Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صدرخیل: درباره‌ی مشکلات "انتقال پول" با نیکلاسون گفت‌وگو کردم

حاجی عبیدالله صدرخیل رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در‌باره‌ی مشکلات بازرگانان به ویژه انتقال پول از طریق بانک‌ها، گفت‌وگو کرده است.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی گفته است که بازرگانان در انتقال پول به هدف خرید مواد خوراکی با مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

حاجی عبیدالله صدرخیل به طلوع‌نیوز گفت: «ترانسفر پولی بود که از طریق بانک‌ها ما به خارج پول انتقال داده نمی‌توانیم و مواد غذایی یا مواد اولیه را که از خارج از کمپنی‌ها خریداری می‌کنیم، پول انتقال داده نمی‌توانیم. این مشکل را همراه شان شریک کردم و دوم ۲۳۰ میلیون دالر بانک‌های خصوصی که در اروپا منجمد است و پنج‌صد میلیون دالر که در امریکا پول‌های بانک‌های خصوصی آن‌جا منجمد است، در این مورد هم همراه‌اش صحبت کردم.»

از سوی‌هم، یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم‌ها بر سکتور خصوصی افغانستان را بردارد.

یونس مومند به این باور است که مشکلات بانکی سبب شده است که بازرگانان نتوانند با جهان به گونه بهتر دادوستد انجام دهند.

آقای مومند به طلوع‌نیوز گفت: «صدای ما سر جامعه جهانی این ا‌ست که شما سکتور خصوصی افغانستان را زیر شکنجه گرفته‌اید. شما سکتور خصوصی افغانستان را زیر تعزیر گرفته‌اید. باید دلیلش پیدا شود و جامعه جهانی نباید به سکتور خصوصی مشکل ایجاد کند.‌»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که مشکلات بانکی بر بهای خواربار در کشور اثر بد گذاشته است.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «بخاطر مواد اولیه پولی را که ما می‌خواهیم روان بکنیم، به بسیار کندی و آهسته‌گی صورت می‌گیرد و قیمت انتقالات هم بسیار بالاست. بنابراین این بالای قیمت‌های مجموع مواد اولیه در بازار اثر منفی دارد.»

سازمان ملل متحد به تازگی گزارش داده است که در بیش از یک‌ونیم سال گذشته، بیش از ۷۰۰‌هزار تن در افغانستان کارهای خود را از دست داده‌اند و توان خرید مردم کاهش یافته است.

صدرخیل: درباره‌ی مشکلات "انتقال پول" با نیکلاسون گفت‌وگو کردم

از سوی‌هم، یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم‌ها بر سکتور خصوصی افغانستان را بردارد.

تصویر بندانگشتی

حاجی عبیدالله صدرخیل رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در‌باره‌ی مشکلات بازرگانان به ویژه انتقال پول از طریق بانک‌ها، گفت‌وگو کرده است.

رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی گفته است که بازرگانان در انتقال پول به هدف خرید مواد خوراکی با مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

حاجی عبیدالله صدرخیل به طلوع‌نیوز گفت: «ترانسفر پولی بود که از طریق بانک‌ها ما به خارج پول انتقال داده نمی‌توانیم و مواد غذایی یا مواد اولیه را که از خارج از کمپنی‌ها خریداری می‌کنیم، پول انتقال داده نمی‌توانیم. این مشکل را همراه شان شریک کردم و دوم ۲۳۰ میلیون دالر بانک‌های خصوصی که در اروپا منجمد است و پنج‌صد میلیون دالر که در امریکا پول‌های بانک‌های خصوصی آن‌جا منجمد است، در این مورد هم همراه‌اش صحبت کردم.»

از سوی‌هم، یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم‌ها بر سکتور خصوصی افغانستان را بردارد.

یونس مومند به این باور است که مشکلات بانکی سبب شده است که بازرگانان نتوانند با جهان به گونه بهتر دادوستد انجام دهند.

آقای مومند به طلوع‌نیوز گفت: «صدای ما سر جامعه جهانی این ا‌ست که شما سکتور خصوصی افغانستان را زیر شکنجه گرفته‌اید. شما سکتور خصوصی افغانستان را زیر تعزیر گرفته‌اید. باید دلیلش پیدا شود و جامعه جهانی نباید به سکتور خصوصی مشکل ایجاد کند.‌»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که مشکلات بانکی بر بهای خواربار در کشور اثر بد گذاشته است.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «بخاطر مواد اولیه پولی را که ما می‌خواهیم روان بکنیم، به بسیار کندی و آهسته‌گی صورت می‌گیرد و قیمت انتقالات هم بسیار بالاست. بنابراین این بالای قیمت‌های مجموع مواد اولیه در بازار اثر منفی دارد.»

سازمان ملل متحد به تازگی گزارش داده است که در بیش از یک‌ونیم سال گذشته، بیش از ۷۰۰‌هزار تن در افغانستان کارهای خود را از دست داده‌اند و توان خرید مردم کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره