواهد کرد.

سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالدارری، گفت: «همه ما همین سعی وتپ وتلاش خود را داریم که باید در میدان زراعت، در میدان آبیاری، در میدان مالداری ترقیات و پیشرفت داشته باشیم.»

وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌گوید که برای رشد کشاورزی در افغانستان، سه مجمع در بخش‌های زراعت، تجارت و صنعت ایجاد خواهد شد.

آغاز فعالیت یک کارخانه آفت‌زدایی فرآورده‌های کشاورزی در کابل

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیشترین صادرات افغانستان را فرآورده‌های کشاورزی می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

یک کارخانه آفت‌زدایی فرآورده‌های کشاورزی در پارک صنعتی کابل گشایش یافته است. مسوول این کارخانه می‌گوید که  یک میلیون دالر سرمایه گذاری کرده و پس از این تمام فرآورده‌های کشاورزی افغانستان با کیفیت بهتر و هزینه کمتر به بیرون از کشور صادر خواهد شد.

مجیب الله مومند، مسوول کارخانه، گفت: « تجارت پیشه‌های محترم خارج از کشور با هزینه بالا و با سپری شدن وقت بسیار زیاد در گمرک فرآورده‌های شان را آفت‌زدایی می‌کردند اما حالا عین خدمات خوشبختانه در داخل کشور با هزینه کمتر و کیفیت بهتر انجام می‌شود.»

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «مشکلات ما کمبود چنین مرکزی بود که ما فرآورده‌های زراعتی خود را آفت‌زدایی کنیم و با یک سر تیفیکیت صادر بکنیم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیشترین صادرات افغانستان را فرآورده‌های کشاورزی می‌سازند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «آرزو من این است که در ترویج پنبه، صادرات، و همه چیز‌های‌اش هم وزارت زراعت هم وزارت تجارت و وزارت مالیه با ما همکاری‌های لازم را انجام بدهند.»

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که امارت اسلامی در رشد کشاورزی و عصری شدن آن تلاش خواهد کرد.

سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالدارری، گفت: «همه ما همین سعی وتپ وتلاش خود را داریم که باید در میدان زراعت، در میدان آبیاری، در میدان مالداری ترقیات و پیشرفت داشته باشیم.»

وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌گوید که برای رشد کشاورزی در افغانستان، سه مجمع در بخش‌های زراعت، تجارت و صنعت ایجاد خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره