Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترانزیت مواد نفتی مورد نیاز افغانستان از ایران ادامه خواهد یافت

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که ترانزیت مواد نفتی مورد نیاز افغانستان از خاک ایران تا چهار ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که نفت مورد نیاز افغانستان از کشورهای عراق، عربستان، امارات متحده عربی، ترکمنستان و روسیه وارد می‌شود.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «به اساس گفت‌وگو‌های رهبری وزارت صنعت و تجارت با محترم حسن کاظمی قمی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، جمهوری اسلامی ایران ترانزیت مواد نفتی را از خاک شان تا مدت چهار ماه دیگر تمدید نمود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که افزایش واردات نفت از کشورهای دیگر بهای آن را در بازارهای افغانستان نیز کاهش خواهد داد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «طوری که به شما معلوم است چون افغانستان مواد مورد نیاز اش را از کشورهای سومی ترانزیت از ایران می‌کند ما به این خاطر که مواد سوخت که ضرورت افغانستان باشد از ایران داخل کشور شود ما فکر می‌کنیم در تکاپوی افغانستان و کنترول نرخ کمک شایان می‌کند.»

ازسوی هم، شماری از رانندگان در پایتخت می‌گویند که افزایش بهای نفت در یک سال گذشته آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته‌است.

محرم علی، راننده، گفت: «قیمتی است کار وبار نیست این چیزی که ما کار می‌کنیم همان پیسه تیل را نمی‌کشد از دست که تیل قیمت است.»

ذبیح الله، راننده دیگر در کابل، می‌گوید: «هنوز هم تیل همان قیمت سابق ۸۴ افغانی است دیگر راجع به بی‌کاری، بی‌کاری به اوج خود رسیده است کار نیست.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت پیمان خرید نفت را با روسیه امضا کرده است که بربنیاد این پیمان، انتظار می‌رود دو میلیون تُن نفت وارد کشور شود.

ترانزیت مواد نفتی مورد نیاز افغانستان از ایران ادامه خواهد یافت

ازسوی هم، شماری از رانندگان در پایتخت می‌گویند که افزایش بهای نفت در یک سال گذشته آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته‌است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که ترانزیت مواد نفتی مورد نیاز افغانستان از خاک ایران تا چهار ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که نفت مورد نیاز افغانستان از کشورهای عراق، عربستان، امارات متحده عربی، ترکمنستان و روسیه وارد می‌شود.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «به اساس گفت‌وگو‌های رهبری وزارت صنعت و تجارت با محترم حسن کاظمی قمی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، جمهوری اسلامی ایران ترانزیت مواد نفتی را از خاک شان تا مدت چهار ماه دیگر تمدید نمود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که افزایش واردات نفت از کشورهای دیگر بهای آن را در بازارهای افغانستان نیز کاهش خواهد داد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «طوری که به شما معلوم است چون افغانستان مواد مورد نیاز اش را از کشورهای سومی ترانزیت از ایران می‌کند ما به این خاطر که مواد سوخت که ضرورت افغانستان باشد از ایران داخل کشور شود ما فکر می‌کنیم در تکاپوی افغانستان و کنترول نرخ کمک شایان می‌کند.»

ازسوی هم، شماری از رانندگان در پایتخت می‌گویند که افزایش بهای نفت در یک سال گذشته آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته‌است.

محرم علی، راننده، گفت: «قیمتی است کار وبار نیست این چیزی که ما کار می‌کنیم همان پیسه تیل را نمی‌کشد از دست که تیل قیمت است.»

ذبیح الله، راننده دیگر در کابل، می‌گوید: «هنوز هم تیل همان قیمت سابق ۸۴ افغانی است دیگر راجع به بی‌کاری، بی‌کاری به اوج خود رسیده است کار نیست.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت پیمان خرید نفت را با روسیه امضا کرده است که بربنیاد این پیمان، انتظار می‌رود دو میلیون تُن نفت وارد کشور شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره