Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان کابل از بلند بودن بهای خواربار در ماه مبارک رمضان

شماری از باشندگان پایتخت از بلند بودن بهای خواربار در ماه مبارک رمضان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که نرخ‌نامه شهرداری کابل در بازارها عملی نمی‌شود و بهای خواربار همچنان بلند است.

امیر محمد، باشنده کابل، گفت: «من امروز آمدم آرد خریداری کردم، در نرخ‌نامه ۱۷۷۰ نرخ بود و من ۱۸۳۰ خریدم.»

گل آغا، باشنده دیگر کابل، گفت: «نرخ‌نامه‌ها اگر دیگه هم پایین‌تر بیاید، به دوکانداران نرخ‌نامه‌ها را بدهند و نظارت بکنند بسیار خوب می‌شود.»

از سوی دیگر، برخی از فروشندگان بلند بودن بهای مواد خوراکی را تعرفه بلند آن می‌دانند و می‌گویند که خوار و بار را به بهای بلند خریداری می‌کنند.

حسیب الله، فروشنده، گفت: «در اول ماه برای ما نرخ‌نامه می‌دهند تا آخر ماه همان نرخ‌نامه را باید کنترول کنند که نرخ بالا باید نشود.»

سید احسان آغا، فروشنده دیگر، گفت: «نرخ‌نامه‌ی که از طرف شاروالی کابل برای ما داده می‌شود، آرد است، روغن است، برنج است و حبوبات است.»

شهرداری کابل اما تاکید می‌کند که کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترول، بهای مواد اولیه را به گونه جدی زیر نظارت دارد و با کسانی‌که برخلاف نرخ نامه‌ها عمل کنند، برخورد جدی خواهد کرد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری، گفت: «زمانی که افراد خریداری می‌کنند اجناس را با بلی که دارند اگر سرشان گران‌فروشی شده باشد مشخصا تیم وارد عمل می‌شود.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای افزایش واردات خوار و بار، به بازرگانان تسهیلات بیش‌تر فراهم شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «اقلام را که ما و شما می‌بینیم در بازار کاهش پیدا کرده نرخ‌های شان، دلیل اش همین است که ما واردات داریم و واردات خود را سرعت بخشیدیم و زیاد بخشیدیم و از طرف دیگر ما گمرکات را بالای شان کم کردیم و این هردو دلیل شده می‌تواند برای اینکه اکثر نرخ‌ها در بازارها کاهش پیدا کرده است.»

به باور برخی از باشندگان کابل، همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان بهای خوار و بار در بازارهای کشور افزایش می‌یابد و با آن‌که ارزش افغانی در برابر دالر بیش‌تر شده؛ اما بر کاهش بهای مواد خوراکی اثر چندان نگذاشته است.

شکایت باشندگان کابل از بلند بودن بهای خواربار در ماه مبارک رمضان

آنان می‌گویند که نرخ‌نامه شهرداری کابل در بازارها عملی نمی‌شود و بهای خوار و بار همچنان بلند است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان پایتخت از بلند بودن بهای خواربار در ماه مبارک رمضان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که نرخ‌نامه شهرداری کابل در بازارها عملی نمی‌شود و بهای خواربار همچنان بلند است.

امیر محمد، باشنده کابل، گفت: «من امروز آمدم آرد خریداری کردم، در نرخ‌نامه ۱۷۷۰ نرخ بود و من ۱۸۳۰ خریدم.»

گل آغا، باشنده دیگر کابل، گفت: «نرخ‌نامه‌ها اگر دیگه هم پایین‌تر بیاید، به دوکانداران نرخ‌نامه‌ها را بدهند و نظارت بکنند بسیار خوب می‌شود.»

از سوی دیگر، برخی از فروشندگان بلند بودن بهای مواد خوراکی را تعرفه بلند آن می‌دانند و می‌گویند که خوار و بار را به بهای بلند خریداری می‌کنند.

حسیب الله، فروشنده، گفت: «در اول ماه برای ما نرخ‌نامه می‌دهند تا آخر ماه همان نرخ‌نامه را باید کنترول کنند که نرخ بالا باید نشود.»

سید احسان آغا، فروشنده دیگر، گفت: «نرخ‌نامه‌ی که از طرف شاروالی کابل برای ما داده می‌شود، آرد است، روغن است، برنج است و حبوبات است.»

شهرداری کابل اما تاکید می‌کند که کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترول، بهای مواد اولیه را به گونه جدی زیر نظارت دارد و با کسانی‌که برخلاف نرخ نامه‌ها عمل کنند، برخورد جدی خواهد کرد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری، گفت: «زمانی که افراد خریداری می‌کنند اجناس را با بلی که دارند اگر سرشان گران‌فروشی شده باشد مشخصا تیم وارد عمل می‌شود.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای افزایش واردات خوار و بار، به بازرگانان تسهیلات بیش‌تر فراهم شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «اقلام را که ما و شما می‌بینیم در بازار کاهش پیدا کرده نرخ‌های شان، دلیل اش همین است که ما واردات داریم و واردات خود را سرعت بخشیدیم و زیاد بخشیدیم و از طرف دیگر ما گمرکات را بالای شان کم کردیم و این هردو دلیل شده می‌تواند برای اینکه اکثر نرخ‌ها در بازارها کاهش پیدا کرده است.»

به باور برخی از باشندگان کابل، همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان بهای خوار و بار در بازارهای کشور افزایش می‌یابد و با آن‌که ارزش افغانی در برابر دالر بیش‌تر شده؛ اما بر کاهش بهای مواد خوراکی اثر چندان نگذاشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره