Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لغو صادرات اوکرایین و خطر قحطی افریقا و آسیا

روسیه قرارداد صادرات غله اوکرایین را لغو کرده است.

رییس جمهور اوکرایین می‌گوید در حال حاضر ۱۷۶ کشتی حامل دومیلیون تن غله از سوی روسیه در دریا محاصره شده است، که با لغو این قرار داد، احتمال دارد که بسیاری از کشورهای افریقایی و آسیایی با قحطی روبرو شوند.

ولادیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکرایین می‌گوید: «این تلاش واضح از سوی روسیه برای بازگشت به خطر قحطی گسترده در افریقا و آسیا است.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که امسال افغانستان نیاز به واردات سه میلیون تُن گندم دارد و محدودیت بر انتقال گندم از اوکرایین بهای آن را در کشور افزایش خواهد داد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «اینکه روسیه باز به اوکرایین محدودیت وضع کرده من به این باور استم که چون واردات بیشتر گندم از روسیه و اوکرایین است در این جای شک نیست که بهای گندم افزایش خواهد یافت.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افغانستان متاسفانه منحیث کشور فقیر دنیا از سطح پایین مصوونیت غذایی برخوردار است افزایش قیمت غله در سطح جهان به دلیل جنگ اکرایین متاسفانه افغانستان بیشتر متضرر خواهد شد.»

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری امسال افغانستان نیاز به واردات سه میلیون تُن گندم دارد که بیشتر این گندم از کازاخستان وارد خواهد شد.

لغو صادرات اوکرایین و خطر قحطی افریقا و آسیا

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که امسال افغانستان نیاز به واردات سه میلیون تُن گندم دارد و محدودیت بر انتقال گندم از اوکرایین بهای آن را در کشور افزایش خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

روسیه قرارداد صادرات غله اوکرایین را لغو کرده است.

رییس جمهور اوکرایین می‌گوید در حال حاضر ۱۷۶ کشتی حامل دومیلیون تن غله از سوی روسیه در دریا محاصره شده است، که با لغو این قرار داد، احتمال دارد که بسیاری از کشورهای افریقایی و آسیایی با قحطی روبرو شوند.

ولادیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکرایین می‌گوید: «این تلاش واضح از سوی روسیه برای بازگشت به خطر قحطی گسترده در افریقا و آسیا است.»

از سویی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که امسال افغانستان نیاز به واردات سه میلیون تُن گندم دارد و محدودیت بر انتقال گندم از اوکرایین بهای آن را در کشور افزایش خواهد داد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «اینکه روسیه باز به اوکرایین محدودیت وضع کرده من به این باور استم که چون واردات بیشتر گندم از روسیه و اوکرایین است در این جای شک نیست که بهای گندم افزایش خواهد یافت.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افغانستان متاسفانه منحیث کشور فقیر دنیا از سطح پایین مصوونیت غذایی برخوردار است افزایش قیمت غله در سطح جهان به دلیل جنگ اکرایین متاسفانه افغانستان بیشتر متضرر خواهد شد.»

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری امسال افغانستان نیاز به واردات سه میلیون تُن گندم دارد که بیشتر این گندم از کازاخستان وارد خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره