Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک مرکزی: سیستم بانکی در کشور در مسیر عادی شدن قرار دارد

مسوولان بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که نظام بانکی در کشور در مسیر عادی شدن قرار گرفته است.

آنان خواهان همکاری شهروندان برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های بانکی استند و می‌گویند که شهروندان می‌توانند حساب بانکی جدید ایجاد کنند و بدون محدودیت پول‌ برداشت و واریز کنند.

حسیب نوری، مسوول نشرات بانک مرکزی، گفت: «کسانی که می‌خواهند حساب بانکی تازه ایجاد کنند هر وقت خواسته باشند می‌توانند بدون محدودیت پول شان برداشت کنند در این قسمت دیگر آسانی هم آمده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که تا کنون محدودیت در برداشت پول از بانک‌های کشور برداشته نشده است.

جمال ناصر، باشنده کابل، گفت: «ضرورت‌ و نیازمندی شان را به اساس پول که در بانک دارند، بتوانند تنظیم کنند ولی اگر به زمان مشخص به دسترس شهروندان قرار نگیرد ممکن یک شخص مریض دارد همان لحظه به پول ضرورت دارد اگر در وقتش پولش را نگیرد با مشکل روبه‌رو می‌شود.»

فواد، باشنده کابل، می‌گوید: «کسانی که تجارت می‌کند به پول زیاد ضرورت دارد. در بانک پول اضافه از بیست هزار نمی‌دهد»

برخی از آگاهان اقتصادی به این باور اند که بهبود روابط سیاسی و جلب سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند چالش‌های بانکی را برطرف سازد.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «جهت حل این معضل ایجاب می‌کند تا  در قدم نخست کوشش شود روابط بانکی افغانستان با سایر کشورها بهتر شود و در قدم دوم جهت جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور زمینه سازی شود و همچنان بهبود روابط سیاسی کشور با سایر کشورها سبب می‌شود که اعتماد مردم را به بانک‌ها جلب کند.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بیش از یک سال می‌شود که بازرگانان در انتقال پول به بیرون از کشور از طریق بانک با محدودیت روبه‌رو هستند و تا هنوز این مشکل برطرف نشده است.

بانک مرکزی: سیستم بانکی در کشور در مسیر عادی شدن قرار دارد

برخی از آگاهان اقتصادی به این باور اند که بهبود روابط سیاسی و جلب سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند چالش‌های بانکی را برطرف سازد.

Thumbnail

مسوولان بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که نظام بانکی در کشور در مسیر عادی شدن قرار گرفته است.

آنان خواهان همکاری شهروندان برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های بانکی استند و می‌گویند که شهروندان می‌توانند حساب بانکی جدید ایجاد کنند و بدون محدودیت پول‌ برداشت و واریز کنند.

حسیب نوری، مسوول نشرات بانک مرکزی، گفت: «کسانی که می‌خواهند حساب بانکی تازه ایجاد کنند هر وقت خواسته باشند می‌توانند بدون محدودیت پول شان برداشت کنند در این قسمت دیگر آسانی هم آمده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که تا کنون محدودیت در برداشت پول از بانک‌های کشور برداشته نشده است.

جمال ناصر، باشنده کابل، گفت: «ضرورت‌ و نیازمندی شان را به اساس پول که در بانک دارند، بتوانند تنظیم کنند ولی اگر به زمان مشخص به دسترس شهروندان قرار نگیرد ممکن یک شخص مریض دارد همان لحظه به پول ضرورت دارد اگر در وقتش پولش را نگیرد با مشکل روبه‌رو می‌شود.»

فواد، باشنده کابل، می‌گوید: «کسانی که تجارت می‌کند به پول زیاد ضرورت دارد. در بانک پول اضافه از بیست هزار نمی‌دهد»

برخی از آگاهان اقتصادی به این باور اند که بهبود روابط سیاسی و جلب سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند چالش‌های بانکی را برطرف سازد.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «جهت حل این معضل ایجاب می‌کند تا  در قدم نخست کوشش شود روابط بانکی افغانستان با سایر کشورها بهتر شود و در قدم دوم جهت جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور زمینه سازی شود و همچنان بهبود روابط سیاسی کشور با سایر کشورها سبب می‌شود که اعتماد مردم را به بانک‌ها جلب کند.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بیش از یک سال می‌شود که بازرگانان در انتقال پول به بیرون از کشور از طریق بانک با محدودیت روبه‌رو هستند و تا هنوز این مشکل برطرف نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره