Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انجام ۳۰ پرواز در هر روز از میدان‌های هوایی کشور

وزارت ترانسپورت و هوانوردی آمار می‌دهد که از میدان‌های هوایی کشور روزانه تا ۳۰ پرواز انجام می‌شود.

امام الدین احمد، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، می‌گوید که بسیاری این پروازها از میدان‌های هوایی کابل، هرات، بلخ و کندهار به کشورهای همسایه و منطقه انجام می‌شوند.

او می‌افزاید که اکنون از میدان هوایی کابل به کشورهایی پرواز انجام می‌شود که در دوران جمهوریت، انجام نمی‌شد.

آقای احمد گفت: «هم اکنون ما به مقصد ترکیه، ازبیکستان، در شهرهای مختلف امارات متحده عربی مثل ابوظبی، العین که سابق پرواز به آن بند بود، ما پروازها را شروع کردیم. به همین ترتیب به مقصد روسیه، عربستان سعودی، کویت، قطر، ایران، چین، پاکستان و هندوستان پروازهای عادی بر اساس تقسیم اوقات داریم.»

از سویی‌هم، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌افزاید که بیش از ۱۰۰ هواپیمای در هر ۲۴ ساعت از فضای افغانستان عبور می‌کنند.

او در این باره گفت: «ما در هر ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰هواپیمای عبوری داریم که هر طیاره عبوری باید ۷۰۰ دالر حق العبور به افغانستان بپردازد.»

با این وجود، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به دلیل نبود دهلیز هوایی شرکت‌های بزرگ هوانوردی، فرآورده‌های داخلی افغانستان به بازارهای جهانی نمی‌رسد.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذری افغانستان، گفت: «با آمدن امارت اسلامی، محدودیت‌های اقتصادی بوجود آمد و شرکت‌های هوایی جهانی هم به شمول شرکت هوایی امارات و ترکش که این کارها را پیش می‌بردند، بند شد.»

قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «کریدورهای هوایی بخاطر انتقال و دادوستد محصولات تجارتی می‌تواند نقش بسزای را داشته باشد. متأسفانه وضعیت فعلی که در افغانستان وجود دارد و چند شرکت محدود داخلی که این فعالیت را انجام می‌دهند، تکافوی وضعیت فعلی را نمی‌کند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، هم اکنون بازرگانان به هند، چین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کالاهای تجارتی خود را از طریق کارگوی هوایی صادر و وارد می‌کنند.  

انجام ۳۰ پرواز در هر روز از میدان‌های هوایی کشور

سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌افزاید که بیش از ۱۰۰ هواپیمای در هر ۲۴ ساعت از فضای افغانستان عبور می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی آمار می‌دهد که از میدان‌های هوایی کشور روزانه تا ۳۰ پرواز انجام می‌شود.

امام الدین احمد، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، می‌گوید که بسیاری این پروازها از میدان‌های هوایی کابل، هرات، بلخ و کندهار به کشورهای همسایه و منطقه انجام می‌شوند.

او می‌افزاید که اکنون از میدان هوایی کابل به کشورهایی پرواز انجام می‌شود که در دوران جمهوریت، انجام نمی‌شد.

آقای احمد گفت: «هم اکنون ما به مقصد ترکیه، ازبیکستان، در شهرهای مختلف امارات متحده عربی مثل ابوظبی، العین که سابق پرواز به آن بند بود، ما پروازها را شروع کردیم. به همین ترتیب به مقصد روسیه، عربستان سعودی، کویت، قطر، ایران، چین، پاکستان و هندوستان پروازهای عادی بر اساس تقسیم اوقات داریم.»

از سویی‌هم، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌افزاید که بیش از ۱۰۰ هواپیمای در هر ۲۴ ساعت از فضای افغانستان عبور می‌کنند.

او در این باره گفت: «ما در هر ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰هواپیمای عبوری داریم که هر طیاره عبوری باید ۷۰۰ دالر حق العبور به افغانستان بپردازد.»

با این وجود، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به دلیل نبود دهلیز هوایی شرکت‌های بزرگ هوانوردی، فرآورده‌های داخلی افغانستان به بازارهای جهانی نمی‌رسد.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذری افغانستان، گفت: «با آمدن امارت اسلامی، محدودیت‌های اقتصادی بوجود آمد و شرکت‌های هوایی جهانی هم به شمول شرکت هوایی امارات و ترکش که این کارها را پیش می‌بردند، بند شد.»

قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «کریدورهای هوایی بخاطر انتقال و دادوستد محصولات تجارتی می‌تواند نقش بسزای را داشته باشد. متأسفانه وضعیت فعلی که در افغانستان وجود دارد و چند شرکت محدود داخلی که این فعالیت را انجام می‌دهند، تکافوی وضعیت فعلی را نمی‌کند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، هم اکنون بازرگانان به هند، چین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کالاهای تجارتی خود را از طریق کارگوی هوایی صادر و وارد می‌کنند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره