Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از عدم مصونیت غذایی خانواده‌ها در افغانستان

مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی ایالات متحده امریکا می‌گوید که افغانستان از جمله کشورهای است که بالاترین شمار افرادی را دارد که با عدم مصونیت غذایی در جهان روبه‌رو اند.

این نهاد در توییتی گفته است که خانواده‌ها در افغانستان ۹۱ درصد از درآمدهای شان را صرف غذا می‌‌کنند و ۷۹ درصد دیگر در این کشور به سر پناه نیاز دارند.

در همین حال، شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند و از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک‌ کنند.

عزیز احمد، باشنده کابل، گفت: «روزی شده که برادر ما به ۳۰ افغانی تمام روز کار کردیم ۲۰ روپیه‌اش را کرایه ماشین دادیم ۱۰ روپیه دیگرش را نان بردیم برای ۷ نفر.»

محمد، باشنده کابل، گفت: «همین‌جا می‌آییم روز خود را بیگاه‌ می‌کنیم تمام مردم دربه‌در و خاک به سر است مردم لب خشک می‌آیند بیگاهی خانه خود.»

محمد منصور که سرگرم کار در کابل است می‌گوید که با نزدیک شدن فصل سرما مشکلات اقتصادی‌اش افزایش یافته است.

منصور به طلوع‌نیوز می‌گوید: «یک‌پارچه چوب ندارم. چوب سوخت، زغال ندارم کرایه‌ خانه بل برق خرچ و مصرف یک شش سال می‌شود در کابل استم چیزی از کارمند‌های که برادر از ملل متحد است از مردم بررسی می‌شود وکیل‌ها خورده می‌رود کسی که کراچی‌وان غریب و دربه‌در است در لیست هم نمی‌گیرند.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که در یک سال پسین کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان نتوانسته جلو فقر را در این کشور بگیرد.

آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی در این باره می‌گوید: «بیشتر از پنجاه فیصد از این صرف مصرف اداری و معاشات همین سازمان‌ها و کارمندان این‌ها شده که این منفعت را ندارد.»

پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و گفته است که این نهاد برای کمک به نیازمندان به بیش از سه میلیارد دالر نیاز دارد.

نگرانی‌ها از عدم مصونیت غذایی خانواده‌ها در افغانستان

در همین حال، شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند و از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک‌ کنند.

تصویر بندانگشتی

مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی ایالات متحده امریکا می‌گوید که افغانستان از جمله کشورهای است که بالاترین شمار افرادی را دارد که با عدم مصونیت غذایی در جهان روبه‌رو اند.

این نهاد در توییتی گفته است که خانواده‌ها در افغانستان ۹۱ درصد از درآمدهای شان را صرف غذا می‌‌کنند و ۷۹ درصد دیگر در این کشور به سر پناه نیاز دارند.

در همین حال، شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند و از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک‌ کنند.

عزیز احمد، باشنده کابل، گفت: «روزی شده که برادر ما به ۳۰ افغانی تمام روز کار کردیم ۲۰ روپیه‌اش را کرایه ماشین دادیم ۱۰ روپیه دیگرش را نان بردیم برای ۷ نفر.»

محمد، باشنده کابل، گفت: «همین‌جا می‌آییم روز خود را بیگاه‌ می‌کنیم تمام مردم دربه‌در و خاک به سر است مردم لب خشک می‌آیند بیگاهی خانه خود.»

محمد منصور که سرگرم کار در کابل است می‌گوید که با نزدیک شدن فصل سرما مشکلات اقتصادی‌اش افزایش یافته است.

منصور به طلوع‌نیوز می‌گوید: «یک‌پارچه چوب ندارم. چوب سوخت، زغال ندارم کرایه‌ خانه بل برق خرچ و مصرف یک شش سال می‌شود در کابل استم چیزی از کارمند‌های که برادر از ملل متحد است از مردم بررسی می‌شود وکیل‌ها خورده می‌رود کسی که کراچی‌وان غریب و دربه‌در است در لیست هم نمی‌گیرند.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که در یک سال پسین کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان نتوانسته جلو فقر را در این کشور بگیرد.

آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی در این باره می‌گوید: «بیشتر از پنجاه فیصد از این صرف مصرف اداری و معاشات همین سازمان‌ها و کارمندان این‌ها شده که این منفعت را ندارد.»

پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و گفته است که این نهاد برای کمک به نیازمندان به بیش از سه میلیارد دالر نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره