Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جزییات نشست اعضای صندوق امانی افغانستان درباره‌ی ۳.۵ میلیارد دالر

پس از برگزاری نخستین نشست اعضای هیات صندوق امانی افغانستان در سویس، یک عضو این هیات می‌گوید که در باره چگونگی سرمایه‌گذاری سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی افغانستان و ایجاد کمیته مشاوریت در این نشست، گفت‌وگو شده است.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «صندوق امانی برای مردم افغانستان از سه اعشاریه پنج میلیارد دالر که مربوط به مردم افغانستان است، نگهداری خواهد کرد و پرداخت‌های هدفمندانه را برای کمک و بهره‌مند کردن مردم افغانستان و بهبود و ثبات نرخ‌ها تا مردم توان خرید نیازهای نخستین را پیدا کنند، انجام خواهد داد.»

در همین حال، انوارالحق احدی، عضو دیگر هیات صندوق امانی افغانستان، می‌گوید که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان در یکی از بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری شده است و مفاد آن به افغانستان خواهد رسید.

انوارالحق احدی گفت: «در همین چند ماه گذشته، به این صندوق در حدود سی‌وشش میلیون دالر فایده رسیده است و حال ما می‌خواهیم که با سرمایه‌گذاری در محصولات مالی نسبتاً طویل مدت یعنی سه ماه و شش ماه و یک سال، می‌خواهیم که این فایده سالانه دیگر هم زیاد شود.»

صندوق امانی افغانستان تا اکنون ۳۶ میلیون دالر مفاد کرده است.

از سویی هم، امارت اسلامی بار دیگر خواهان بازگرداندن دارایی‌های افغانستان است. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که این دارایی مربوط به شهروندان افغانستان است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این پول ملکیت مردم افغانستان است و باید به افغانستان سپرده شود و اختیارش نزد افغان‌ها باشد. آزادسازی برخی از این دارای‌ها و یا به گونۀ مشروط برای ما قابل پذیرش نیست این ملکیت مردم افغانستان است و ما هرچه زودتر می‌خواهیم که به افغانستان انتقال شوند.»

بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های امریکایی نگهداری می‌شوند و واشنگتن به هدف نگهداری این دارایی‌ها، صندوق امانی را در سوییس ایجاد کرده است.

جزییات نشست اعضای صندوق امانی افغانستان درباره‌ی ۳.۵ میلیارد دالر

امارت اسلامی بار دیگر خواهان بازگرداندن دارایی‌های افغانستان است. سخنگوی ا.ا می‌گوید که این دارایی مربوط به مردم است.

تصویر بندانگشتی

پس از برگزاری نخستین نشست اعضای هیات صندوق امانی افغانستان در سویس، یک عضو این هیات می‌گوید که در باره چگونگی سرمایه‌گذاری سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی افغانستان و ایجاد کمیته مشاوریت در این نشست، گفت‌وگو شده است.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «صندوق امانی برای مردم افغانستان از سه اعشاریه پنج میلیارد دالر که مربوط به مردم افغانستان است، نگهداری خواهد کرد و پرداخت‌های هدفمندانه را برای کمک و بهره‌مند کردن مردم افغانستان و بهبود و ثبات نرخ‌ها تا مردم توان خرید نیازهای نخستین را پیدا کنند، انجام خواهد داد.»

در همین حال، انوارالحق احدی، عضو دیگر هیات صندوق امانی افغانستان، می‌گوید که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان در یکی از بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری شده است و مفاد آن به افغانستان خواهد رسید.

انوارالحق احدی گفت: «در همین چند ماه گذشته، به این صندوق در حدود سی‌وشش میلیون دالر فایده رسیده است و حال ما می‌خواهیم که با سرمایه‌گذاری در محصولات مالی نسبتاً طویل مدت یعنی سه ماه و شش ماه و یک سال، می‌خواهیم که این فایده سالانه دیگر هم زیاد شود.»

صندوق امانی افغانستان تا اکنون ۳۶ میلیون دالر مفاد کرده است.

از سویی هم، امارت اسلامی بار دیگر خواهان بازگرداندن دارایی‌های افغانستان است. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که این دارایی مربوط به شهروندان افغانستان است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این پول ملکیت مردم افغانستان است و باید به افغانستان سپرده شود و اختیارش نزد افغان‌ها باشد. آزادسازی برخی از این دارای‌ها و یا به گونۀ مشروط برای ما قابل پذیرش نیست این ملکیت مردم افغانستان است و ما هرچه زودتر می‌خواهیم که به افغانستان انتقال شوند.»

بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های امریکایی نگهداری می‌شوند و واشنگتن به هدف نگهداری این دارایی‌ها، صندوق امانی را در سوییس ایجاد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره