Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح ایجاد تخلیه‌گاه‌ها برای بارگیری و تخلیه کالاهای بازرگانی در ۵ ولایت

وزارت مالیه در پنج ولایت هم‌مرز با پاکستان برای بارگیری و تخلیه کالاهای بازرگانی، تخلیه‌گاه می‌سازد.

مسوولان معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گویند که ایجاد تخلیه‌گاه برای پیش‌گیری از فرار عواید، فساد و قاچاق کالاها انجام خواهد شد.

بربنیاد فیصله کابینه امارت اسلامی، هیاتی تشکیل و هزاران جریب زمین را برای ایجاد تخلیه‌گاه‌ها در پنج ولایت در نظر گرفته است. 

آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که در قندهار ۱۵۰۰ جریب زمین، در پکتیا ۱۱۰۰ جریب زمین، در ننگرهار ۶۰۰ جریب زمین،  در خوست ۵۵۰ جریب زمین و در پکتیکا ۲۳۰ جریب زمین درنظر گرفته شده است.

عبدالرحمن وقار، ریس تعرفه گمرک‌ها، گفت: «به ریاست معینیت عواید و گمرکات یک هیات تعیین شده است و در ولایت‌های گمرکی سفر کردند و زمین‌های را برای میدان‌های تخلیه بار کالاها در نظر بگیرند.»
 
از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایجاد و بهره‌برداری از تخلیه‌گاه‌ها، بخش بزرگی از چالش‌های بازرگانان را در بندرها از میان خواهد برداشت.

توقف درازمدت کالاها در بندرها و فاسد شدن کالاها از مشکلات عمده در برابر بازرگانان به شمار می‌روند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «امارت اسلامی یک هیات را توظیف کرده است تا بنادر را وسعت بدهد و در بنادر امکانات لابراتوار، امکانات ترازو و امکانات سردخانه و امکانات هنگری در آنجا جور شود اموال تخلیه شود.»

برخی از بارزگانان می‌گویند که با انجام این کار، بخش برزگ از چالش‌های شان در گمرکات برطرف خواهد شد. 

زلمی عظیمی، بازرگان، گفت: «حالا که تخلیه‌گاه جور می‌شود سکتور خصوصی به بسیار خوبی و خوشی مال‌های شان را تخلیه می‌کنند.»

تا کنون کالاهای بازرگانی در این ولایت‌ها در هنگرها یا تخلیه‌گاه‌های شخصی تخلیه و بارگیری می‌شوند. وزارت مالیه همچنان می‌گوید که شمار زیادی از مردم با ایجاد این تخلیه‌گاه‌ها سرگرم کار خواهند شد.

طرح ایجاد تخلیه‌گاه‌ها برای بارگیری و تخلیه کالاهای بازرگانی در ۵ ولایت

مسوولان معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گویند که ایجاد تخلیه‌گاه برای پیش‌گیری از فرار عواید، فساد و قاچاق کالاها انجام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه در پنج ولایت هم‌مرز با پاکستان برای بارگیری و تخلیه کالاهای بازرگانی، تخلیه‌گاه می‌سازد.

مسوولان معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گویند که ایجاد تخلیه‌گاه برای پیش‌گیری از فرار عواید، فساد و قاچاق کالاها انجام خواهد شد.

بربنیاد فیصله کابینه امارت اسلامی، هیاتی تشکیل و هزاران جریب زمین را برای ایجاد تخلیه‌گاه‌ها در پنج ولایت در نظر گرفته است. 

آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که در قندهار ۱۵۰۰ جریب زمین، در پکتیا ۱۱۰۰ جریب زمین، در ننگرهار ۶۰۰ جریب زمین،  در خوست ۵۵۰ جریب زمین و در پکتیکا ۲۳۰ جریب زمین درنظر گرفته شده است.

عبدالرحمن وقار، ریس تعرفه گمرک‌ها، گفت: «به ریاست معینیت عواید و گمرکات یک هیات تعیین شده است و در ولایت‌های گمرکی سفر کردند و زمین‌های را برای میدان‌های تخلیه بار کالاها در نظر بگیرند.»
 
از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که ایجاد و بهره‌برداری از تخلیه‌گاه‌ها، بخش بزرگی از چالش‌های بازرگانان را در بندرها از میان خواهد برداشت.

توقف درازمدت کالاها در بندرها و فاسد شدن کالاها از مشکلات عمده در برابر بازرگانان به شمار می‌روند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «امارت اسلامی یک هیات را توظیف کرده است تا بنادر را وسعت بدهد و در بنادر امکانات لابراتوار، امکانات ترازو و امکانات سردخانه و امکانات هنگری در آنجا جور شود اموال تخلیه شود.»

برخی از بارزگانان می‌گویند که با انجام این کار، بخش برزگ از چالش‌های شان در گمرکات برطرف خواهد شد. 

زلمی عظیمی، بازرگان، گفت: «حالا که تخلیه‌گاه جور می‌شود سکتور خصوصی به بسیار خوبی و خوشی مال‌های شان را تخلیه می‌کنند.»

تا کنون کالاهای بازرگانی در این ولایت‌ها در هنگرها یا تخلیه‌گاه‌های شخصی تخلیه و بارگیری می‌شوند. وزارت مالیه همچنان می‌گوید که شمار زیادی از مردم با ایجاد این تخلیه‌گاه‌ها سرگرم کار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره