Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفارت ایران در کابل یک مرکز بازرگانی می‌سازد

سفارت ایران در کابل از ایجاد یک مرکز بازرگانی و نمایشگاه دایمی ایران در افغانستان خبر می‌دهد.

مسوولان این سفارت می‌گویند که ایجاد این مرکز در تجارت میان افغانستان و ایران سودمند است.

سید عباس بدری‌فر، مسوول مطبوعات سفارت ایران در کابل، گفت: «اقدام مهم دیگر افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دایمی جمهوری اسلامی ایران در کابل است که به زودی در یک ماه آینده افتتاح خواهد شد و یک گام دیگر جهت تقویت روابط تجاری بین دو کشور محقق خواهد شد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر بازرگانان در صادرات کالا‌ها به ایران با مشکلات روبه‌رو استند و ایجاد این مرکز در حل مشکلات بازرگانان نقش مهم دارد.

خانجان الکوزی، عضوهیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مرکز تجاری که جور می‌شود به نفع تجارهای ما است طرح‌اش معلوم باشه اساس‌نامه‌اش معلوم باشد و وظایف‌اش معلوم باشد خصوصا در رابطه به تجارت و صادرات ما سهولت‌های در آن باشد.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان می‌گویند که در حال حاضر صادرات به ایران اندک است و مشکل عمده آنان افزایش تعرفه گمرکی است.

محبوب الله، محمدی بازرگان، گفت: «دلیل اصلی که صادرات ما کم‌تر و واردات ما بیش‌تر است البته موضوع اصلی بر می‌گردد به بازاریابی محصولات افغانستان در داخل ایران همکاری حکومت ایران بخاطر محصولات افغانستان و یاهم ایجاد روابط بین تاجران ایران و افغانستان بخاطر رشد صادرات تعادل اقتصادی و اقتصاد هردو کشور است.»

همچنان سفارت ایران در کابل می‌گوید برای بازرگانان سهولت‌های لازم را در گرفتن ویزای این کشور فراهم می‌سازد.

پیش از این بانک جهانی گزارش داده است که از ماه جنوری تا جون ۲۰۲۲ میلادی نزدیک به سه میلیارد دالر افغانستان کالا وارد کرده است که ۲۳ درصد آن از ایران است.

سفارت ایران در کابل یک مرکز بازرگانی می‌سازد

از سویی هم، برخی از بازرگانان می‌گویند که در حال حاضر صادرات به ایران اندک است و مشکل عمده آنان افزایش تعرفه گمرکی است.

تصویر بندانگشتی

سفارت ایران در کابل از ایجاد یک مرکز بازرگانی و نمایشگاه دایمی ایران در افغانستان خبر می‌دهد.

مسوولان این سفارت می‌گویند که ایجاد این مرکز در تجارت میان افغانستان و ایران سودمند است.

سید عباس بدری‌فر، مسوول مطبوعات سفارت ایران در کابل، گفت: «اقدام مهم دیگر افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دایمی جمهوری اسلامی ایران در کابل است که به زودی در یک ماه آینده افتتاح خواهد شد و یک گام دیگر جهت تقویت روابط تجاری بین دو کشور محقق خواهد شد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر بازرگانان در صادرات کالا‌ها به ایران با مشکلات روبه‌رو استند و ایجاد این مرکز در حل مشکلات بازرگانان نقش مهم دارد.

خانجان الکوزی، عضوهیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مرکز تجاری که جور می‌شود به نفع تجارهای ما است طرح‌اش معلوم باشه اساس‌نامه‌اش معلوم باشد و وظایف‌اش معلوم باشد خصوصا در رابطه به تجارت و صادرات ما سهولت‌های در آن باشد.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان می‌گویند که در حال حاضر صادرات به ایران اندک است و مشکل عمده آنان افزایش تعرفه گمرکی است.

محبوب الله، محمدی بازرگان، گفت: «دلیل اصلی که صادرات ما کم‌تر و واردات ما بیش‌تر است البته موضوع اصلی بر می‌گردد به بازاریابی محصولات افغانستان در داخل ایران همکاری حکومت ایران بخاطر محصولات افغانستان و یاهم ایجاد روابط بین تاجران ایران و افغانستان بخاطر رشد صادرات تعادل اقتصادی و اقتصاد هردو کشور است.»

همچنان سفارت ایران در کابل می‌گوید برای بازرگانان سهولت‌های لازم را در گرفتن ویزای این کشور فراهم می‌سازد.

پیش از این بانک جهانی گزارش داده است که از ماه جنوری تا جون ۲۰۲۲ میلادی نزدیک به سه میلیارد دالر افغانستان کالا وارد کرده است که ۲۳ درصد آن از ایران است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره