Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوام نگرانی‌ها از بحران اقتصادی در افغانستان

کمیته بین‌المللی نجات در یک گزارش از بحران اقتصادی در جهان به ویژه در افغانستان نگرانی کرده‌است.

بربنیاد گزارش این نهاد، بحران‌های خشک‌سالی و تغییرات آب و هوا سبب نبود مصوونیت خوراکی و گرسنگی شدید در افریقا شرقی، مناطق ساحلی افریقا و افعانستان شده‌است.

دیوید میلبند، رییس کمیته بين‌المللی نجات، گفته است: «قحطی در قرن بیست‌ویکم، یک امر طبیعی نیست باآنکه علت‌های گوناگون باعث گرسنه‌گی می‌شود اما قحطی و مرگ‌ومیر گروهی برخاسته از بی باکی جهانی است.»

دریا خان بهیر آگاه مسایل اقتصادی:«ضروت پنداشته می‌شود تا نهادهای بین‌المللی مددرسان صرف با ارایه گزارش‌ها اکتفا نکنند و عملن دست به کار شوند و جهت بلند بردن سطح عاید و ایجاد شغل در افغانستان همکار شوند.»

در همین حال، برخی از باشندگان پایتخت از نبود کار و چالش‌های اقتصادی سخن می‌زنند.

صنوبر مادر دو کودک است که پیش از این شش سال در یکی از نهادهای دولتی کار می‌کرد و اکنون بی‌کار شده‌است.

صنوبر به طلوع‌نیوز گفت: «قبلن در وزارت انرژی و آب کار می‌کردم یک معاش کم داشتم با همان گذران ما می‌شد اما از روزی که حکومت سقوط کرده در خانه استم یگان کارهای خانه پیدا شود می‌کنم اگر پیدا نشود، هیچ.»

برهان، نه ساله، در یکی از بخش‌های کابل سرگرم کار است و برای پیدا کردن هزینه خانواده اش از بام تا شام تلاش می‌کند. او می‌گوید که درآمداش اندک است.

برهان به طلوع‌نیوز گفت: «دو برادرا استیم که کار می‌کنیم یکی ما بوت پالیشی می‌کنیم و دیگر ما کراچی وانی (رانی) می‌کنیم.»

حمزه، کودک کارگر، می‌گوید: «از صبح تا شام میایم اینجا کراچی رانی می‌کنم روزانه پنجاه تا شصت روپیه کار می‌کنم.»

پیش از این برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

دوام نگرانی‌ها از بحران اقتصادی در افغانستان

تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌المللی نجات در یک گزارش از بحران اقتصادی در جهان به ویژه در افغانستان نگرانی کرده‌است.

بربنیاد گزارش این نهاد، بحران‌های خشک‌سالی و تغییرات آب و هوا سبب نبود مصوونیت خوراکی و گرسنگی شدید در افریقا شرقی، مناطق ساحلی افریقا و افعانستان شده‌است.

دیوید میلبند، رییس کمیته بين‌المللی نجات، گفته است: «قحطی در قرن بیست‌ویکم، یک امر طبیعی نیست باآنکه علت‌های گوناگون باعث گرسنه‌گی می‌شود اما قحطی و مرگ‌ومیر گروهی برخاسته از بی باکی جهانی است.»

دریا خان بهیر آگاه مسایل اقتصادی:«ضروت پنداشته می‌شود تا نهادهای بین‌المللی مددرسان صرف با ارایه گزارش‌ها اکتفا نکنند و عملن دست به کار شوند و جهت بلند بردن سطح عاید و ایجاد شغل در افغانستان همکار شوند.»

در همین حال، برخی از باشندگان پایتخت از نبود کار و چالش‌های اقتصادی سخن می‌زنند.

صنوبر مادر دو کودک است که پیش از این شش سال در یکی از نهادهای دولتی کار می‌کرد و اکنون بی‌کار شده‌است.

صنوبر به طلوع‌نیوز گفت: «قبلن در وزارت انرژی و آب کار می‌کردم یک معاش کم داشتم با همان گذران ما می‌شد اما از روزی که حکومت سقوط کرده در خانه استم یگان کارهای خانه پیدا شود می‌کنم اگر پیدا نشود، هیچ.»

برهان، نه ساله، در یکی از بخش‌های کابل سرگرم کار است و برای پیدا کردن هزینه خانواده اش از بام تا شام تلاش می‌کند. او می‌گوید که درآمداش اندک است.

برهان به طلوع‌نیوز گفت: «دو برادرا استیم که کار می‌کنیم یکی ما بوت پالیشی می‌کنیم و دیگر ما کراچی وانی (رانی) می‌کنیم.»

حمزه، کودک کارگر، می‌گوید: «از صبح تا شام میایم اینجا کراچی رانی می‌کنم روزانه پنجاه تا شصت روپیه کار می‌کنم.»

پیش از این برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره