Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان پایتخت از افزایش بهای پیاز و رومی

شماری از باشندگان کابل از افزایش دوبرابر بهای پیاز و رومی در بازارهای کابل شکایت دارند.

باشندگان ادعا دارند که بازرگانان با استفاده از مجبوریت مردم در ماه مبارک رمضان دست به احتکار و گران فروشی می‌زنند.

احمدناصر، باشنده کابل، گفت: «تا اندازه احتکار بین تاجران وجود دارد که این خود بازار را شارت می‌کند. بازار شارت می‌شود و قیمت دوبرابر بالا می‌رود. دولت در قدم اول روی احتکار را بگیرد. تمام گدام‌ها را بررسی کنند و مال را مردم نگه‌داری نکنند. مال باید در وقتش به بازار عرضه شود.»

احمد مختار، دکاندار مارکیت میوه، گفت: «پیاز از هند آمده از ۲۸۰ تا ۳۲۰ افغانی برای تاجران افتیده حالا همه‌اش ذخیره است. روز به روز در هفت کیلو صد افغانی بلند می‌شود.»

همزمان با این، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه، بهای پیاز و رومی در پایتخت افزایش یافته است.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «بازارها ارزان می‌شود و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. ده الی ۱۵ روز شاید قیمتی باشد. به تاجران پیشنهادمی‌کنم که ماه مبارک رمضان است. مستهلک ما مشکل دارد و مردم ما در فقر قرار دارد. یک کراچی وان نمی‌تواند که یک سیر پیاز را به ۵۰۰ یا ۶۰۰ افغانی بخرد.»

بربنیاد اطلاعات اتاق زراعت و مالداری هم اکنون از کشورهای هند، ترکیه و مصر به افغانستان پیاز وارد می‌شود و دو تا سه هفته آینده حاصلات پیاز کندوز و ننگرهار نیز وارد بازار خواهد شد.

انتقاد باشندگان پایتخت از افزایش بهای پیاز و رومی

همزمان با این، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه، بهای پیاز و رومی در پایتخت افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از افزایش دوبرابر بهای پیاز و رومی در بازارهای کابل شکایت دارند.

باشندگان ادعا دارند که بازرگانان با استفاده از مجبوریت مردم در ماه مبارک رمضان دست به احتکار و گران فروشی می‌زنند.

احمدناصر، باشنده کابل، گفت: «تا اندازه احتکار بین تاجران وجود دارد که این خود بازار را شارت می‌کند. بازار شارت می‌شود و قیمت دوبرابر بالا می‌رود. دولت در قدم اول روی احتکار را بگیرد. تمام گدام‌ها را بررسی کنند و مال را مردم نگه‌داری نکنند. مال باید در وقتش به بازار عرضه شود.»

احمد مختار، دکاندار مارکیت میوه، گفت: «پیاز از هند آمده از ۲۸۰ تا ۳۲۰ افغانی برای تاجران افتیده حالا همه‌اش ذخیره است. روز به روز در هفت کیلو صد افغانی بلند می‌شود.»

همزمان با این، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه، بهای پیاز و رومی در پایتخت افزایش یافته است.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «بازارها ارزان می‌شود و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. ده الی ۱۵ روز شاید قیمتی باشد. به تاجران پیشنهادمی‌کنم که ماه مبارک رمضان است. مستهلک ما مشکل دارد و مردم ما در فقر قرار دارد. یک کراچی وان نمی‌تواند که یک سیر پیاز را به ۵۰۰ یا ۶۰۰ افغانی بخرد.»

بربنیاد اطلاعات اتاق زراعت و مالداری هم اکنون از کشورهای هند، ترکیه و مصر به افغانستان پیاز وارد می‌شود و دو تا سه هفته آینده حاصلات پیاز کندوز و ننگرهار نیز وارد بازار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره