Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار و گفت‌وگو میان مسوولان بانک مرکزی و نمایندگان سازمان ملل متحد

مسوولان بانک مرکزی افغانستان با نمایندگان سازمان ملل متحد در کابل در باره رشد اقتصاد ملی، عادی سازی سیستم بانکی و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده اند.

به گفته آنان در این نشست هر دو طرف بر همکاری مشترک تعهد کردند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «با نمایندگان سازمان ملل در افغانستان درباره رشد اقتصاد ملی، عادی سازی فعالیت سکتورهایی بانکی و همچنان هماهنگی کمک‌های بشری بحث‌های مفید صورت گرفت هردو طرف تعهد همکاری با یک دیگر کردند.»

درهمین‌ حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که در برداشت پول مشکل دارند و تا هنوز بانک مرکزی در این زمینه توجه نکرده است.

نجیب الله عزیزی، باشنده کابل، گفت: «ما را ساعت‌ها منتظر می‌سازد، باز شش بجه یا دوصد نفر یا سه صد نفر را کارت‌اش را می‌گیرد و دیگران را می‌گوید که بروند به هفته دیگر.»

سید احمد علی‌زاده، باشنده کابل، گفت: «مردم نمی‌تواند به راحتی پیسه‌های خود را از بانک اخذ کند چه هفته‌وار باشد، چه ماهوار باشد به صورت کامل نمی‌تواند بگیرد مشکلات وجود دارد.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن افغانستان ادعا دارد که بانک‌های افغانستان در انتقال پول به بیرون از کشور با محدودیت روبه‌رو است و بازرگانان نمی‌توانند پول مواد خام را به شرکت‌های خارجی از طریق این بانک‌ها بفرستند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «در حال حاضر ما با دو نوع محدودیت مواجه استیم. محدودیت‌های بین‌المللی که نمی‌توانیم پول خود را انتقال بکنیم از طریق بانک‌ها بخاطر خرید مواد خام، بخاطر تحریم‌های که وجود دارد و محدودیت‌های داخلی هم است که نمی‌توانیم قرضه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری و ساختمانی، چه تاجر، چه صنعت کار اخذ بکند.»

کسر بیلانس تجارت افغانستان به بیش از هشتاد درصد می‌رسد و بازرگانان بیشتر کالاهای مورد نیاز کشور را از بیرون وارد می‌کنند اما تا هنوز در پرداخت پول از طریق بانک به مشکل روبه‌رو استند.

دیدار و گفت‌وگو میان مسوولان بانک مرکزی و نمایندگان سازمان ملل متحد

درهمین‌ حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که در برداشت پول مشکل دارند و تا هنوز بانک مرکزی در این زمینه توجه نکرده است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان بانک مرکزی افغانستان با نمایندگان سازمان ملل متحد در کابل در باره رشد اقتصاد ملی، عادی سازی سیستم بانکی و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده اند.

به گفته آنان در این نشست هر دو طرف بر همکاری مشترک تعهد کردند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «با نمایندگان سازمان ملل در افغانستان درباره رشد اقتصاد ملی، عادی سازی فعالیت سکتورهایی بانکی و همچنان هماهنگی کمک‌های بشری بحث‌های مفید صورت گرفت هردو طرف تعهد همکاری با یک دیگر کردند.»

درهمین‌ حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که در برداشت پول مشکل دارند و تا هنوز بانک مرکزی در این زمینه توجه نکرده است.

نجیب الله عزیزی، باشنده کابل، گفت: «ما را ساعت‌ها منتظر می‌سازد، باز شش بجه یا دوصد نفر یا سه صد نفر را کارت‌اش را می‌گیرد و دیگران را می‌گوید که بروند به هفته دیگر.»

سید احمد علی‌زاده، باشنده کابل، گفت: «مردم نمی‌تواند به راحتی پیسه‌های خود را از بانک اخذ کند چه هفته‌وار باشد، چه ماهوار باشد به صورت کامل نمی‌تواند بگیرد مشکلات وجود دارد.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن افغانستان ادعا دارد که بانک‌های افغانستان در انتقال پول به بیرون از کشور با محدودیت روبه‌رو است و بازرگانان نمی‌توانند پول مواد خام را به شرکت‌های خارجی از طریق این بانک‌ها بفرستند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «در حال حاضر ما با دو نوع محدودیت مواجه استیم. محدودیت‌های بین‌المللی که نمی‌توانیم پول خود را انتقال بکنیم از طریق بانک‌ها بخاطر خرید مواد خام، بخاطر تحریم‌های که وجود دارد و محدودیت‌های داخلی هم است که نمی‌توانیم قرضه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری و ساختمانی، چه تاجر، چه صنعت کار اخذ بکند.»

کسر بیلانس تجارت افغانستان به بیش از هشتاد درصد می‌رسد و بازرگانان بیشتر کالاهای مورد نیاز کشور را از بیرون وارد می‌کنند اما تا هنوز در پرداخت پول از طریق بانک به مشکل روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره