Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری نمایشگاه فرآورده‌های داخلی به هدف تقویت اقتصاد داخلی

نمایشگاه فرآورده‌های داخلی به هدف از تقویت روند اقتصاد افغانستان در شهر کابل گشایش یافت.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت در مراسم گشایش این نمایشگاه می‌گویند که از بخش خصوصی پشتیبانی خواهند کرد.

آنان می‌افزاید که برای رشد تجارت، همچو نمایشگاه‌ها را در بیرون کشور نیز برگزار خواهند کرد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «به امید یک روز استیم ما و شما که همین نمایشگاه‌های ما را در کشور و دولت‌های عربی باید داشته باشیم، امارات و همچنان در کشورهای دیگر مانند چین و مثل آسیایی میانه و دیگر کشورهای همسایه و دور و نزدیک.»

در همین حال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت می‌گوید که برای رسیدن به خودبسندگی اقتصادی، نیاز است بخش صنعت کشور تقویت شود.

انعام الله سمنگانی، رییس مرکز رسانه‌های حکومت، گفت: «زمان آن رسیده است که ما به زور بازوهای خود متکی شویم و صادرات خود را بی‌افزایم و به تولیدات داخلی خود اعتماد بکنیم.»

از سویی هم، شماری از شرکت‌کنندگان ایجاد همچو نمایشگاه‌ها را در رشد تجارت و بازاریابی فرآورده‌های شان سودمند می‌دانند.

عزیزالله، بازرگان، گفت: «تاثیرات خیلی مهم دارد چون ما بازدیدکنند‌گان خارجی و داخلی داریم و این می‌تواند که صنعت افغانستان را به طرف‌های خارج هم بالا ببرد.»

آرزو رامین، اشتراک کننده، گفت: «متشبثین ما اجناس آورده‌اند فعلن که کل‌شان کار دست است، کار دستی است که به دست خود جور می‌کنند و می‌آورند که انواع لباس است، انواع زیورات است می‌باشد.»

این نمایشگاه برای سه روز برگزار شده است و بازرگانان در نزدیک به دوصد غرفه و میز فرآورده‌های شان را به نمایش گذاشته اند. در این نمایشگاه بانوان نیز شرکت کرده‌اند و ساخته‌های دستی شان را به فروش می‌رسانند.

برگزاری نمایشگاه فرآورده‌های داخلی به هدف تقویت اقتصاد داخلی

مسوولان وزارت صنعت و تجارت در مراسم گشایش این نمایشگاه می‌گویند که از بخش خصوصی پشتیبانی خواهند کرد.

Thumbnail

نمایشگاه فرآورده‌های داخلی به هدف از تقویت روند اقتصاد افغانستان در شهر کابل گشایش یافت.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت در مراسم گشایش این نمایشگاه می‌گویند که از بخش خصوصی پشتیبانی خواهند کرد.

آنان می‌افزاید که برای رشد تجارت، همچو نمایشگاه‌ها را در بیرون کشور نیز برگزار خواهند کرد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «به امید یک روز استیم ما و شما که همین نمایشگاه‌های ما را در کشور و دولت‌های عربی باید داشته باشیم، امارات و همچنان در کشورهای دیگر مانند چین و مثل آسیایی میانه و دیگر کشورهای همسایه و دور و نزدیک.»

در همین حال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت می‌گوید که برای رسیدن به خودبسندگی اقتصادی، نیاز است بخش صنعت کشور تقویت شود.

انعام الله سمنگانی، رییس مرکز رسانه‌های حکومت، گفت: «زمان آن رسیده است که ما به زور بازوهای خود متکی شویم و صادرات خود را بی‌افزایم و به تولیدات داخلی خود اعتماد بکنیم.»

از سویی هم، شماری از شرکت‌کنندگان ایجاد همچو نمایشگاه‌ها را در رشد تجارت و بازاریابی فرآورده‌های شان سودمند می‌دانند.

عزیزالله، بازرگان، گفت: «تاثیرات خیلی مهم دارد چون ما بازدیدکنند‌گان خارجی و داخلی داریم و این می‌تواند که صنعت افغانستان را به طرف‌های خارج هم بالا ببرد.»

آرزو رامین، اشتراک کننده، گفت: «متشبثین ما اجناس آورده‌اند فعلن که کل‌شان کار دست است، کار دستی است که به دست خود جور می‌کنند و می‌آورند که انواع لباس است، انواع زیورات است می‌باشد.»

این نمایشگاه برای سه روز برگزار شده است و بازرگانان در نزدیک به دوصد غرفه و میز فرآورده‌های شان را به نمایش گذاشته اند. در این نمایشگاه بانوان نیز شرکت کرده‌اند و ساخته‌های دستی شان را به فروش می‌رسانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره