Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای قرارداد تولید سمنت "شوراندام" کندهار با یک شرکت خصوصی

وزارت معادن و پترولیم از قرارداد سمنت "شوراندام" ولایت کندهار با یک شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

این وزارت می‌افزاید که شرکت قراردادی ۱۰۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «در یک روز سه هزار و ۶۰۰ تُن سمنت تولید خواهد کرد. این مقدار تولید می‌تواند ۵۰ در صد نیازمندی‌های افغانستان را تامین کند.»

سرپرست وزارت معاون و پترولیم می‌گوید که واگذاری معادن سمنت هرات و جبل‌السراج نیز به مرحله‌ی نهایی رسیده است.

شهاب الدین دلاور افزود: «اکنون ما تلاش داریم تا در جبل‌السراج یک کارخانه بزرگ دیگر ایجاد کنیم. با ایجاد این کارخانه، در پهلوی کارخانه کوچک جبل‌السراج، کارخانه شور اندام کندهار و هرات دیگر ما بر واردات سمنت از بیرون محتاج نخواهیم بود.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که بهره‌برداری معیاری از معادن کشور می‌تواند در توسعه اقتصاد و فراهم سازی زمینه کار به مردم سودمند باشد.

بصیر ترکی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به هزاران نفر زمینه کار و شغل برای افغان های ما میسر می‌شود. سمنت‌های بی‌کیفیت که از ایران و پاکستان وارد کشور مخصوصن در ولایت‌های جنوبی می‌شد، بند خواهدشد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم هم‌اکنون فابریکه سمنت بغلان تا سه درصد نیازمندی افغانستان را برطرف می‌کند و با آغاز کار کارخانه‌های سمنت هرات، کندهار و کارخانه تازه در جبل‌السراج، افغانستان روند صادرات سمنت را به بیرون از کشور آغاز خواهد کرد.

امضای قرارداد تولید سمنت "شوراندام" کندهار با یک شرکت خصوصی

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که بهره‌برداری معیاری از معادن کشور می‌تواند در توسعه اقتصاد و فراهم سازی زمینه کار به مردم سودمند باشد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم از قرارداد سمنت "شوراندام" ولایت کندهار با یک شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

این وزارت می‌افزاید که شرکت قراردادی ۱۰۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «در یک روز سه هزار و ۶۰۰ تُن سمنت تولید خواهد کرد. این مقدار تولید می‌تواند ۵۰ در صد نیازمندی‌های افغانستان را تامین کند.»

سرپرست وزارت معاون و پترولیم می‌گوید که واگذاری معادن سمنت هرات و جبل‌السراج نیز به مرحله‌ی نهایی رسیده است.

شهاب الدین دلاور افزود: «اکنون ما تلاش داریم تا در جبل‌السراج یک کارخانه بزرگ دیگر ایجاد کنیم. با ایجاد این کارخانه، در پهلوی کارخانه کوچک جبل‌السراج، کارخانه شور اندام کندهار و هرات دیگر ما بر واردات سمنت از بیرون محتاج نخواهیم بود.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که بهره‌برداری معیاری از معادن کشور می‌تواند در توسعه اقتصاد و فراهم سازی زمینه کار به مردم سودمند باشد.

بصیر ترکی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به هزاران نفر زمینه کار و شغل برای افغان های ما میسر می‌شود. سمنت‌های بی‌کیفیت که از ایران و پاکستان وارد کشور مخصوصن در ولایت‌های جنوبی می‌شد، بند خواهدشد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم هم‌اکنون فابریکه سمنت بغلان تا سه درصد نیازمندی افغانستان را برطرف می‌کند و با آغاز کار کارخانه‌های سمنت هرات، کندهار و کارخانه تازه در جبل‌السراج، افغانستان روند صادرات سمنت را به بیرون از کشور آغاز خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره