Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی معدن‌های آهن کشور را به داوطلبی می‌گذارد

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزرا، می‌گوید که معدن‌های آهن کشور به گونه شفاف به داوطلبی گذاشته خواهد شد تا کارخانه‌های ذوب آهن کشور به کمبود مواد خام روبه‌رو نشود.

معاون نخست ریاست الوزرا در نشست حمایت و تشویق از سکتور ذوب آهن در کابل، نقش صنعت‌کاران را در رشد اقتصاد کشور مهم می‌داند.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «تدابیر ما این است که از بهر حل مشکلات کارخانه‌های تولید کننده آهن، معدن‌های آهن را به داوطلبی بگذاریم.»

ملا عبدالغنی برادر اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی از تمامی بازرگانان و صنعت‌کاران به ویژه از کارخانه‌های ذوب آهن پشتیبانی خواهد کرد.

آقای برادر افزود: «می‌خواهم منحیث یک مسوول بخش اقتصادی کشور بالای تاجران ما صدا کنم که تولیدات، صادارت و واردات را معیاری سازند.»

در همین حال، مسوولان اداره ملی نورم و ستندرد می‌گویند که در بلند بردن کیفیت کالاهای که در افغانستان تولید می‌شوند، کار خواهند کرد.

محمد حامد، معاون اداره ملی ستندرد، گفت: «بعضی از کارها برابر با معیارهای جهانی است و آن قابل تحسین است افراد که کارخانه‌هایشان معیاری نیست، آرزو داریم که کارهای‌شان را پیشرفت دهند.»

اتحادیه ذوب آهن در نمایشگاه آهن آلات که برگزار شده بود، از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند تا سهولت‌های بانکی را به صنعت‌کاران فراهم کرد.

عصمت الله وردک، معاون اتحادیه ذوب آهن، گفت: «پول‌های که ما در بانک داشتیم را به ما پس پرداختند یعنی پول هیچ کارخانه‌دار در بانک مسدود نمانده است یا در بخش مالیه و یا هم در بخش برق، حساب کرده اند و بالاخره یک راه منطقی را برای فعالیت ما مساعد ساخته بودند.»

در حاشیه این نشست شماری از کارخانه‌های ذوب آهن که تولیدات شان معیاری بود، از سوی اداره ملی ستندرد ستایش شدند.

امارت اسلامی معدن‌های آهن کشور را به داوطلبی می‌گذارد

در همین حال، مسوولان اداره ملی نورم و ستندرد می‌گویند که در بلند بردن کیفیت کالاهای که در افغانستان تولید می‌شوند، کار خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزرا، می‌گوید که معدن‌های آهن کشور به گونه شفاف به داوطلبی گذاشته خواهد شد تا کارخانه‌های ذوب آهن کشور به کمبود مواد خام روبه‌رو نشود.

معاون نخست ریاست الوزرا در نشست حمایت و تشویق از سکتور ذوب آهن در کابل، نقش صنعت‌کاران را در رشد اقتصاد کشور مهم می‌داند.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «تدابیر ما این است که از بهر حل مشکلات کارخانه‌های تولید کننده آهن، معدن‌های آهن را به داوطلبی بگذاریم.»

ملا عبدالغنی برادر اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی از تمامی بازرگانان و صنعت‌کاران به ویژه از کارخانه‌های ذوب آهن پشتیبانی خواهد کرد.

آقای برادر افزود: «می‌خواهم منحیث یک مسوول بخش اقتصادی کشور بالای تاجران ما صدا کنم که تولیدات، صادارت و واردات را معیاری سازند.»

در همین حال، مسوولان اداره ملی نورم و ستندرد می‌گویند که در بلند بردن کیفیت کالاهای که در افغانستان تولید می‌شوند، کار خواهند کرد.

محمد حامد، معاون اداره ملی ستندرد، گفت: «بعضی از کارها برابر با معیارهای جهانی است و آن قابل تحسین است افراد که کارخانه‌هایشان معیاری نیست، آرزو داریم که کارهای‌شان را پیشرفت دهند.»

اتحادیه ذوب آهن در نمایشگاه آهن آلات که برگزار شده بود، از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند تا سهولت‌های بانکی را به صنعت‌کاران فراهم کرد.

عصمت الله وردک، معاون اتحادیه ذوب آهن، گفت: «پول‌های که ما در بانک داشتیم را به ما پس پرداختند یعنی پول هیچ کارخانه‌دار در بانک مسدود نمانده است یا در بخش مالیه و یا هم در بخش برق، حساب کرده اند و بالاخره یک راه منطقی را برای فعالیت ما مساعد ساخته بودند.»

در حاشیه این نشست شماری از کارخانه‌های ذوب آهن که تولیدات شان معیاری بود، از سوی اداره ملی ستندرد ستایش شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره