Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا: کمیته برای گرد‌آوری بدهی‌های این شرکت ایجاد شده است

شرکت برشنا می‌گوید که برای گردآوری بدهی‌های این شرکت یک کمیته ایجاد شده است.

صفی الله احمدزی، رییس عملیاتی شرکت برشنا می‌گوید که این کمیته از نمایندگان این شرکت، استخبارات و وزارت داخله ساخته شده است.

رییس عملیات شرکت برشنا در این باره گفت: «مقروضیت سیاسیون که قبلا آن‌ها مصارف برق داشتند پول برق خود را تادیه نکرده بودند از طرف ریاست‌الوزرا یک کمیته گماشته شد که در راس آن شرکت برشنا است و در ترکیب آن نماینده استخبارا و وزارت داخله است که همه روزه در ساحه کار می‌کنند و وادار می‌سازند مشترکین را که پول برق را تادیه بکنند.»

از سویی‌ هم، شرکت برشنا آمار می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ۳۲ میلیارد افغانی درآمد داشته است و هشتاد درصد این درآمد به کشورهای صادر کننده برق پرداخت خواهد شد.

آقای احمدزی افزود: «در سال ۱۴۰۱ شرکت برشنا با کوشش‌های خود که داشت در حدود ۳۲ میلیارد افغانی عواید بدست آورده که این عواید را در عموم به کشورهای صادرکننده برق که آن‌ها صادر می‌کنند یا ما وارد می‌کنیم برای آن‌ها پرداخت می‌شود در حدود ۸۰ فیصد بودجه و ۲۰ فیصد را ما داخل مصرف می‌کنیم.»

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «هرچی عاجل اقدامات صورت بگیرد برنامه‌های میان مدت خود را باید از همین حالا عملی‌اش را شروع بکنند تا افغانستان بتواند به یک مسیر مثبت و خودکفا برسد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که سرمایه‌گذاری در بخش بندهای برق می‌تواند برق مورد نیاز کشور را تامین کند.

قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی‌، گفت: «منابع آبی که در حدود تقریبا ۸ میلیارد متر مکعب آب افغانستان به شکل سرگردان در کشورهای همسایه سرازیر می‌شود با ایجاد بندهای آبی بزرگ و کوچک می‌تواند قسمت اعظم از انرژی قابل تجدید را از افغانستان تامین بکند.»

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، توربین ماهیپر بازسازی و ظرفیت این بند ۲۵ میگاوات افزایش یابد.

شرکت برشنا: کمیته برای گرد‌آوری بدهی‌های این شرکت ایجاد شده است

از سویی‌ هم، شرکت برشنا آمار می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ۳۲ میلیارد افغانی درآمد داشته است و هشتاد درصد این درآمد به کشورهای صادر کننده برق پرداخت خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که برای گردآوری بدهی‌های این شرکت یک کمیته ایجاد شده است.

صفی الله احمدزی، رییس عملیاتی شرکت برشنا می‌گوید که این کمیته از نمایندگان این شرکت، استخبارات و وزارت داخله ساخته شده است.

رییس عملیات شرکت برشنا در این باره گفت: «مقروضیت سیاسیون که قبلا آن‌ها مصارف برق داشتند پول برق خود را تادیه نکرده بودند از طرف ریاست‌الوزرا یک کمیته گماشته شد که در راس آن شرکت برشنا است و در ترکیب آن نماینده استخبارا و وزارت داخله است که همه روزه در ساحه کار می‌کنند و وادار می‌سازند مشترکین را که پول برق را تادیه بکنند.»

از سویی‌ هم، شرکت برشنا آمار می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ۳۲ میلیارد افغانی درآمد داشته است و هشتاد درصد این درآمد به کشورهای صادر کننده برق پرداخت خواهد شد.

آقای احمدزی افزود: «در سال ۱۴۰۱ شرکت برشنا با کوشش‌های خود که داشت در حدود ۳۲ میلیارد افغانی عواید بدست آورده که این عواید را در عموم به کشورهای صادرکننده برق که آن‌ها صادر می‌کنند یا ما وارد می‌کنیم برای آن‌ها پرداخت می‌شود در حدود ۸۰ فیصد بودجه و ۲۰ فیصد را ما داخل مصرف می‌کنیم.»

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «هرچی عاجل اقدامات صورت بگیرد برنامه‌های میان مدت خود را باید از همین حالا عملی‌اش را شروع بکنند تا افغانستان بتواند به یک مسیر مثبت و خودکفا برسد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که سرمایه‌گذاری در بخش بندهای برق می‌تواند برق مورد نیاز کشور را تامین کند.

قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی‌، گفت: «منابع آبی که در حدود تقریبا ۸ میلیارد متر مکعب آب افغانستان به شکل سرگردان در کشورهای همسایه سرازیر می‌شود با ایجاد بندهای آبی بزرگ و کوچک می‌تواند قسمت اعظم از انرژی قابل تجدید را از افغانستان تامین بکند.»

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، توربین ماهیپر بازسازی و ظرفیت این بند ۲۵ میگاوات افزایش یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره