Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق مشترک بازرگانی میان ایران و افغانستان ایجاد می‏‌شود

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی اتاق مشترک بازرگانی میان افغانستان و ایران ایجاد شود.

یک عضو هیأت مدیره این اتاق می‌گوید که هدف از ایجاد اتاق مشترک افزایش سرمایه‌گذاری و حل چالش‌های بازرگانی میان دو کشور است.
 
خان جان الکوزی، عضوهیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «هیات مدیره اتاق تجارت تصمیم گرفت که اتاق مشترک ایجاد شود یک کمیسیون ترتیب شده سر اساس نامه‌اش کار کرده اساس نامه تقریبا تکمیل است ما یک بورد موقتی برای شان پیشنهاد کردیم.»

تقوا منش، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسایل اقتصادی، گفت: «با شروع به  کار این اتاق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بیشتر می‌شود بازرگانان شما و تولیدکنندگان شما همچنین از ما در این اتاق در روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و با تبادل همکاری بیشتر ان‌شاالله شاهد رونق بخشی به طرز تجاری و بالا بردن سطح همکاری خواهیم بود.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که با ایجاد این اتاق باید سهولت‌های لازم برای بازرگانان نیز فراهم شود.

محبوب الله محمدی بازرگان، گفت: «سبب بازرایابی محصولات ما در کشور ایران و سایر کشورهای بین‌المللی و این طریقه آسان بازاریابی که دلیل حمایت از بازرگانان داخلی ما می‌گردد، می‌تواند باشد.»

از سویی هم، معین مسلکی وزارت اقتصاد ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی میان افغانستان و کشور‌های دیگر را در بخش بازرگانی سودمند می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «تاسیس اتاق مشترک بازرگانی میان افغانستان و ایران در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر است و تلاش صورت می‌گیرد تا مناسبات اقتصادی و تجاری افغانستان با همسایه‌گان ارتقا پیدا بکند.»

عبدالنصیر ریشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر این اتاق‌ها بتواند به این شکل مدیرت شود که هم ما جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم و هم بتوانیم تولیدات داخلی خود را به بیرون از کشور صادر کنیم، با افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری دو معضل بزرگ اجتماعی که فقر و بیکاری‌ست برایش نقطه پایان می‌دهد.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، کشور‌های پاکستان، تاجیکستان، ازبیکستان و روسیه با افغانستان اتاق مشترک بازرگانی دارند.

اتاق مشترک بازرگانی میان ایران و افغانستان ایجاد می‏‌شود

یک عضو هیأت مدیره این اتاق می‌گوید که هدف از ایجاد اتاق مشترک افزایش سرمایه‌گذاری و حل چالش‌های بازرگانی میان دو کشور است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی اتاق مشترک بازرگانی میان افغانستان و ایران ایجاد شود.

یک عضو هیأت مدیره این اتاق می‌گوید که هدف از ایجاد اتاق مشترک افزایش سرمایه‌گذاری و حل چالش‌های بازرگانی میان دو کشور است.
 
خان جان الکوزی، عضوهیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «هیات مدیره اتاق تجارت تصمیم گرفت که اتاق مشترک ایجاد شود یک کمیسیون ترتیب شده سر اساس نامه‌اش کار کرده اساس نامه تقریبا تکمیل است ما یک بورد موقتی برای شان پیشنهاد کردیم.»

تقوا منش، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسایل اقتصادی، گفت: «با شروع به  کار این اتاق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بیشتر می‌شود بازرگانان شما و تولیدکنندگان شما همچنین از ما در این اتاق در روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و با تبادل همکاری بیشتر ان‌شاالله شاهد رونق بخشی به طرز تجاری و بالا بردن سطح همکاری خواهیم بود.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که با ایجاد این اتاق باید سهولت‌های لازم برای بازرگانان نیز فراهم شود.

محبوب الله محمدی بازرگان، گفت: «سبب بازرایابی محصولات ما در کشور ایران و سایر کشورهای بین‌المللی و این طریقه آسان بازاریابی که دلیل حمایت از بازرگانان داخلی ما می‌گردد، می‌تواند باشد.»

از سویی هم، معین مسلکی وزارت اقتصاد ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی میان افغانستان و کشور‌های دیگر را در بخش بازرگانی سودمند می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «تاسیس اتاق مشترک بازرگانی میان افغانستان و ایران در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر است و تلاش صورت می‌گیرد تا مناسبات اقتصادی و تجاری افغانستان با همسایه‌گان ارتقا پیدا بکند.»

عبدالنصیر ریشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر این اتاق‌ها بتواند به این شکل مدیرت شود که هم ما جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم و هم بتوانیم تولیدات داخلی خود را به بیرون از کشور صادر کنیم، با افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری دو معضل بزرگ اجتماعی که فقر و بیکاری‌ست برایش نقطه پایان می‌دهد.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، کشور‌های پاکستان، تاجیکستان، ازبیکستان و روسیه با افغانستان اتاق مشترک بازرگانی دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره