Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی اوچا از چالش‌های اقتصادی افغان‌ها در زمستان پیش‌رو

دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که ۷۹ درصد از خانواده‌ها در افغانستان در زمستان پیش‌رو سوخت برای گرم کردن خانه‌های شان نخواهند داشت.

در گزارش تازه این نهاد آمده است که برای کمک به نیازمندان به بیش از سه میلیارد دالر نیاز است.

اوچا گفته است: «روند فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه‌ی افغانستان با خلای سه اعشاریه چهارده میلیارد دالر در بودجه روبه‌رو است. در حدود ۶۱۴ میلیون دالر برای آماد‌گی‌های نخستین در زمستان از جمله فراهم سازی سرپناه، لباس‌ گرم و کمپل، نیاز است در کنار آن به ۱۵۴ میلیون دالر نیاز است تا کمک‌ها به شمول مواد خوراکی و کمک‌های معیشت‌های زندگی پیش از این که راه‌های مواصلاتی به علت سردی هوا، بسته شوند، ذخیره شود.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری، گفت: «کمک‌های جدید که داخل افغانستان میاید، باید به شکل درست و شفافیت در این مدنظر گرفته شود و به کسانی که از لحاظ فقر و گرسنگی و چالش‌های اقتصادی روبه‌رو استند، به آنان رسیده‌گی شود.»

عبدالله، باشنده کابل، گفت: «کراچی است در همین سرک‌ها می‌برایم بخدا اگر ده روپه بدست آورده باشم.»

قربان علی، باشنده کابل، می‌گوید: «روز یک صدو پنجاه و دوصد کار می‌کنم در فامیل ده تا سیزده نفر استیم.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی این وزارت می‌کوشد تا پروژه‌های زیربنایی در کشور آغاز کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «در کنار تقویت پروژه‌های اقتصادی و همچنان مشاغل خورد و متوسط، تلاش ما این است که قیمت سوخت هم کاهش پیدا بکند و همچنین کمک‌های بشردوستانه و انکشافی هم جلب شود.»

در بخش از این گزارش از اوضاع کشاورزی افغانستان نیز نگرانی شده است. کشاورزی در افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی به علت کمبود بارند‌گی و سرازیرشدن سیلاب‌ها آسیب جدی دیده‌اند.

پیش از این بانک جهانی گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی و پنج درصدی را تجربه خواهد کرد و میزان فقر افزایش خواهد یافت.

نگرانی اوچا از چالش‌های اقتصادی افغان‌ها در زمستان پیش‌رو

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی این وزارت می‌کوشد تا پروژه‌های زیربنایی در کشور آغاز کند.

تصویر بندانگشتی

دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که ۷۹ درصد از خانواده‌ها در افغانستان در زمستان پیش‌رو سوخت برای گرم کردن خانه‌های شان نخواهند داشت.

در گزارش تازه این نهاد آمده است که برای کمک به نیازمندان به بیش از سه میلیارد دالر نیاز است.

اوچا گفته است: «روند فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه‌ی افغانستان با خلای سه اعشاریه چهارده میلیارد دالر در بودجه روبه‌رو است. در حدود ۶۱۴ میلیون دالر برای آماد‌گی‌های نخستین در زمستان از جمله فراهم سازی سرپناه، لباس‌ گرم و کمپل، نیاز است در کنار آن به ۱۵۴ میلیون دالر نیاز است تا کمک‌ها به شمول مواد خوراکی و کمک‌های معیشت‌های زندگی پیش از این که راه‌های مواصلاتی به علت سردی هوا، بسته شوند، ذخیره شود.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری، گفت: «کمک‌های جدید که داخل افغانستان میاید، باید به شکل درست و شفافیت در این مدنظر گرفته شود و به کسانی که از لحاظ فقر و گرسنگی و چالش‌های اقتصادی روبه‌رو استند، به آنان رسیده‌گی شود.»

عبدالله، باشنده کابل، گفت: «کراچی است در همین سرک‌ها می‌برایم بخدا اگر ده روپه بدست آورده باشم.»

قربان علی، باشنده کابل، می‌گوید: «روز یک صدو پنجاه و دوصد کار می‌کنم در فامیل ده تا سیزده نفر استیم.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی این وزارت می‌کوشد تا پروژه‌های زیربنایی در کشور آغاز کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «در کنار تقویت پروژه‌های اقتصادی و همچنان مشاغل خورد و متوسط، تلاش ما این است که قیمت سوخت هم کاهش پیدا بکند و همچنین کمک‌های بشردوستانه و انکشافی هم جلب شود.»

در بخش از این گزارش از اوضاع کشاورزی افغانستان نیز نگرانی شده است. کشاورزی در افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی به علت کمبود بارند‌گی و سرازیرشدن سیلاب‌ها آسیب جدی دیده‌اند.

پیش از این بانک جهانی گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی و پنج درصدی را تجربه خواهد کرد و میزان فقر افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره