Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خواهیم کرد

حکومت سرپرست می‌گوید که امارت اسلامی امسال در پروژه‌های بزرگ مدیریت آب، استخراج معادن و پروژه‌های دیگر، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی می‌کند و برای آنان سهولت‌های بیش‌تر را فراهم می‌سازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «پروژه‌های که بسیار حیاتی و مهم است مثلا زیر ساخت‌های کشور است. که در عرصه ی مدیریت آب است در عرصه‌ی استخراج معادن است در عرصه افتتاح پروژه‌های کلان است و همچنین در بخش صحی و تعلیمی وسایر بخش‌های که نیازمندی وجود داشته باشد امارت اسلامی بر آن توجه می‌کند.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که پروژه‌های توسعه‌یی در کشور کم‌رنگ استند و فقر و بی‌کاری در افغانستان کاهش نیافته است.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های که صورت گرفته کاملن کافی نیست برای این‌که اگر نتیجه را ببینیم یک چیز دیگری است و حتی پروژه‌های نیمه تمام انکشافی هم تمام نشد. و پروژه‌های که قرار بود آغاز شوند هم شروع نشد برای این‌که بانک جهانی و کشورها یک عقب نشینی کلانی کردند.»

با این وجود، شماری از باشندگان کابل نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه ریشه کن سازی فقر در کشور بیش‌تر از پیش تلاش کند.

محمدالله، باشنده کابل، گفت: «اگر با ما کمکی صورت گیرد خوش می‌شویم ما مردم ناداری هستیم. در خانه من هفت نفر نان خور وجود دارد و من در اینجا تسبیح می‌فروشم رضای خداوند باشد صبح می‌آیم و شام می‌روم خانه.»

سید احمد، باشنده کابل، گفت: «خواست ما این است که این حکومت به رسمیت شناخته شود و دوم این که فقر و بیچارگی زندگی مردم در حد پایین آمده است. ما از حکومت خود این را می‌خواهیم که مملکت ما به آرامی برسد.»

بربنیاد اطلاعاتی سازمان ملل متحد، در بیش از یک و نیم سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر کارهای شان را در افغانستان از دست داده‌اند.

ا.ا: در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خواهیم کرد

با این وجود، شماری از باشندگان کابل نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه ریشه کن سازی فقر در کشور بیش‌تر از پیش تلاش کند.

تصویر بندانگشتی

حکومت سرپرست می‌گوید که امارت اسلامی امسال در پروژه‌های بزرگ مدیریت آب، استخراج معادن و پروژه‌های دیگر، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی می‌کند و برای آنان سهولت‌های بیش‌تر را فراهم می‌سازد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «پروژه‌های که بسیار حیاتی و مهم است مثلا زیر ساخت‌های کشور است. که در عرصه ی مدیریت آب است در عرصه‌ی استخراج معادن است در عرصه افتتاح پروژه‌های کلان است و همچنین در بخش صحی و تعلیمی وسایر بخش‌های که نیازمندی وجود داشته باشد امارت اسلامی بر آن توجه می‌کند.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که پروژه‌های توسعه‌یی در کشور کم‌رنگ استند و فقر و بی‌کاری در افغانستان کاهش نیافته است.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های که صورت گرفته کاملن کافی نیست برای این‌که اگر نتیجه را ببینیم یک چیز دیگری است و حتی پروژه‌های نیمه تمام انکشافی هم تمام نشد. و پروژه‌های که قرار بود آغاز شوند هم شروع نشد برای این‌که بانک جهانی و کشورها یک عقب نشینی کلانی کردند.»

با این وجود، شماری از باشندگان کابل نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه ریشه کن سازی فقر در کشور بیش‌تر از پیش تلاش کند.

محمدالله، باشنده کابل، گفت: «اگر با ما کمکی صورت گیرد خوش می‌شویم ما مردم ناداری هستیم. در خانه من هفت نفر نان خور وجود دارد و من در اینجا تسبیح می‌فروشم رضای خداوند باشد صبح می‌آیم و شام می‌روم خانه.»

سید احمد، باشنده کابل، گفت: «خواست ما این است که این حکومت به رسمیت شناخته شود و دوم این که فقر و بیچارگی زندگی مردم در حد پایین آمده است. ما از حکومت خود این را می‌خواهیم که مملکت ما به آرامی برسد.»

بربنیاد اطلاعاتی سازمان ملل متحد، در بیش از یک و نیم سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر کارهای شان را در افغانستان از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره